Hội đồng Khoa học Khoa Lý luận Chính trị - Pháp luật xét duyệt đề tài nghiên cứu khoa học năm 2018

Hội đồng Khoa học Khoa Lý luận Chính trị - Pháp luật xét duyệt đề tài nghiên cứu khoa học năm 2018

Nhằm đẩy mạnh hoạt động nghiên cứu khoa học trong CBGV Khoa Lý luận Chính trị - Pháp luật và chuẩn bị cho việc xét duyệt đề tài nghiên cứu khoa học cấp Trường năm 2018. Ngày 06 tháng 10 năm 2017, Hội đồng khoa học Khoa đã tổ chức xét duyệt đề tài khoa học cấp cơ sở. Năm nay có 8 đề tài khoa tham gia xét duyệt. Nhìn chung các đề tài đưa ra thể hiện sự chuẩn bị công phu của các nhóm tác giả, chất lượng các đề tài cũng được nâng cao. Sau khi các chủ nhiệm đề tài thuyết trình, Hội đồng khoa học Khoa đã thảo luận sôi nổi, góp ý, chỉnh sửa các tên đề tài khoa học và định hướng nghiên cứu cho các đề tài. Tham gia buổi xét duyệt còn có một số CBGV trong Khoa tham dự. Đây cũng là buổi tọa đàm nhằm nâng cao năng lực nghiên cứu khoa học, trình độ chuyên môn cho các CBGV trong Khoa góp phần đẩy mạnh chất lượng giảng dạy các môn lý luận chính trị và pháp luật trong Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội.

HỘI ĐỒNG KHOA HỌC XÉT DUYỆT ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC NĂM HỌC 2018

Hình ảnh trong buổi xét duyệt đề tài nghiên cứu khoa học Khoa Lý luận Chính trị - Pháp luật năm học 2017-2018

  • Thứ Sáu, 09:40 06/10/2017

Tags:

Các bài đã đăng

Tin tiêu điểm

Vòng loại Cuộc thi "Tìm hiểu Luật sở hữu trí tuệ" năm 2020

Vòng loại Cuộc thi "Tìm hiểu Luật sở hữu trí tuệ" năm 2020

Thứ Năm, 10:43 16/07/2020
Hội nghị Công chức, viên chức, tổng kết năm học 2016 - 2017 và triển khai nhiệm vụ năm học 2017 - 2018

Hội nghị Công chức, viên chức, tổng kết năm học 2016 - 2017 và triển khai nhiệm vụ năm học 2017 - 2018

Chủ Nhật, 10:06 08/10/2017
Hội đồng Khoa học Khoa Lý luận Chính trị - Pháp luật xét duyệt đề tài nghiên cứu khoa học năm 2018

Hội đồng Khoa học Khoa Lý luận Chính trị - Pháp luật xét duyệt đề tài nghiên cứu khoa học năm 2018

Thứ Sáu, 09:40 06/10/2017
Nghiệm thu đề tài khoa học cấp cơ sở: "Một số giải pháp nâng cao chất lượng học tập môn học Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin cho sinh viên Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội"

Nghiệm thu đề tài khoa học cấp cơ sở: "Một số giải pháp nâng cao chất lượng học tập môn học Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin cho sinh viên Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội"

Thứ Sáu, 10:00 22/09/2017

Tập huấn nâng cao trình độ lý luận chính trị cho cán bộ giảng viên Khoa Lý luận Chính trị - Pháp luật năm 2017

Chủ Nhật, 11:11 17/09/2017

Các bài đã đăng

Hộ thảo Khoa học Khoa Lý luận Chính trị - Pháp luật lần 8 – 20022

Thứ Tư, 16:38 08/06/2022

Nghiệm thu đề tài khoa học cấp cơ sở: “Giáo dục sinh viên ngành Du lịch ở trường Đại học Công nghiệp Hà Nội theo hướng phát triển toàn diện’’.

Thứ Tư, 10:14 27/04/2022

Thảo luận chuyên đề chuyên sâu bộ môn Các nguyên lý chủ nghĩa Mác-Lênin

Thứ Hai, 23:53 28/02/2022

Giải quyết tranh chấp thương mại điện tử hiện nay: những vấn đề pháp lý đặt ra - Bài báo khoa học -

Thứ Năm, 23:59 17/02/2022
"Một số giải pháp giữ gìn quan hệ Việt - Trung trong giai đoạn hiện nay theo Tư tưởng Hồ Chí Minh" - Bài báo khoa học -

"Một số giải pháp giữ gìn quan hệ Việt - Trung trong giai đoạn hiện nay theo Tư tưởng Hồ Chí Minh" - Bài báo khoa học -

Thứ Sáu, 16:28 10/09/2021
Nghiệm thu đề tài khoa học cấp cơ sở: "Một số giải pháp nâng cao chất lượng học tập môn học Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin cho sinh viên Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội"

Nghiệm thu đề tài khoa học cấp cơ sở: "Một số giải pháp nâng cao chất lượng học tập môn học Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin cho sinh viên Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội"

Thứ Sáu, 10:00 22/09/2017
Hội đồng Khoa học Khoa Lý luận Chính trị - Pháp luật họp về việc xây dựng kế hoạch nghiên cứu khoa học năm học 2017 - 2018

Hội đồng Khoa học Khoa Lý luận Chính trị - Pháp luật họp về việc xây dựng kế hoạch nghiên cứu khoa học năm học 2017 - 2018

Thứ Tư, 14:54 12/04/2017

ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC, SÁCH, GIÁO TRÌNH CỦA KHOA LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ - PHÁP LUẬT TỪ NĂM 2000 ĐẾN 2016

Thứ Tư, 08:40 15/03/2017
Các đê tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở do giảng viên Khoa lý luận Chính trị - Pháp luật thực hiện trong năm học 2015 - 2016

Các đê tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở do giảng viên Khoa lý luận Chính trị - Pháp luật thực hiện trong năm học 2015 - 2016

Thứ Năm, 13:57 15/12/2016

Nghiệm thu đề tài khoa hoc cấp cơ sở: "Ứng dụng Sơ đồ tư duy trong đổi mới phương pháp dạy học môn Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin ở Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội"

Thứ Năm, 11:07 06/08/2015

Video giới thiệu