Phát động Cuộc thi “Tuổi trẻ học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” năm 2021 cấp toàn quốc

Phát động sinh viên trường Đại học Công nghiệp Hà Nội tham gia Cuộc thi “Tuổi trẻ học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” năm 2021 cấp toàn quốc diễn ra từ ngày 11/10/2021- 31/10/2021 theo hình thức online.

Nhằm kỷ niệm các ngày lễ lớn, sự kiện quan trọng trong năm 2021; Góp phần thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”; Thực hiện Chỉ thị số 31/CT-TTg ngày 04/12/2019 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường giáo dục đạo đức, lối sống cho học sinh, sinh viên; Bộ Giáo dục và Đào tạo phát động Cuộc thi “Tuổi trẻ học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” năm 2021. Cuộc thi là hoạt động có ý nghĩa góp phần tạo nên một đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn ngành nhằm đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo Chỉ thị 05 - CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị khóa XII.

Để tạo không khí và "tập dượt" cho vòng thi toàn quốc, Ban tổ chức đã tổ chức Cuộc thi “Tuổi trẻ học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” năm 2021 cấp trường Đại học Công nghiệp Hà Nội diễn ra từ 08h00 ngày 04/10/2021 đến 24h ngày 10/10/2021 theo hình thức online. Cuộc thi cấp Trường đã được sinh viên hưởng ứng sâu rộng. Kết quả có 11.583 sinh viên tham gia, rất nhiều sinh viên đạt điểm tuyệt đối (130 điểm). Ban tổ chức đã lựa chọn được 01 sinh viên đạt giải nhất, 02 sinh viên đạt giải nhì và 03 sinh viên đạt giải ba. Các em đạt giải là những sinh viên đạt điểm tuyệt đối và thời gian thi nhanh nhất.

Sau khi kết thúc vòng thi cấp trường Đại học Công nghiệp Hà Nội, Ban tổ chức tiếp tục triển khai cho sinh viên Nhà trường tham gia cuộc thi toàn quốc do Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức, thời gian từ ngày 11/10/2021- 31/10/2021 theo hình thức online.

Nhà trường phát động toàn thể sinh viên tham gia tích cực ở vòng thi toàn quốc; các cán bộ, giảng viên toàn Trường, nhất là giảng viên Khoa Lý luận Cínhh trị-Pháp luật tiến hành bồi dưỡng, định hướng và cổ vũ sinh viên toàn Trường tham gia. Mong rằng các em hãy phát huy truyền thống hiếu học, sự nhiệt huyết của tuổi trẻ. Thông qua cuộc thi sẽ giúp các em nâng cao sự hiểu biết về Hồ Chủ Tịch, học tập được tấm gương sáng của người để rèn luyện, tu dưỡng tư tưởng, đạo đức, phong cách, hoàn thiện nhân cách bản thân; góp phần gìn giữ giá trị tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong thời đại mới.

Sinh viên vào Link này để thực hiện thi cấp toàn quốc: http://hocvalamtheobac.vn

  • Chủ Nhật, 08:58 10/10/2021

Tin tiêu điểm

Vòng loại Cuộc thi "Tìm hiểu Luật sở hữu trí tuệ" năm 2020

Vòng loại Cuộc thi "Tìm hiểu Luật sở hữu trí tuệ" năm 2020

Thứ Năm, 10:43 16/07/2020
Hội nghị Công chức, viên chức, tổng kết năm học 2016 - 2017 và triển khai nhiệm vụ năm học 2017 - 2018

Hội nghị Công chức, viên chức, tổng kết năm học 2016 - 2017 và triển khai nhiệm vụ năm học 2017 - 2018

Chủ Nhật, 10:06 08/10/2017
Hội đồng Khoa học Khoa Lý luận Chính trị - Pháp luật xét duyệt đề tài nghiên cứu khoa học năm 2018

Hội đồng Khoa học Khoa Lý luận Chính trị - Pháp luật xét duyệt đề tài nghiên cứu khoa học năm 2018

Thứ Sáu, 09:40 06/10/2017
Nghiệm thu đề tài khoa học cấp cơ sở: "Một số giải pháp nâng cao chất lượng học tập môn học Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin cho sinh viên Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội"

Nghiệm thu đề tài khoa học cấp cơ sở: "Một số giải pháp nâng cao chất lượng học tập môn học Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin cho sinh viên Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội"

Thứ Sáu, 10:00 22/09/2017

Tập huấn nâng cao trình độ lý luận chính trị cho cán bộ giảng viên Khoa Lý luận Chính trị - Pháp luật năm 2017

Chủ Nhật, 11:11 17/09/2017

Các bài đã đăng

Hội nghị viên chức, người lao động Khoa Lý luận Chính trị - Pháp luật, tổng kết năm học 2020-2021 và triển khai nhiệm vụ năm học 2021-2022

Chủ Nhật, 15:07 03/10/2021
TS Phạm Thị Thu Hương được giao nhiệm vụ Phó trưởng Khoa Lý luận Chính trị - Pháp luật từ ngày 01/10/2021

TS Phạm Thị Thu Hương được giao nhiệm vụ Phó trưởng Khoa Lý luận Chính trị - Pháp luật từ ngày 01/10/2021

Thứ Sáu, 08:23 01/10/2021
Họp phân loại, bình xét thi đua viên chức, công đoàn năm học 2020-2021

Họp phân loại, bình xét thi đua viên chức, công đoàn năm học 2020-2021

Thứ Tư, 11:55 18/08/2021
Nghiệm thu Học liệu điện tử áp dụng trong giảng dạy kết hợp học phần Kinh tế chính trị Mác - Lênin và Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam

Nghiệm thu Học liệu điện tử áp dụng trong giảng dạy kết hợp học phần Kinh tế chính trị Mác - Lênin và Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam

Thứ Ba, 14:34 17/08/2021

Hội thi giảng viên giỏi nghiệp vụ sư phạm cấp Khoa Lý luận Chính trị - Pháp luật năm học 2020 – 2021

Thứ Ba, 14:59 29/06/2021

Video giới thiệu