Lịch giảng dạy các môn Chính trị, Pháp luật hệ Cao đẳng K21 từ ngày 16/9 đến 21/9/2019

/media/29/uffile-upload-no-title29588.xls

  • Thứ Sáu, 15:48 13/09/2019

Tags:

Tin tiêu điểm

Hội nghị Công chức, viên chức, tổng kết năm học 2016 - 2017 và triển khai nhiệm vụ năm học 2017 - 2018

Hội nghị Công chức, viên chức, tổng kết năm học 2016 - 2017 và triển khai nhiệm vụ năm học 2017 - 2018

Chủ Nhật, 10:06 08/10/2017
Hội đồng Khoa học Khoa Lý luận Chính trị - Pháp luật xét duyệt đề tài nghiên cứu khoa học năm 2018

Hội đồng Khoa học Khoa Lý luận Chính trị - Pháp luật xét duyệt đề tài nghiên cứu khoa học năm 2018

Thứ Sáu, 09:40 06/10/2017
Nghiệm thu đề tài khoa học cấp cơ sở: "Một số giải pháp nâng cao chất lượng học tập môn học Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin cho sinh viên Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội"

Nghiệm thu đề tài khoa học cấp cơ sở: "Một số giải pháp nâng cao chất lượng học tập môn học Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin cho sinh viên Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội"

Thứ Sáu, 10:00 22/09/2017

Tập huấn nâng cao trình độ lý luận chính trị cho cán bộ giảng viên Khoa Lý luận Chính trị - Pháp luật năm 2017

Chủ Nhật, 11:11 17/09/2017
Thống nhất giáo án điện tử (Trình chiếu PowerPoint) môn Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin

Thống nhất giáo án điện tử (Trình chiếu PowerPoint) môn Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin

Chủ Nhật, 14:03 10/09/2017

Các bài đã đăng

Lịch giảng dạy các môn Chính trị, Pháp luật hệ Cao đẳng K21 từ ngày 21/10 đến 26/10/2019

Thứ Tư, 16:15 16/10/2019

Lịch giảng dạy các môn Chính trị, Pháp luật hệ Cao đẳng K21 từ ngày 14/10 đến 19/10/2019

Thứ Sáu, 16:13 11/10/2019

Lịch giảng dạy các môn Chính trị, Pháp luật hệ Cao đẳng K21 từ ngày 07/10 đến 12/10/2019

Thứ Sáu, 16:17 04/10/2019

Lịch giảng dạy các môn Chính trị, Pháp luật hệ Cao đẳng K21 từ ngày 30/9 đến 05/10/2019

Thứ Bảy, 14:00 28/09/2019

Lịch giảng dạy các môn Chính trị, Pháp luật hệ Cao đẳng K21 từ ngày 23/9 đến 29/9/2019

Chủ Nhật, 13:58 22/09/2019

Lịch giảng dạy các môn Chính trị, Pháp luật hệ Cao đẳng K21 từ ngày 09/9 đến 14/9/2019

Thứ Sáu, 08:48 06/09/2019

Lịch giảng dạy các môn Chính trị, Pháp luật hệ Cao đẳng K20 từ ngày 13/5 đến 18/5/2019

Thứ Năm, 14:38 09/05/2019

Lịch giảng dạy các môn Chính trị, Pháp luật hệ Cao đẳng K20 từ ngày 06/5 đến 11/5/2019

Thứ Sáu, 15:26 03/05/2019

Lịch giảng dạy các môn Chính trị, Pháp luật hệ Cao đẳng K20 từ ngày 02/5 đến 05/5/2019

Thứ Sáu, 13:34 26/04/2019

Lịch giảng dạy các môn Chính trị, Pháp luật hệ Cao đẳng K20 từ ngày 22/4 đến 27/4/2019

Thứ Sáu, 13:51 19/04/2019

Video giới thiệu