Tuyển dụng 3 giảng viên Khoa Lý luận Chính trị - Pháp luật trở thành viên chức Nhà trường

Sáng ngày 11 tháng 6 năm 2019, tại Văn phòng Khoa Lý luận Chính trị - Pháp luật, Hội đồng tuyển dụng Nhà trường đã thực hiện tuyển dụng 3 giảng viên hợp đồng tiết tại Khoa Lý luận Chính trị - Pháp luật trở thành viên chức của Nhà trường. Công tác tuyển dụng đã thành công tốt đẹp.

Đáp ứng yêu cầu công cuộc đổi mới và phát triển giáo dục - đào tạo, Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội luôn xem trình độ chuyên môn của cán bộ, giảng viên là một trong những nhân tố quyết định nhất đối với sự phát triển Nhà trường. Vì vậy, trong thời gian qua, ngoài việc tuyển dụng nhiều giảng viên có trình độ cao, có bằng tiến sĩ nước ngoài uy tín, Nhà trường cũng chú trọng bồi dưỡng nâng cao trình độ của CBGV, trong đó có cả các giảng viên hợp đồng tiết đã gắn bó với Nhà trường. 03 giảng viên Khoa Lý luận Chính trị - Pháp luật (ThS Nguyễn Văn Khánh chuyên ngành Lịch sử đảng, ThS Phan Thanh Hoài chuyên ngành CNXH, ThS Lê Thị Hà chuyên ngành Luật) đã công tác tại Nhà trường khoảng 6 đến 8 năm. Các giảng viên đã không ngừng phấn đấu hoàn thành tốt công tác chuyên môn và luôn tâm nguyện gắn bó lâu dài với Nhà trường. Với những lý do trên, Nhà trường đã tổ chức tuyển dụng 03 giảng viên trở thành viên chức của Nhà trường. Qua hồ sơ và bài giảng dự tuyển, Hội đồng tuyển dụng đã đánh giá cao về chuyên môn cũng như tâm nguyện của các giảng viên. Hội đồng quyết định các giảng viên xứng đáng yêu cầu của một viên chức Nhà trường.

Ngày 24 tháng 6 năm 2019 Nhà trường công bố Quyết định số 631, 632, 633/QĐ-ĐHCN về việc công nhận kết quả tuyển dụng viên chức đối với ThS Nguyễn Văn Khánh, ThS Phan Thanh Hoài, ThS Lê Thị Hà.

Sáng ngày 01 tháng 7 năm 2019 tại Phòng khác số 1 tầng 2 nhà A1, Lãnh đạo Nhà trường đã trao quyết định trở thành viên chức cho 03 giảng viên Khoa Lý luận Chính trị - Pháp luật.

Tuyển dụng 3 giảng viên Khoa Lý luận Chính trị - Pháp luật trở thành viên chức Nhà trườngHình ảnh ThS Nguyễn Văn Khánh nhận quyết định công nhận viên chức tại phòng khách số 1 tầng 2 nhà A1

Tuyển dụng 3 giảng viên Khoa Lý luận Chính trị - Pháp luật trở thành viên chức Nhà trườngHình ảnh ThS Phan Thanh Hoài nhận quyết định công nhận viên chức tại phòng khách số 1 tầng 2 nhà A1

Tuyển dụng 3 giảng viên Khoa Lý luận Chính trị - Pháp luật trở thành viên chức Nhà trườngHình ảnh ThS Lê Thị Hà nhận quyết định công nhận viên chức tại phòng khách số 1 tầng 2 nhà A1

Tuyển dụng 3 giảng viên Khoa Lý luận Chính trị - Pháp luật trở thành viên chức Nhà trườngCác giảng viên nhận quyết định công nhận viên chức chụp ảnh lưu niệm cùng Lãnh đạo Nhà Trường và Khoa LLCTPL tại phòng khách số 1 tầng 2 nhà A1

  • Thứ Hai, 15:03 01/07/2019

Các bài đã đăng