Lịch giảng dạy các môn Chính trị, Pháp luật hệ Cao đẳng K20 từ ngày 25/02 đến 01/3/2019

tải về tại đây

  • Thứ Sáu, 11:06 22/02/2019

Tags:

Tin tiêu điểm

Hội nghị Công chức, viên chức, tổng kết năm học 2016 - 2017 và triển khai nhiệm vụ năm học 2017 - 2018

Hội nghị Công chức, viên chức, tổng kết năm học 2016 - 2017 và triển khai nhiệm vụ năm học 2017 - 2018

Chủ Nhật, 10:06 08/10/2017
Hội đồng Khoa học Khoa Lý luận Chính trị - Pháp luật xét duyệt đề tài nghiên cứu khoa học năm 2018

Hội đồng Khoa học Khoa Lý luận Chính trị - Pháp luật xét duyệt đề tài nghiên cứu khoa học năm 2018

Thứ Sáu, 09:40 06/10/2017
Nghiệm thu đề tài khoa học cấp cơ sở: "Một số giải pháp nâng cao chất lượng học tập môn học Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin cho sinh viên Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội"

Nghiệm thu đề tài khoa học cấp cơ sở: "Một số giải pháp nâng cao chất lượng học tập môn học Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin cho sinh viên Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội"

Thứ Sáu, 10:00 22/09/2017

Tập huấn nâng cao trình độ lý luận chính trị cho cán bộ giảng viên Khoa Lý luận Chính trị - Pháp luật năm 2017

Chủ Nhật, 11:11 17/09/2017
Thống nhất giáo án điện tử (Trình chiếu PowerPoint) môn Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin

Thống nhất giáo án điện tử (Trình chiếu PowerPoint) môn Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin

Chủ Nhật, 14:03 10/09/2017

Các bài đã đăng

Lịch giảng dạy các môn Chính trị, Pháp luật hệ Cao đẳng K21 từ ngày 21/10 đến 26/10/2019

Thứ Tư, 16:15 16/10/2019

Lịch giảng dạy các môn Chính trị, Pháp luật hệ Cao đẳng K21 từ ngày 14/10 đến 19/10/2019

Thứ Sáu, 16:13 11/10/2019

Lịch giảng dạy các môn Chính trị, Pháp luật hệ Cao đẳng K21 từ ngày 07/10 đến 12/10/2019

Thứ Sáu, 16:17 04/10/2019

Lịch giảng dạy các môn Chính trị, Pháp luật hệ Cao đẳng K21 từ ngày 30/9 đến 05/10/2019

Thứ Bảy, 14:00 28/09/2019

Lịch giảng dạy các môn Chính trị, Pháp luật hệ Cao đẳng K21 từ ngày 23/9 đến 29/9/2019

Chủ Nhật, 13:58 22/09/2019

Lịch giảng dạy các môn Chính trị, Pháp luật hệ Cao đẳng K20 từ ngày 18/02 đến 23/02/2019

Thứ Bảy, 08:10 16/02/2019

Lịch giảng dạy các môn Chính trị, Pháp luật hệ Cao đẳng K20 từ ngày 07/01 đến 12/01/2019

Thứ Sáu, 15:47 04/01/2019

Lịch giảng dạy các môn Chính trị, Pháp luật hệ Cao đẳng K20 từ ngày 02/01 đến 05/01/2019

Thứ Sáu, 14:23 28/12/2018

Lịch giảng dạy các môn Chính trị, Pháp luật hệ Cao đẳng K20 từ ngày 24/12 đến 31/12/2018

Thứ Bảy, 08:58 22/12/2018

Lịch giảng dạy các môn Chính trị, Pháp luật hệ Cao đẳng K20 từ ngày 17/12 đến 23/12/2018

Thứ Bảy, 08:57 15/12/2018

Video giới thiệu