Nghiệm thu đề tài khoa học cấp cơ sở: "Một số giải pháp nâng cao chất lượng học tập môn học Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin cho sinh viên Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội"

Thực hiện kế hoạch nghiên cứu khoa học năm 2017, Ngày 22 tháng 9 năm 2017, Hội đồng khoa học của Khoa Lý luận Chính trị - Pháp luật đã tổ chức nghiệm thu cấp cơ sở đề tài: "Một số giải pháp nâng cao chất lượng học tập môn học Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin cho sinh viên Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội", chủ nhiệm đề tài: Ths. Trần Thị Thúy Chinh và nhóm nghiên cứu. Đề tài được Hội đồng Khoa học đánh giá cao về tính khoa học và việc áp dụng đề tài vào trong thực tiễn sẽ góp phần nâng cao chất lượng giảng dạy các môn lý luận chính trị ở Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội. Kết quả 6 thành viên trong Hội đồng khoa học đã nhất chí đề tài bảo vệ cấp cơ sở thành công, đồng thời đề nghị nhóm nghiên cứu hoàn thiện để bảo vệ đề tài ở cấp Trường.

NGHIỆM THU ĐỀ TÀI CẤP CƠ SỞ NĂM 2017

Hình ảnh trong Lễ bảo vệ đề tài nghiên cứu khoa học

  • Thứ Sáu, 10:00 22/09/2017

Tags:

Các bài đã đăng

Tin tiêu điểm

Hội nghị Công chức, viên chức, tổng kết năm học 2016 - 2017 và triển khai nhiệm vụ năm học 2017 - 2018

Hội nghị Công chức, viên chức, tổng kết năm học 2016 - 2017 và triển khai nhiệm vụ năm học 2017 - 2018

Chủ Nhật, 10:06 08/10/2017
Hội đồng Khoa học Khoa Lý luận Chính trị - Pháp luật xét duyệt đề tài nghiên cứu khoa học năm 2018

Hội đồng Khoa học Khoa Lý luận Chính trị - Pháp luật xét duyệt đề tài nghiên cứu khoa học năm 2018

Thứ Sáu, 09:40 06/10/2017
Nghiệm thu đề tài khoa học cấp cơ sở: "Một số giải pháp nâng cao chất lượng học tập môn học Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin cho sinh viên Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội"

Nghiệm thu đề tài khoa học cấp cơ sở: "Một số giải pháp nâng cao chất lượng học tập môn học Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin cho sinh viên Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội"

Thứ Sáu, 10:00 22/09/2017

Tập huấn nâng cao trình độ lý luận chính trị cho cán bộ giảng viên Khoa Lý luận Chính trị - Pháp luật năm 2017

Chủ Nhật, 11:11 17/09/2017
Thống nhất giáo án điện tử (Trình chiếu PowerPoint) môn Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin

Thống nhất giáo án điện tử (Trình chiếu PowerPoint) môn Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin

Chủ Nhật, 14:03 10/09/2017

Các bài đã đăng

Nghiệm thu đề tài khoa học cấp cơ sở: “Nghiên cứu nâng cao hiệu quả tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật cho sinh viên trường Đại học Công nghiệp Hà Nội”.

Thứ Sáu, 16:18 19/06/2020

Nghiệm thu thành công Giáo trình Pháp luật cấp Trường

Thứ Sáu, 15:31 19/06/2020

Hội thảo khoa học lần thứ 6, Khoa Lý luận Chính trị - Pháp luật năm học 2019 - 2020

Thứ Bảy, 09:38 06/06/2020

Hội thảo khoa học lần thứ 5, Khoa Lý luận Chính trị - Pháp luật năm học 2019 - 2020

Thứ Sáu, 16:12 21/02/2020

Bộ môn Các nguyên lý chủ nghĩa Mác - Lênin tổ chức báo cáo chuyên đề: "Tôn giáo và dân tộc trong chủ nghĩa xã hội"

Thứ Năm, 15:02 20/02/2020
Hội đồng Khoa học Khoa Lý luận Chính trị - Pháp luật họp về việc xây dựng kế hoạch nghiên cứu khoa học năm học 2017 - 2018

Hội đồng Khoa học Khoa Lý luận Chính trị - Pháp luật họp về việc xây dựng kế hoạch nghiên cứu khoa học năm học 2017 - 2018

Thứ Tư, 14:54 12/04/2017

ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC, SÁCH, GIÁO TRÌNH CỦA KHOA LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ - PHÁP LUẬT TỪ NĂM 2000 ĐẾN 2016

Thứ Tư, 08:40 15/03/2017
Các đê tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở do giảng viên Khoa lý luận Chính trị - Pháp luật thực hiện trong năm học 2015 - 2016

Các đê tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở do giảng viên Khoa lý luận Chính trị - Pháp luật thực hiện trong năm học 2015 - 2016

Thứ Năm, 13:57 15/12/2016

Nghiệm thu đề tài khoa hoc cấp cơ sở: "Ứng dụng Sơ đồ tư duy trong đổi mới phương pháp dạy học môn Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin ở Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội"

Thứ Năm, 11:07 06/08/2015

Nghiệm thu đề tài khoa học cấp cơ sở: "Nâng cao hiệu quả tự hoạt động học môn Tư tưởng Hồ Chí Minh cho sinh viên Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội"

Thứ Sáu, 11:13 05/06/2015

Video giới thiệu