Hội thi giảng viên giỏi nghiệp vụ sư phạm cấp Bộ môn năm học 2021 – 2022

Trong tháng 4 và tháng 5 năm 2022, toàn bộ giảng viên đã nô nức thi đua dạy tốt để thực hiện kế hoạch Hội thi giảng viên giỏi nghiệp sư phạm Khoa Lý luận Chính trị - Pháp luật năm học 2021-2022. Hội thi đã diễn ra sôi nổi ở tất cả các giảng viên, các bộ môn.

Phát huy truyền thống là một trong những đơn vị có nhiều thành tích trong phong trào thi giảng viên giỏi, đồng thời xuất phát từ yêu cầu khách quan của việc giảng dạy đại học trong bối cảnh mới – cuộc cách mạng 4.0 và chuẩn bị thực hiện hình thức dạy học mới – dạy học kết hợp (dạy trực tiếp và dạy học online); được sự nhất trí của toàn thể CBGV trong Khoa, Ban lãnh đạo Khoa Lý luận Chính trị - Pháp luật đã họp và quyết định tiếp tục tổ chức Hội thi giảng viên giỏi nghiệp vụ sư phạm cấp Khoa năm học 2021-2022.

Để chuẩn bị cho hội thi cấp Khoa, các bộ môn đã tổ chức cuộc thi cấp bộ môn. Cuộc thi cấp bộ môn được thực hiện trên lớp thực tế của giảng viên. Các giảng viên đăng ký bài giảng, tiết giảng và được hội đồng sư phạm thông qua.

Trong hội thi, các giảng viên đã thực hiện thuyết minh về cách thức tiến hành soạn một bài giảng điện tử, cách tiến hành một bài giảng trên lớp trong đó giảng viên sử dụng các phương pháp sư phạm như thuyết trình, thảo luận nhóm, đóng vai, phát vấn... và tiến hành các phương pháp sư phạm đó như thế nào để đạt được mục tiêu đào tạo (của phần kiến thức học phần) theo chuẩn CDIO. Trong Hội thi, nhiều giảng viên đã thể hiện sự chuẩn bị công phu, kiến thức chuyên môn sâu, nghiệp vụ sư phạm vững vàng và kỹ năng soạn giáo án điện tử thành thạo.

Chất lượng bài giảng sẽ được hội đồng sư phạm sẽ đánh giá thông qua các phiếu chấm và nhận xét góp ý để bài giảng hoàn thiện hơn. Kết quả hội thi cấp bộ môn là cơ sở để lựa chọn ra các bài giảng tốt nhất để tham gia hội giảng cấp Khoa, dự kiến diễn ra vào đầu tháng 6 năm 2022.

Hội thi là một diễn đàn rất hữu ích để các giảng viên trong Khoa trao đổi học thuật, phương pháp và kỹ thuật giảng dạy. Hội thi đã thúc đẩy việc nâng cao chất lượng giảng dạy các học phần lý luận chính trị, pháp luật, góp phần nâng cao chất lượng đào tạo trong Nhà trường.

MỘT SỐ HÌNH ẢNH CỦA HỘI THI

Hội thi giảng viên giỏi nghiệp vụ sư phạm cấp Bộ môn năm học 2021 – 2022

Hình ảnh giảng viên ThS Nguyễn Thị Ngọc thực hiện bài giảng (thi) trên lớp

Hội thi giảng viên giỏi nghiệp vụ sư phạm cấp Bộ môn năm học 2021 – 2022

Hình ảnh giảng viên ThS Nguyễn Văn Khánh thực hiện bài giảng (thi) trên lớp

Hội thi giảng viên giỏi nghiệp vụ sư phạm cấp Bộ môn năm học 2021 – 2022

Hình ảnh giảng viên ThS Hoàng Thị Hương Thu thực hiện bài giảng (thi) trên lớp

Hội thi giảng viên giỏi nghiệp vụ sư phạm cấp Bộ môn năm học 2021 – 2022Hình ảnh sinh viên thực hiện thuyết trình trong bài giảng (thi) của ThS Hoàng Thị Ngân

Hội thi giảng viên giỏi nghiệp vụ sư phạm cấp Bộ môn năm học 2021 – 2022

Hình ảnh Hội đồng sư phạm của các bộ môn dự và đánh giá bài giảng (thi) của các giảng viên

  • Chủ Nhật, 09:29 10/04/2022

Tin tiêu điểm

Vòng loại Cuộc thi "Tìm hiểu Luật sở hữu trí tuệ" năm 2020

Vòng loại Cuộc thi "Tìm hiểu Luật sở hữu trí tuệ" năm 2020

Thứ Năm, 10:43 16/07/2020
Hội nghị Công chức, viên chức, tổng kết năm học 2016 - 2017 và triển khai nhiệm vụ năm học 2017 - 2018

Hội nghị Công chức, viên chức, tổng kết năm học 2016 - 2017 và triển khai nhiệm vụ năm học 2017 - 2018

Chủ Nhật, 10:06 08/10/2017
Hội đồng Khoa học Khoa Lý luận Chính trị - Pháp luật xét duyệt đề tài nghiên cứu khoa học năm 2018

Hội đồng Khoa học Khoa Lý luận Chính trị - Pháp luật xét duyệt đề tài nghiên cứu khoa học năm 2018

Thứ Sáu, 09:40 06/10/2017
Nghiệm thu đề tài khoa học cấp cơ sở: "Một số giải pháp nâng cao chất lượng học tập môn học Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin cho sinh viên Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội"

Nghiệm thu đề tài khoa học cấp cơ sở: "Một số giải pháp nâng cao chất lượng học tập môn học Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin cho sinh viên Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội"

Thứ Sáu, 10:00 22/09/2017

Tập huấn nâng cao trình độ lý luận chính trị cho cán bộ giảng viên Khoa Lý luận Chính trị - Pháp luật năm 2017

Chủ Nhật, 11:11 17/09/2017

Các bài đã đăng

Triển khai xây dựng chương trình, học liệu các học phần Lý luận Chính trị, Pháp luật cho hệ đào tạo từ xa

Thứ Tư, 15:23 15/06/2022
Hội giảng và tổng kết đợt thực tập của sinh viên Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 1 năm 2022

Hội giảng và tổng kết đợt thực tập của sinh viên Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 1 năm 2022

Thứ Tư, 16:29 20/04/2022

Phát động Vòng loại Cuộc thi “Tìm hiểu luật An toàn giao thông” năm 2022 tại Đại học Công nghiệp Hà Nội.

Thứ Tư, 14:28 23/03/2022
Chào mừng đoàn sinh viên Đại học Sư phạm Hà Nội 1 đến thực tập tại Khoa Lý luận Chính trị-Pháp luật, Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội

Chào mừng đoàn sinh viên Đại học Sư phạm Hà Nội 1 đến thực tập tại Khoa Lý luận Chính trị-Pháp luật, Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội

Thứ Bảy, 22:12 05/02/2022

Kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng đảng viên và Chi bộ Khoa Lý luận Chính trị - Pháp luật năm 2021

Thứ Tư, 10:31 08/12/2021
Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội đạt giải nhì Cuộc thi “Tuổi trẻ học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” năm 2021 cấp toàn quốc

Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội đạt giải nhì Cuộc thi “Tuổi trẻ học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” năm 2021 cấp toàn quốc

Thứ Hai, 15:57 29/11/2021
Phát động Cuộc thi “Tuổi trẻ học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” năm 2021 cấp toàn quốc

Phát động Cuộc thi “Tuổi trẻ học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” năm 2021 cấp toàn quốc

Chủ Nhật, 08:58 10/10/2021

Video giới thiệu