Lịch giảng dạy các môn Chính trị, Pháp luật hệ Cao đẳng K21 từ ngày 21/10 đến 26/10/2019

TẢI LỊCH TẠI ĐÂY/media/29/uffile-upload-no-title29594.xls

  • Thứ Tư, 16:15 16/10/2019

Tin tiêu điểm

Vòng loại Cuộc thi "Tìm hiểu Luật sở hữu trí tuệ" năm 2020

Vòng loại Cuộc thi "Tìm hiểu Luật sở hữu trí tuệ" năm 2020

Thứ Năm, 10:43 16/07/2020
Hội nghị Công chức, viên chức, tổng kết năm học 2016 - 2017 và triển khai nhiệm vụ năm học 2017 - 2018

Hội nghị Công chức, viên chức, tổng kết năm học 2016 - 2017 và triển khai nhiệm vụ năm học 2017 - 2018

Chủ Nhật, 10:06 08/10/2017
Hội đồng Khoa học Khoa Lý luận Chính trị - Pháp luật xét duyệt đề tài nghiên cứu khoa học năm 2018

Hội đồng Khoa học Khoa Lý luận Chính trị - Pháp luật xét duyệt đề tài nghiên cứu khoa học năm 2018

Thứ Sáu, 09:40 06/10/2017
Nghiệm thu đề tài khoa học cấp cơ sở: "Một số giải pháp nâng cao chất lượng học tập môn học Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin cho sinh viên Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội"

Nghiệm thu đề tài khoa học cấp cơ sở: "Một số giải pháp nâng cao chất lượng học tập môn học Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin cho sinh viên Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội"

Thứ Sáu, 10:00 22/09/2017

Tập huấn nâng cao trình độ lý luận chính trị cho cán bộ giảng viên Khoa Lý luận Chính trị - Pháp luật năm 2017

Chủ Nhật, 11:11 17/09/2017

Các bài đã đăng

Thời khóa biểu các môn Lý luận chính trị, Pháp luật hệ Đại học, học kì 1 năm học 2020-2021

Thời khóa biểu các môn Lý luận chính trị, Pháp luật hệ Đại học, học kì 1 năm học 2020-2021

Thứ Bảy, 14:12 05/09/2020

THỜI KHÓA BIỂU DẠY HỌC ONLINE CÁC MÔN LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ, PHÁP LUẬT TỪ 04/5 ĐẾN 10/5/2020

Thứ Sáu, 17:21 01/05/2020

THỜI KHÓA BIỂU DẠY HỌC ONLINE CÁC MÔN LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ, PHÁP LUẬT TỪ 20/4 ĐẾN 03/5/2020

Thứ Bảy, 13:23 18/04/2020

THỜI KHÓA BIỂU DẠY HỌC ONLINE CÁC MÔN LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ, PHÁP LUẬT TỪ 06/4 ĐẾN 12/4/2020

Chủ Nhật, 16:33 05/04/2020

THỜI KHÓA BIỂU DẠY HỌC ONLINE CÁC MÔN LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ, PHÁP LUẬT TỪ NGÀY 23/3 ĐẾN 29/3/2020

Thứ Sáu, 11:17 20/03/2020

Lịch giảng dạy các môn Chính trị, Pháp luật hệ Cao đẳng K21 từ ngày 14/10 đến 19/10/2019

Thứ Sáu, 16:13 11/10/2019

Lịch giảng dạy các môn Chính trị, Pháp luật hệ Cao đẳng K21 từ ngày 07/10 đến 12/10/2019

Thứ Sáu, 16:17 04/10/2019

Lịch giảng dạy các môn Chính trị, Pháp luật hệ Cao đẳng K21 từ ngày 30/9 đến 05/10/2019

Thứ Bảy, 14:00 28/09/2019

Lịch giảng dạy các môn Chính trị, Pháp luật hệ Cao đẳng K21 từ ngày 23/9 đến 29/9/2019

Chủ Nhật, 13:58 22/09/2019

Lịch giảng dạy các môn Chính trị, Pháp luật hệ Cao đẳng K21 từ ngày 16/9 đến 21/9/2019

Thứ Sáu, 15:48 13/09/2019

Video giới thiệu