Bộ máy tổ chức

Tin tiêu điểm

Vòng loại Cuộc thi "Tìm hiểu Luật sở hữu trí tuệ" năm 2020

Vòng loại Cuộc thi "Tìm hiểu Luật sở hữu trí tuệ" năm 2020

Thứ Năm, 10:43 16/07/2020
Hội nghị Công chức, viên chức, tổng kết năm học 2016 - 2017 và triển khai nhiệm vụ năm học 2017 - 2018

Hội nghị Công chức, viên chức, tổng kết năm học 2016 - 2017 và triển khai nhiệm vụ năm học 2017 - 2018

Chủ Nhật, 10:06 08/10/2017
Hội đồng Khoa học Khoa Lý luận Chính trị - Pháp luật xét duyệt đề tài nghiên cứu khoa học năm 2018

Hội đồng Khoa học Khoa Lý luận Chính trị - Pháp luật xét duyệt đề tài nghiên cứu khoa học năm 2018

Thứ Sáu, 09:40 06/10/2017
Nghiệm thu đề tài khoa học cấp cơ sở: "Một số giải pháp nâng cao chất lượng học tập môn học Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin cho sinh viên Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội"

Nghiệm thu đề tài khoa học cấp cơ sở: "Một số giải pháp nâng cao chất lượng học tập môn học Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin cho sinh viên Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội"

Thứ Sáu, 10:00 22/09/2017

Tập huấn nâng cao trình độ lý luận chính trị cho cán bộ giảng viên Khoa Lý luận Chính trị - Pháp luật năm 2017

Chủ Nhật, 11:11 17/09/2017
Thống nhất giáo án điện tử (Trình chiếu PowerPoint) môn Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin

Thống nhất giáo án điện tử (Trình chiếu PowerPoint) môn Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin

Chủ Nhật, 14:03 10/09/2017
Nghiệm thu chương trình môn Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin theo chuẩn CDIO

Nghiệm thu chương trình môn Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin theo chuẩn CDIO

Thứ Năm, 11:33 24/08/2017
Đại hội Chi bộ Khoa Lý luận Chính trị - Pháp luật nhiệm kì 2017 - 2020

Đại hội Chi bộ Khoa Lý luận Chính trị - Pháp luật nhiệm kì 2017 - 2020

Thứ Sáu, 08:47 11/08/2017
Tập huấn nâng cao trình độ chuyên môn cho cán bộ giảng viên Khoa Lý luận Chính trị - Pháp luật năm học 2017 - 2018

Tập huấn nâng cao trình độ chuyên môn cho cán bộ giảng viên Khoa Lý luận Chính trị - Pháp luật năm học 2017 - 2018

Chủ Nhật, 14:11 30/07/2017
Khoa Lý luận Chính trị - Pháp luật đạt giải nhất tập thể Hội thi giáo viên dạy giỏi cấp Trường năm học 2016 -2017

Khoa Lý luận Chính trị - Pháp luật đạt giải nhất tập thể Hội thi giáo viên dạy giỏi cấp Trường năm học 2016 -2017

Thứ Sáu, 10:45 02/06/2017

Video giới thiệu

SƠ ĐỒ BỘ MÁY TỔ CHỨC

SƠ ĐỒ BỘ MÁY TỔ CHỨC

SƠ ĐỒ BỘ MÁY TỔ CHỨC

BAN CHỦ NHIỆM KHOA

Trưởng khoa: TS. Vũ Thị Hồng Vân

SƠ ĐỒ BỘ MÁY TỔ CHỨC

Nhiệm vụ chính:

- Phụ trách chung về công tác lãnh đạo của chi ủy, chi bộ; công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ giảng viên và quần chúng.

- Triển khai và thực hiện các nghị quyết của Nhà trường, của chi bộ đến từng Đảng viên và cán bộ giáo viên, giảng viên trong Khoa về các chế độ, chính sách pháp luật của Nhà nước.

- Xây dựng và đề xuất với Hiệu trưởng kế hoạch phát triển của Khoa.

- Đề xuất Hiệu trưởng phê duyệt công tác tổ chức nhân sự trong Khoa.

- Xây dựng kế hoạch bồi dưỡng phát triển đội ngũ giáo viên, giảng viên trong Khoa.

- Công tác xây dựng và phát triển chương trình đào tạo; nghiên cứu khoa học. Chịu trách nhiệm trước Hiệu trưởng về việc quản lý, sử dụng có hiệu quả các tài sản trang thiết bị của Khoa.

- Quản lý hoạt động chuyên môn, phân công nhiệm vụ cho Trưởng bộ môn.

- Đảm bảo công tác báo cáo định kỳ và báo cáo đột xuất theo yêu cầu của Phó hiệu trưởng phụ trách và Hiệu trưởng.

- Phối hợp với các phòng ban chức năng thực hiện các công việc của Khoa và Nhà trường.

- Theo dõi hoạt động của bộ môn Pháp luật và sinh hoạt chuyên môn tại Bộ môn Pháp luật.

- Điện thoại CQ: 04.37655121. Số nội bộ 246; Mobill: 098.909.7896.

- E-mail: vuhongvan505@gmail.com.

SƠ ĐỒ BỘ MÁY TỔ CHỨCPhó trưởng khoa: TS. Phùng Danh Cường

Nhiệm vụ chính:

- Phụ trách hoạt động truyền thông.

- Phụ trách hoạt động nghiên cứu khoa học.

- Phụ trách hoạt động đảm bảo chất lượng, ISO, đánh giá học phần.

- Phụ trách việc thực hiện nội quy, quy chế của viên chức, lao động.

- Phụ trách phê duyệt hồ sơ giảng dạy của giảng viên.

- Phụ trách theo dõi lớp học trên hệ thống đại học điện tử.

- Theo dõi, chỉ đạo hoạt động và sinh hoạt chuyên môn tại Bộ môn Các nguyên lý chủ nghĩa Mác - Lênin.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Trưởng Khoa phân công.

- Điện thoại: 04.37655121. Số nội bộ 246; Mobill: 093.806.6969

- E-mail: danhcuong79@gmail.com

Phó trưởng khoa: TS. Phạm Thị Thu Hương

SƠ ĐỒ BỘ MÁY TỔ CHỨC

Nhiệm vụ chính:

- Phụ trách hoạt động kiểm định: CDIO, Abet.

- Phụ trách hoạt động dự giờ, thi giảng viên giỏi.

- Phụ trách họạt động phân công coi thi, chấm thi.

- Phụ trách hoạt động đào tạo trực tuyến.

- Phụ trách hoạt động nữ công.

- Phụ trách hoạt động ngoại khóa - Tuyên truyền.

- Quản lý trực tiếp và sinh hoạt chuyên môn tại Bộ môn Đường lối cách mạng của ĐCSVN và Tư tưởng Hồ Chí Minh.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Trưởng Khoa phân công.

- Điện thoại: 04.37655121. Số nội bộ 246; Mobill: 092.985.885

- E-mail: ngheminh09@gmail.com

CÁC BỘ MÔN

1. Bộ môn: Các nguyên lý chủ nghĩa Mác-Lênin

Trưởng bộ môn: TS. Trần Thị Minh Trâm

Điện thoại: 0983178678; E-mail: tram9702@gmial.com

2. Bộ môn: Pháp luật

Trưởng bộ môn: TS. Nguyễn Thị Nga

Điện thoại: 0984189345. E-mail: nguyenhnhunga78@gmail.com

3. Bộ môn: Đường lối cách mạng của ĐCSVN và Tư tưởng Hồ Chí Minh

Trưởng bộ môn: TS.Phạm Thị Thu Hương

Điện thoại: 092.985.885. E-mail: ngheminh09@gmail.com

CÁC TỔ CHỨC ĐẢNG, ĐOÀN THỂ

1. Chi bộ Khoa Lý luận Chính trị - Pháp luật

2. Công đoàn Khoa Lý luận Chính trị - Pháp luật

3. Tổ Nữ công

BỘ PHẬN VĂN PHÒNG

Thư ký Khoa: ThS. Nguyễn Ánh Dương:

Điện thoại: 01649.009.976;

E-mail: ongtreduong@gmail.com.