Kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng đảng viên và Chi bộ Khoa Lý luận Chính trị - Pháp luật năm 2019

Thực hiện kế của Đảng ủy Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội, chiều ngày 08 tháng 12 năm 2019 Chi bộ Lý luận Chính trị - Pháp luật đã tiến hành họp kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng đảng viên và chi bộ. Đến dự họp có đầy đủ Ban chi ủy và đảng viên trong Chi bộ.

Chi bộ Lý luận Chính trị - Pháp luật hiện có 27 đảng viên trên tổng số 34 CBGV (Chiếm 75%). Trong năm học 2018-2019, Chị bộ đã lãnh đạo Khoa Lý luận Chính trị - Pháp luật thực hiện chức năng, nhiệm vụ chính là giảng dạy, tuyên truyền những giá trị của Học thuyết Mác - Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh; đường lối, chủ trương của Đảng; chính sách, pháp luật của Nhà nước đến sinh viên, học viên và CBGV trong toàn Trường. Các đảng viên trong Chi bộ đã nêu cao tinh thần gương mẫu, đoàn kết, nhất trí trong tư tưởng và hành động để thực hiện tốt các nhiệm vụ đề ra.

Mở đầu buổi họp, đồng chí Bí thư chi bộ Vũ Thị Hồng Vân đọc bản kiểm điểm của Chi bộ. Bản kiểm điểm đã đánh giá một cách chi tiết, cụ thể các hoạt động của Chi bộ trong năm học.

Kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng đảng viên và Chi bộ Lý luận Chính trị - Pháp luật năm 2019Với một không khí dân chủ, tinh thần tự phê bình và phê bình, các đảng viên đã nghiêm túc đánh giá những ưu nhược điểm của bản thân, các đảng viên khác và chi bộ. Đồng thời nêu ra những nguyên nhân, biện pháp khắc phục những nhược điểm, đề ra phương hướng phấn đầu trong năm học mới 2019-2020.

Kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng đảng viên và Chi bộ Lý luận Chính trị - Pháp luật năm 2019Hình ảnh đồng chí Trần Thị Minh Trâm kiểm điểm trước Chi bộ

Kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng đảng viên và Chi bộ Lý luận Chính trị - Pháp luật năm 2019Hình ảnh đồng chí Bùi Thị Kim Xuân kiểm điểm trước Chi bộ

Kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng đảng viên và Chi bộ Lý luận Chính trị - Pháp luật năm 2019Hình ảnh đồng chí Lê Thị Khánh Vân kiểm điểm trước Chi bộ

Kết quả xếp loại: Có 04 đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, 23 đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ, không có đảng viên nào thuộc diện hoàn thành và không hoàn thành nhiệm vụ. Tập thể Chi bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Kết quả xếp loại đã đánh giá đúng thực chất về những kết quả mà tập thể Chi bộ và Khoa Lý luận Chính trị - Pháp luật đã nỗ lực phấn đấu đạt được trong năm học 2018-2019.

  • Chủ Nhật, 15:15 08/12/2019

Tin tiêu điểm

Vòng loại Cuộc thi "Tìm hiểu Luật sở hữu trí tuệ" năm 2020

Vòng loại Cuộc thi "Tìm hiểu Luật sở hữu trí tuệ" năm 2020

Thứ Năm, 10:43 16/07/2020
Hội nghị Công chức, viên chức, tổng kết năm học 2016 - 2017 và triển khai nhiệm vụ năm học 2017 - 2018

Hội nghị Công chức, viên chức, tổng kết năm học 2016 - 2017 và triển khai nhiệm vụ năm học 2017 - 2018

Chủ Nhật, 10:06 08/10/2017
Hội đồng Khoa học Khoa Lý luận Chính trị - Pháp luật xét duyệt đề tài nghiên cứu khoa học năm 2018

Hội đồng Khoa học Khoa Lý luận Chính trị - Pháp luật xét duyệt đề tài nghiên cứu khoa học năm 2018

Thứ Sáu, 09:40 06/10/2017
Nghiệm thu đề tài khoa học cấp cơ sở: "Một số giải pháp nâng cao chất lượng học tập môn học Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin cho sinh viên Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội"

Nghiệm thu đề tài khoa học cấp cơ sở: "Một số giải pháp nâng cao chất lượng học tập môn học Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin cho sinh viên Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội"

Thứ Sáu, 10:00 22/09/2017

Tập huấn nâng cao trình độ lý luận chính trị cho cán bộ giảng viên Khoa Lý luận Chính trị - Pháp luật năm 2017

Chủ Nhật, 11:11 17/09/2017

Các bài đã đăng

Khoa Lý luận Chính trị - Pháp luật tổ chức sơ kết công tác dạy học theo hình thức kết hợp học phần Tư tưởng Hồ Chí Minh

Khoa Lý luận Chính trị - Pháp luật tổ chức sơ kết công tác dạy học theo hình thức kết hợp học phần Tư tưởng Hồ Chí Minh

Thứ Sáu, 16:33 18/12/2020
Kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng đảng viên và Chi bộ Khoa Lý luận Chính trị - Pháp luật năm 2020

Kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng đảng viên và Chi bộ Khoa Lý luận Chính trị - Pháp luật năm 2020

Chủ Nhật, 16:09 13/12/2020
Nghiệm thu cấp Khoa Lý luận Chính trị - Pháp luật chương trình dạy học kết hợp học phần Kinh tế chính trị Mác - Lênin

Nghiệm thu cấp Khoa Lý luận Chính trị - Pháp luật chương trình dạy học kết hợp học phần Kinh tế chính trị Mác - Lênin

Thứ Năm, 14:44 26/11/2020
Hội nghị viên chức, người lao động, tổng kết năm học 2019-2020 và triển khai nhiệm vụ năm học 2020-2021

Hội nghị viên chức, người lao động, tổng kết năm học 2019-2020 và triển khai nhiệm vụ năm học 2020-2021

Thứ Bảy, 10:23 03/10/2020

Họp phân loại, bình xét thi đua viên chức, công đoàn năm học 2019-2020

Thứ Sáu, 19:59 28/08/2020

Hai cô giáo Trịnh Thị Hạnh và Bùi Thị Kim xuân chính thức trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam

Thứ Tư, 10:04 20/11/2019

Chào mừng ngày Hiến chương các nhà giáo Việt Nam 20-11-2019

Thứ Tư, 00:00 20/11/2019
Thông báo: Vòng chung kết Cuộc thi tuyên truyền giáo dục pháp luật - Luật giáo dục đại học năm 2019

Thông báo: Vòng chung kết Cuộc thi tuyên truyền giáo dục pháp luật - Luật giáo dục đại học năm 2019

Thứ Tư, 16:26 30/10/2019

Chào mừng ngày Phụ nữ Việt Nam 20-10

Chủ Nhật, 09:08 20/10/2019

Khoa Lý luận Chính trị - Pháp luật chào đón 19 sinh viên Khoa Khoa Triết học, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 1 đến thực tập

Thứ Hai, 16:08 30/09/2019

Video giới thiệu