Hội nghị viên chức, người lao động, tổng kết năm học 2019-2020 và triển khai nhiệm vụ năm học 2020-2021

14h00 chiều thứ 7, ngày 03 tháng 10 năm 2020, tại Phòng hội thảo tầng 2 nhà A7, Khoa Lý luận Chính trị - Pháp luật đã tổ chức Hội nghị viên chức, người lao động, tổng kết năm học 2019-2020 và triển khai nhiệm vụ năm học 2020-2021, đến dự Hội nghị có TS Bùi Thị Ngân, Phó hiệu trưởng Nhà trường và toàn thể viên chức, giảng viên Khoa Lý luận Chính trị - Pháp luật.

Tại Hội nghị, TS. Vũ Thị Hồng Vân - Bí thư chi bộ, Trưởng Khoa Lý luận Chính trị - Pháp luật đã trình bày bản báo cáo tổng kết năm học 2019-2020 và triển khai nhiệm vụ năm học 2020-2021của Khoa Lý luận Chính trị - Pháp luật. Báo cáo đã thể hiện toàn diện tất cả các mặt hoạt động của Khoa về giảng dạy, nghiên cứu khoa học, thi giảng viên giỏi, các hoạt động phong trào... Năm học 2019-2020, do sự tác tộng của dịch Covi-19 làm cho hoạt động đào tạo của Nhà trường gặp nhiều khó khăn; việc thực hiện nhiều nhiệm vụ mới như biên soạn, chỉnh sửa các học phần theo chuẩn CDIO, biên soạn bài giảng điện tử, biên soạn chương trình đào tạo kết hợp cho 02 học phần (Triết học Mác-Lênin và Tư tưởng Hồ Chí Minh), thực hiện giảng dạy các môn Lý luận chính trị theo chương trình phân môn do Bộ giáo dục và Đào tạo quy định (tách học phần Các nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin thành ba học phần), thay đổi một số nội dung trong học phần Tư tưởng Hồ Chí Minh, thay đổi và kết cấu lại học phần Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam thành học phần Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam...; Với điều kiện khó khăn và khối lượng công việc lớn như vậy, song với sự đoàn kết và nỗ lực cao trong tập thể viên chức, giảng viên, chuyên viên, Khoa Lý luận Chính trị - Pháp luật đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm học. Kết quả cụ thể: có 31/32 viên chức đạt lao động tiên tiến, 18 viên chức hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Tập thể Khoa đạt lao động xuất sắc, Công đoàn Khoa đạt Công đoàn vững mạnh xuất sắc, có 05 viên chức đạt chiến sĩ thi đua cấp cơ sở, 05 công đoàn viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công đoàn, 01 công đoàn viên đề nghị khen thưởng cấp Công đoàn Bộ Công thương.

Hội nghị viên chức, người lao động, tổng kết năm học 2019-2020 và triển khai nhiệm vụ năm học 2020-2021TS Vũ Thị Hồng Vân - Bí thư Chi bộ, Trưởng Khoa Lý luận Chính trị - Pháp luật trình bày báo cáo tại Hội nghị

Bên cạnh đó, các hoạt động ngoại khóa - tuyên truyền cũng được đẩy mạnh, phát triển cả về quy môn và chất lượng. Khoa đã tổ chức thành công 4 cuộc thi: Cuộc thi “Tuyên truyền Luật giáo dục đại học 2019”, cuộc thi “Ánh sáng soi đường năm 2019”, cuộc thi “Tìm hiểu Luật sở hữu trí tuệ 2020” và cuộc thi “Tuổi trể học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” năm 2020. Các cuộc thi thu hút đông đảo sinh viên Nhà trường tham gia. Việc tạo thêm các hoạt động ngoại khóa giúp các em có nhiều động lực trong học tập, rèn luyện nhiều kỹ năng và hiểu biết sâu rộng về pháp luật, chính trị và lịch sử. Thông qua đó, góp phần nâng cao chất lượng đào tạo của Nhà trường vì mục tiêu giáo dục toàn diện cho sinh viên Haui.

Bên cạnh những thành tích đã đạt được, báo cáo cũng nêu ra những điểm tồn tại, hạn chế ở các lĩnh vực cần phải được khắc phục trong năm học mới.

Hội nghị viên chức, người lao động, tổng kết năm học 2019-2020 và triển khai nhiệm vụ năm học 2020-2021

Toàn cảnh Hôi nghị

Hội nghị cũng đã lắng nghe tóm tắt Dự thảo báo cáo tổng kết năm học 2019-2020 và triển khai nhiệm vụ năm học 2020-2021 của Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội do TS Phùng Danh Cường – Phó bí thư Chi bộ, Phó trưởng Khoa trình bày.

Hội nghị viên chức, người lao động, tổng kết năm học 2019-2020 và triển khai nhiệm vụ năm học 2020-2021

TS Phùng Danh Cường – Phó bí thư Chi bộ, Phó trưởng Khoa trình bày báo cáo tại Hội nghị

Sau khi nghe hai báo cáo, Hội nghị đã lắng nghe nhiều ý kiến tham luận. Các tham luận về cơ bản đều nhất trí cao với nội dung hai báo cáo. Các tham luận về các mảng hoạt động của Khoa, như: giảng dạy kết hợp, quy chế chi tiêu nội bộ, hoạt động ngoại khóa – tuyên truyền… cũng rất sôi nổi. Các vấn đề tồn tại cũng được các viên chức thảo luận sôi nổi và được Ban lãnh đạo Khoa, Lãnh đạo Nhà trường giải đáp cụ thể, thỏa đáng. Đồng thời, Hội nghị cũng đề xuất một số biện pháp để khắc phục các tồn tại, phát huy điểm mạnh nhằm thúc đẩy hoạt động của khoa đạt kết quả cao hơn trong năm học mới. Những ý kiến có nội dung phù hợp và đúng đều được Đoàn Chủ tịch Hội nghị đưa vào nghị quyết năm học mới.

Hội nghị viên chức, người lao động, tổng kết năm học 2019-2020 và triển khai nhiệm vụ năm học 2020-2021TS Trịnh Thị Hạnh - Giảng Viên Bộ môn Đường lối CMCĐCSVN và Tư tưởng Hồ Chí Minh

Hội nghị viên chức, người lao động, tổng kết năm học 2019-2020 và triển khai nhiệm vụ năm học 2020-2021TS. Phạm Thị Thu Hương - Trưởng Bộ môn Đường lối CMCĐCSVN và Tư tưởng Hồ Chí Minh tham luận tại Hội nghị

Hội nghị viên chức, người lao động, tổng kết năm học 2019-2020 và triển khai nhiệm vụ năm học 2020-2021ThS. Vương Xuân Hiệp - Giảng Viên Bộ môn Đường lối CMCĐCSVN và Tư tưởng Hồ Chí Minh tham luận tại Hội nghị

Hội nghị được lắng nghe ý kiến phát biểu, chỉ đạo của TS Bùi Thị Ngân - Phó hiệu trưởng Nhà trường. Cô Ngân đánh giá cao nỗ lực của Khoa Lý luận chính trị - Pháp luật trong năm học 2019-2020 và ghi nhận những thành tích mà Khoa đã đạt được. Cũng trong bài phát biểu này, TS Bùi Thị Ngân đã nhấn mạnh: “Giảng viên Khoa Lý luận Chính trị - Pháp luật có điểm khác với giảng viên các khoa khác ở chỗ ngoài giảng dạy chuyên môn thì phải thực hiện công tác tuyên truyền về đường lối, chủ trương của Đảng; chính sách, pháp luật của Nhà nước, xây dựng và bồi dưỡng lập trường chính trị, phẩm chất đạo đức cho học viên, sinh viên. Do vậy, giảng viên vừa phải vữ về chuyên môn, nghiệp vụ vừa phải tâm huyết cao”, “Tập thể khoa đã rất đoàn kết, nỗ lực phấn đấu đạt được nhiều thành tích rồi và cần phải nỗ lực phát huy hơn nữa để hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ năm học mới góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chung của Nhà trường trong năm học mới 2020-2021”.

Hội nghị viên chức, người lao động, tổng kết năm học 2019-2020 và triển khai nhiệm vụ năm học 2020-2021TS Bùi Thị Ngân - Phó hiệu trưởng Nhà trường phát biểu chỉ đạo Hội nghị

Sau 3 giờ làm việc, Hội nghị viên chức, người lao động Khoa Lý luận Chính trị - Pháp luật đã thành công tốt đẹp. 100% viên chức, người lao động tham dự Hội nghị đã thống nhất thông qua dự thảo Nghị quyết Hội nghị viên chức, người lao động của Khoa năm học 2019-2020 và triển khai nhiệm vụ năm học 2020-2021. Toàn thể viên chức, người lao động Khoa Lý luận Chính trị - Pháp luật quyết tâm thực hiện thắng lợi nghị quyết Hội nghị.

Hội nghị viên chức, người lao động, tổng kết năm học 2019-2020 và triển khai nhiệm vụ năm học 2020-2021TS Trần Thị Bích Huệ - Thư ký Hội nghị đọc nghị quyết Hội nghị

  • Thứ Bảy, 10:23 03/10/2020

Tin tiêu điểm

Vòng loại Cuộc thi "Tìm hiểu Luật sở hữu trí tuệ" năm 2020

Vòng loại Cuộc thi "Tìm hiểu Luật sở hữu trí tuệ" năm 2020

Thứ Năm, 10:43 16/07/2020
Hội nghị Công chức, viên chức, tổng kết năm học 2016 - 2017 và triển khai nhiệm vụ năm học 2017 - 2018

Hội nghị Công chức, viên chức, tổng kết năm học 2016 - 2017 và triển khai nhiệm vụ năm học 2017 - 2018

Chủ Nhật, 10:06 08/10/2017
Hội đồng Khoa học Khoa Lý luận Chính trị - Pháp luật xét duyệt đề tài nghiên cứu khoa học năm 2018

Hội đồng Khoa học Khoa Lý luận Chính trị - Pháp luật xét duyệt đề tài nghiên cứu khoa học năm 2018

Thứ Sáu, 09:40 06/10/2017
Nghiệm thu đề tài khoa học cấp cơ sở: "Một số giải pháp nâng cao chất lượng học tập môn học Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin cho sinh viên Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội"

Nghiệm thu đề tài khoa học cấp cơ sở: "Một số giải pháp nâng cao chất lượng học tập môn học Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin cho sinh viên Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội"

Thứ Sáu, 10:00 22/09/2017

Tập huấn nâng cao trình độ lý luận chính trị cho cán bộ giảng viên Khoa Lý luận Chính trị - Pháp luật năm 2017

Chủ Nhật, 11:11 17/09/2017

Các bài đã đăng

Triển khai xây dựng chương trình, học liệu các học phần Lý luận Chính trị, Pháp luật cho hệ đào tạo từ xa

Thứ Tư, 15:23 15/06/2022
Hội giảng và tổng kết đợt thực tập của sinh viên Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 1 năm 2022

Hội giảng và tổng kết đợt thực tập của sinh viên Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 1 năm 2022

Thứ Tư, 16:29 20/04/2022

Hội thi giảng viên giỏi nghiệp vụ sư phạm cấp Bộ môn năm học 2021 – 2022

Chủ Nhật, 09:29 10/04/2022

Phát động Vòng loại Cuộc thi “Tìm hiểu luật An toàn giao thông” năm 2022 tại Đại học Công nghiệp Hà Nội.

Thứ Tư, 14:28 23/03/2022
Chào mừng đoàn sinh viên Đại học Sư phạm Hà Nội 1 đến thực tập tại Khoa Lý luận Chính trị-Pháp luật, Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội

Chào mừng đoàn sinh viên Đại học Sư phạm Hà Nội 1 đến thực tập tại Khoa Lý luận Chính trị-Pháp luật, Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội

Thứ Bảy, 22:12 05/02/2022

Họp phân loại, bình xét thi đua viên chức, công đoàn năm học 2019-2020

Thứ Sáu, 19:59 28/08/2020

Hội thi giảng viên giỏi nghiệp vụ sư phạm cấp Khoa năm học 2019 – 2020

Thứ Ba, 16:11 02/06/2020

Chào mừng 13 sinh viên Học viện Báo chí và Tuyên truyền đến kiến tập

Thứ Ba, 14:14 26/05/2020

Đại hội Chi bộ Khoa Lý luận Chính trị - Pháp luật nhiệm kì 2020 - 2023

Thứ Năm, 15:07 12/03/2020

Kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng đảng viên và Chi bộ Khoa Lý luận Chính trị - Pháp luật năm 2019

Chủ Nhật, 15:15 08/12/2019

Video giới thiệu