Khoa lý luận Chính trị - Pháp luật đạt giải nhất tập thể trong Hội thi giảng viên giỏi nghiệp vụ sư phạm cấp Trường năm học 2018 - 2019

Hai ngày 18 và 19 tháng 5 năm 2019, tại tầng 6 nhà A7 đã diễn ra Hội thi giảng viên giỏi nghiệp vụ sư phạm Trường Đại học Công nghiệp năm học 2018-2019, tham gia Hội thi năm nay, Khoa Lý luận Chính trị - Pháp luật có 04 giảng viên tham gia tranh tài với tổng số 56 giảng viên đến từ 17 Khoa và trung tâm đào tạo trong toàn Trường.

Xem thêm

Hội thi giảng viên giỏi nghiệp vụ sư phạm cấp Khoa năm học 2018 - 2019

Thực hiện kế hoạch Hội thi giảng viên giỏi nghiệp vụ sư phạm năm học 2018 - 2098 của Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội; đồng thời, thực hiện nhiệm vụ, kế hoạch năm học 2018-2019 của Khoa Lý luận Chính trị - Pháp luật: Nhằm tiếp tục nâng trình độ chuyên môn, nghiệp vụ và phương pháp giảng dạy cho giảng viên, ngay từ đầu năm học, toàn thể giảng viên Khoa Lý luận Chính trị - Pháp luật đã rất tích cực tham gia hội giảng từ cấp bộ môn. Trong 02 ngày 27 và 29 tháng 3, 12 giảng viên được lựa chọn từ cấp bộ môn đã tham gia thi cấp Khoa.

Xem thêm

Hội thi giảng viên, giáo viên giỏi nghiệp vụ sư phạm cấp khoa năm học 2017 - 2018

Thực hiện kế hoạch Hội thi giảng viên, giáo viên giỏi nghiệp vụ sư phạm năm học 2017 - 2018 của Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội; đồng thời, thực hiện nhiệm vụ, kế hoạch năm học 2017-2018 của Khoa Lý luận Chính trị - Pháp luật: Nhằm tiếp tục nâng trình độ chuyên môn, nghiệp vụ và phương pháp giảng dạy cho giảng viên, trong tháng 2,3,4 toàn thể giảng viên Khoa Lý luận Chính trị - Pháp luật đã rất tích cực tham gia hội giảng từ cấp bộ môn đến cấp khoa; ngày 9, 10 tháng 6 năm 2018, 4 giảng viên được lựa chọn từ cấp Khoa đã tham gia thi cấp Trường.

Xem thêm

Tin tiêu điểm

Hội nghị Công chức, viên chức, tổng kết năm học 2016 - 2017 và triển khai nhiệm vụ năm học 2017 - 2018

Hội nghị Công chức, viên chức, tổng kết năm học 2016 - 2017 và triển khai nhiệm vụ năm học 2017 - 2018

Chủ Nhật, 10:06 08/10/2017
Hội đồng Khoa học Khoa Lý luận Chính trị - Pháp luật xét duyệt đề tài nghiên cứu khoa học năm 2018

Hội đồng Khoa học Khoa Lý luận Chính trị - Pháp luật xét duyệt đề tài nghiên cứu khoa học năm 2018

Thứ Sáu, 09:40 06/10/2017
Nghiệm thu đề tài khoa học cấp cơ sở: "Một số giải pháp nâng cao chất lượng học tập môn học Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin cho sinh viên Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội"

Nghiệm thu đề tài khoa học cấp cơ sở: "Một số giải pháp nâng cao chất lượng học tập môn học Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin cho sinh viên Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội"

Thứ Sáu, 10:00 22/09/2017

Tập huấn nâng cao trình độ lý luận chính trị cho cán bộ giảng viên Khoa Lý luận Chính trị - Pháp luật năm 2017

Chủ Nhật, 11:11 17/09/2017
Thống nhất giáo án điện tử (Trình chiếu PowerPoint) môn Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin

Thống nhất giáo án điện tử (Trình chiếu PowerPoint) môn Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin

Chủ Nhật, 14:03 10/09/2017
Nghiệm thu chương trình môn Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin theo chuẩn CDIO

Nghiệm thu chương trình môn Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin theo chuẩn CDIO

Thứ Năm, 11:33 24/08/2017
Đại hội Chi bộ Khoa Lý luận Chính trị - Pháp luật nhiệm kì 2017 - 2020

Đại hội Chi bộ Khoa Lý luận Chính trị - Pháp luật nhiệm kì 2017 - 2020

Thứ Sáu, 08:47 11/08/2017
Tập huấn nâng cao trình độ chuyên môn cho cán bộ giảng viên Khoa Lý luận Chính trị - Pháp luật năm học 2017 - 2018

Tập huấn nâng cao trình độ chuyên môn cho cán bộ giảng viên Khoa Lý luận Chính trị - Pháp luật năm học 2017 - 2018

Chủ Nhật, 14:11 30/07/2017
Khoa Lý luận Chính trị - Pháp luật đạt giải nhất tập thể Hội thi giáo viên dạy giỏi cấp Trường năm học 2016 -2017

Khoa Lý luận Chính trị - Pháp luật đạt giải nhất tập thể Hội thi giáo viên dạy giỏi cấp Trường năm học 2016 -2017

Thứ Sáu, 10:45 02/06/2017
Cuộc thi "Ánh sáng soi đường" - Sân chơi trí tuệ cho toàn thể sinh viên Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội

Cuộc thi "Ánh sáng soi đường" - Sân chơi trí tuệ cho toàn thể sinh viên Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội

Thứ Tư, 10:14 26/04/2017

Video giới thiệu