Khoa Lý luận Chính trị - Pháp luật đạt giải nhất tập thể Hội thi giáo viên dạy giỏi cấp Trường năm học 2016 -2017

Thực hiện kế hoạch Hội giảng số 25/KH - ĐHCN ngày 14/02/2017của Nhà trường nhằm mục đích nâng cao năng lực chuyên môn, nghiệp vụ của giảng viên; đổi mới phương pháp, hình thức giảng dạy và kiểm tra đánh giá, nâng cao chất lượng dạy - học. Khuyến khích giảng viên tự rèn luyện, học tập nâng cao trình độ chuyên môn cùng với sự phát hiện và phổ biến những phương pháp giảng dạy, giáo dục hiệu quả, các kinh nghiệm thiết thực, bổ ích trong đào tạo. Khoa Lý luận Chính trị - Pháp luật luôn chú trọng công tác thi giáo viên dạy giỏi các cấp: Từ cấp Bộ môn, cấp Khoa đến cấp Trường, thành phố Hà Nội và toàn quốc. Thông qua Hội thi, các giảng viên của Khoa đã có tinh thần trách nhiệm cao trong chuẩn bị bài giảng, thể hiện sự sâu sắc về chuyên môn và đa dạng về phương pháp giảng dạy.

Năm học 2016 -2017, Khoa đã có ba giảng viên tham gia Hội giảng cấp trường đạt được kết quả: Một giảng viên đạt giải nhất, hai giảng viên đạt giải nhì. Khoa đã đạt giải nhất tập thể.

KẾT QUẢ HỘI GIẢNG CẤP TRƯỜNG CỦA KHOA LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ - PHÁP LUẬT NĂM HỌC 2016 – 2017

Giảng viên Trần Thị Bích Huệ đạt giải nhất

Hội giảng không chỉ giành cho các giảng viên trực tiếp tham gia dự thi mà còn là cơ hội thuận lợi cho toàn thể giảng viên trong Trường được trao đổi kinh nghiệm giảng dạy, học tập nâng cao kiến thức chuyên môn và hoàn thiện hơn về phương pháp. Đây là một trong những hoạt động bổ ích góp phần nâng cao chất lượng đào tạo nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa - hiện đại hóa đất nước trong bối cảnh toàn cầu.

KẾT QUẢ HỘI GIẢNG CẤP TRƯỜNG CỦA KHOA LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ - PHÁP LUẬT NĂM HỌC 2016 – 2017

Hội đồng giám khảo và các giảng viên khoa Lý luận Chính trị - Pháp luật

  • Thứ Sáu, 10:45 02/06/2017

Tags:

Các bài đã đăng

Tin tiêu điểm

Hội nghị Công chức, viên chức, tổng kết năm học 2016 - 2017 và triển khai nhiệm vụ năm học 2017 - 2018

Hội nghị Công chức, viên chức, tổng kết năm học 2016 - 2017 và triển khai nhiệm vụ năm học 2017 - 2018

Chủ Nhật, 10:06 08/10/2017
Hội đồng Khoa học Khoa Lý luận Chính trị - Pháp luật xét duyệt đề tài nghiên cứu khoa học năm 2018

Hội đồng Khoa học Khoa Lý luận Chính trị - Pháp luật xét duyệt đề tài nghiên cứu khoa học năm 2018

Thứ Sáu, 09:40 06/10/2017
Nghiệm thu đề tài khoa học cấp cơ sở: "Một số giải pháp nâng cao chất lượng học tập môn học Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin cho sinh viên Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội"

Nghiệm thu đề tài khoa học cấp cơ sở: "Một số giải pháp nâng cao chất lượng học tập môn học Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin cho sinh viên Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội"

Thứ Sáu, 10:00 22/09/2017

Tập huấn nâng cao trình độ lý luận chính trị cho cán bộ giảng viên Khoa Lý luận Chính trị - Pháp luật năm 2017

Chủ Nhật, 11:11 17/09/2017
Thống nhất giáo án điện tử (Trình chiếu PowerPoint) môn Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin

Thống nhất giáo án điện tử (Trình chiếu PowerPoint) môn Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin

Chủ Nhật, 14:03 10/09/2017

Các bài đã đăng

Cuộc thi “Tuyên truyền Luật giáo dục đại học năm 2019”

Thứ Sáu, 10:58 30/08/2019

Chào mừng 17 sinh viên Khoa Lý luận Chính trị - Giáo dục công dân, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội đến thực tập tại Khoa Lý luận Chính trị - Pháp luật

Thứ Sáu, 00:00 30/08/2019

Họp phân loại viên chức, bình xét thi đua viên chức, công đoàn năm học 2018-2019

Thứ Ba, 00:00 30/07/2019

Nghiệm thu đề tài khoa học cấp cơ sở: “Tích hợp giáo dục đạo đức nghề nghiệp vào dạy học môn Lý luận chính trị cho sinh viên trường Đại học Công nghiệp Hà Nội”.

Thứ Tư, 10:59 05/06/2019

Liên quân nữ Khoa Lý luận Chính trị - Pháp luật, Kế toán Kiểm toán vô địch giải Bóng chuyền CBVC-HSSV năm học 2018-2019

Thứ Ba, 10:44 04/06/2019
Cuộc thi "Ánh sáng soi đường" - Sân chơi trí tuệ cho toàn thể sinh viên Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội

Cuộc thi "Ánh sáng soi đường" - Sân chơi trí tuệ cho toàn thể sinh viên Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội

Thứ Tư, 10:14 26/04/2017
Chi bộ Khoa Lý luận Chính trị - Pháp luật đi thực tế tại khu di tích ATK - Tuyên Quang

Chi bộ Khoa Lý luận Chính trị - Pháp luật đi thực tế tại khu di tích ATK - Tuyên Quang

Thứ Ba, 10:17 11/04/2017
Thành lập Hội đồng Khoa Lý luận Chính trị - Pháp luật

Thành lập Hội đồng Khoa Lý luận Chính trị - Pháp luật

Thứ Hai, 08:49 27/03/2017
Chào đón 27 sinh viên Trường Đại học Sư phạm Hà Nội và sinh viên Học viện Báo chí & Tuyên truyền đến thực tập tại Khoa Lý luận Chính trị - Pháp luật

Chào đón 27 sinh viên Trường Đại học Sư phạm Hà Nội và sinh viên Học viện Báo chí & Tuyên truyền đến thực tập tại Khoa Lý luận Chính trị - Pháp luật

Thứ Hai, 09:17 13/03/2017
HỘI THI NẤU ĂN CHÀO MỪNG NGÀY PHỤ NỮ VIỆT NAM 20-10-2015

HỘI THI NẤU ĂN CHÀO MỪNG NGÀY PHỤ NỮ VIỆT NAM 20-10-2015

Thứ Năm, 10:52 29/10/2015

Video giới thiệu