Tin tiêu điểm

Hội nghị Công chức, viên chức, tổng kết năm học 2016 - 2017 và triển khai nhiệm vụ năm học 2017 - 2018

Hội nghị Công chức, viên chức, tổng kết năm học 2016 - 2017 và triển khai nhiệm vụ năm học 2017 - 2018

Chủ Nhật, 10:06 08/10/2017
Hội đồng Khoa học Khoa Lý luận Chính trị - Pháp luật xét duyệt đề tài nghiên cứu khoa học năm 2018

Hội đồng Khoa học Khoa Lý luận Chính trị - Pháp luật xét duyệt đề tài nghiên cứu khoa học năm 2018

Thứ Sáu, 09:40 06/10/2017
Nghiệm thu đề tài khoa học cấp cơ sở: "Một số giải pháp nâng cao chất lượng học tập môn học Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin cho sinh viên Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội"

Nghiệm thu đề tài khoa học cấp cơ sở: "Một số giải pháp nâng cao chất lượng học tập môn học Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin cho sinh viên Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội"

Thứ Sáu, 10:00 22/09/2017

Tập huấn nâng cao trình độ lý luận chính trị cho cán bộ giảng viên Khoa Lý luận Chính trị - Pháp luật năm 2017

Chủ Nhật, 11:11 17/09/2017
Thống nhất giáo án điện tử (Trình chiếu PowerPoint) môn Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin

Thống nhất giáo án điện tử (Trình chiếu PowerPoint) môn Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin

Chủ Nhật, 14:03 10/09/2017

Các bài đã đăng

THỜI KHÓA BIỂU DẠY HỌC ONLINE CÁC MÔN LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ, PHÁP LUẬT TỪ 04/5 ĐẾN 10/5/2020

Thứ Sáu, 17:21 01/05/2020

THỜI KHÓA BIỂU DẠY HỌC ONLINE CÁC MÔN LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ, PHÁP LUẬT TỪ 20/4 ĐẾN 03/5/2020

Thứ Bảy, 13:23 18/04/2020

THỜI KHÓA BIỂU DẠY HỌC ONLINE CÁC MÔN LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ, PHÁP LUẬT TỪ NGÀY 23/3 ĐẾN 29/3/2020

Thứ Sáu, 11:17 20/03/2020

Lịch giảng dạy các môn Chính trị, Pháp luật hệ Cao đẳng K21 từ ngày 21/10 đến 26/10/2019

Thứ Tư, 16:15 16/10/2019

Lịch giảng dạy các môn Chính trị, Pháp luật hệ Cao đẳng K21 từ ngày 14/10 đến 19/10/2019

Thứ Sáu, 16:13 11/10/2019

Lịch giảng dạy các môn Chính trị, Pháp luật hệ Cao đẳng K21 từ ngày 07/10 đến 12/10/2019

Thứ Sáu, 16:17 04/10/2019

Lịch giảng dạy các môn Chính trị, Pháp luật hệ Cao đẳng K21 từ ngày 30/9 đến 05/10/2019

Thứ Bảy, 14:00 28/09/2019

Video giới thiệu