Kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng đảng viên và Chi bộ Khoa Lý luận Chính trị - Pháp luật năm 2020

Thực hiện Kế hoạch Số: 49 - KH/ĐU, Hà Nội, ngày 01 tháng 12 năm 2020 về việc kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng hằng năm đối với tổ chức đảng, đảng viên và tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý, sáng ngày 13 tháng 12 năm 2020, Chi bộ Khoa Lý luận Chính trị - Pháp luật đã tiến hành họp kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng đảng viên và chi bộ. Đến dự họp có đầy đủ Ban chi ủy và đảng viên trong Chi bộ.

Tính đến tháng 12 năm 2020, Chi bộ Lý luận Chính trị - Pháp luật có 25 đảng viên trên tổng số 35 CBGV (Chiếm trên 71%). Trong năm học 2019-2020, Chi bộ đã lãnh đạo Khoa Lý luận Chính trị - Pháp luật thực hiện chức năng, nhiệm vụ chính là giảng dạy, tuyên truyền những giá trị của Học thuyết Mác - Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh; đường lối, chủ trương của Đảng; chính sách, pháp luật của Nhà nước đến sinh viên, học viên và CBGV trong toàn Trường. Các đảng viên trong Chi bộ đã nêu cao tinh thần gương mẫu, đoàn kết, nhất trí trong tư tưởng và hành động, lãnh đạo công tác đảng, chính quyền, đoàn thể trong Khoa hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ.

Kiểm điểm tự phê bình, phê bình và đánh giá, xếp loại chất lượng đảng viên và chi bộ hằng năm để chi ủy và từng đảng viên tự soi, tự sửa lại mình, từ đó đề ra chủ trương, giải pháp phát huy ưu điểm, khắc phục hạn chế, khuyết điểm trong lãnh đạo, quản lý, điều hành và thực hiện nhiệm vụ, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của chi bộ, đảng viên.

Với phương châm "khắc phục tình trạng nể nang, né tránh, ngại va chạm; thấy đúng không bảo vệ, thấy sai không đấu tranh; phải nhận diện, xác định rõ những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" để sửa chữa, khắc phục; lấy kết quả kiểm điểm của tập thể làm cơ sở để kiểm điểm cá nhân, lấy kết quả kiểm điểm của cá nhân để bổ sung, hoàn chỉnh kiểm điểm của tập thể. Thực hiện đánh giá liên tục, đa chiều, theo tiêu chí, bằng kết quả cụ thể, có sự so sánh giữa các vị trí tương đương và công khai kết quả; gắn đánh giá, xếp loại chất lượng của cá nhân với tập thể và với kết quả thực hiện nhiệm vụ của đơn vị". Với một không khí dân chủ, tinh thần tự phê bình và phê bình, các đảng viên đã nghiêm túc đánh giá những ưu nhược điểm của bản thân và chi bộ. Đồng thời nêu ra những nguyên nhân và biện pháp khắc phục những nhược điểm. Buổi kiếm điểm, đánh giá đảng viên và chi bộ Khoa Lý luận Chính trị - Pháp luật đã thành công tốt đẹp.

Kết quả xếp loại: Có 04 đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, 19 đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ, 01 đảng viên hoàn thành nhiệm vụ, có 01 đảng viên không đánh giá xếp loại (Do mới chuyển đến sinh hoạn tại Chi bộ từ tháng 12 năm 2020); tập thể Chi bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Kết quả xếp loại đã đánh giá đúng thực chất về những kết quả công việc mà tập thể Chi bộ và Khoa Lý luận Chính trị - Pháp luật đã nỗ lực phấn đấu đạt được trong năm 2020.

Thay mặt Chi bộ, đồng chí Vũ Thị Hồng Vân - Bí thư Chi bộ đã đánh giá cao về những kết quả tốt trong hoạt động của Chi bộ trong năm 2020. Đồng thời, đồng chí cũng chỉ đạo Chi bộ cần phát huy hơn nữa tinh thần đoàn kết, nhất trí trong mọi hoạt động công tác; toàn thể đảng viên, giảng viên trong Chi bộ và trong Khoa phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm học 2020-2021, tiếp tục nỗ lực hơn nữa để xây dựng Chi bộ và Khoa Lý luận Chính trị - Pháp luật ngày càng vững mạnh.

Một số hình ảnh trong buổi kiểm điểm, đánh giá, xếp loại đảng viên và Chi bộKiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng đảng viên và Chi bộ Lý luận Chính trị - Pháp luật năm 2020Hình ảnh Ban Chi ủy họp về chương trình kiểm điểm, đánh giá, xếp loại đảng viên, Chi bộ

Kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng đảng viên và Chi bộ Lý luận Chính trị - Pháp luật năm 2020Đồng chí Vũ Thị Hồng Vân - Bí thư Chi bộ phát biểu tại buổi họp

Kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng đảng viên và Chi bộ Lý luận Chính trị - Pháp luật năm 2020Đồng chí Phùng Danh Cường - Phó bí thư Chi bộ phát biểu và đọc bản tự kiểm điểm, xếp loại đảng viên
Kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng đảng viên và Chi bộ Lý luận Chính trị - Pháp luật năm 2020

Đồng chí Phạm Thị Thu Hương - Chi ủy viên Chi bộ đọc bản tự kiểm điểm, xếp loại đảng viên

Kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng đảng viên và Chi bộ Lý luận Chính trị - Pháp luật năm 2020Đảng viên Vương Xuân Hiệp đọc bản tự kiểm điểm, xếp loại đảng viên

Kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng đảng viên và Chi bộ Lý luận Chính trị - Pháp luật năm 2020Đảng viên Nguyễn Thị Phương Dung đọc bản tự kiểm điểm, xếp loại đảng viên

Kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng đảng viên và Chi bộ Lý luận Chính trị - Pháp luật năm 2020

Đảng viên Đặng Thị Hường phát biểu và đọc bản tự kiểm điểm, xếp loại đảng viên

Kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng đảng viên và Chi bộ Lý luận Chính trị - Pháp luật năm 2020Đảng viên Hoàng Thị Phương Ly đọc bản tự kiểm điểm, xếp loại đảng viên

Kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng đảng viên và Chi bộ Lý luận Chính trị - Pháp luật năm 2020Đảng viên Trần Thị Tùng Lâm phát biểu và đọc bản tự kiểm điểm, xếp loại đảng viên

  • Chủ Nhật, 16:09 13/12/2020

Các bài đã đăng

Tin tiêu điểm

Vòng loại Cuộc thi "Tìm hiểu Luật sở hữu trí tuệ" năm 2020

Vòng loại Cuộc thi "Tìm hiểu Luật sở hữu trí tuệ" năm 2020

Thứ Năm, 10:43 16/07/2020
Hội nghị Công chức, viên chức, tổng kết năm học 2016 - 2017 và triển khai nhiệm vụ năm học 2017 - 2018

Hội nghị Công chức, viên chức, tổng kết năm học 2016 - 2017 và triển khai nhiệm vụ năm học 2017 - 2018

Chủ Nhật, 10:06 08/10/2017
Hội đồng Khoa học Khoa Lý luận Chính trị - Pháp luật xét duyệt đề tài nghiên cứu khoa học năm 2018

Hội đồng Khoa học Khoa Lý luận Chính trị - Pháp luật xét duyệt đề tài nghiên cứu khoa học năm 2018

Thứ Sáu, 09:40 06/10/2017
Nghiệm thu đề tài khoa học cấp cơ sở: "Một số giải pháp nâng cao chất lượng học tập môn học Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin cho sinh viên Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội"

Nghiệm thu đề tài khoa học cấp cơ sở: "Một số giải pháp nâng cao chất lượng học tập môn học Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin cho sinh viên Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội"

Thứ Sáu, 10:00 22/09/2017

Tập huấn nâng cao trình độ lý luận chính trị cho cán bộ giảng viên Khoa Lý luận Chính trị - Pháp luật năm 2017

Chủ Nhật, 11:11 17/09/2017

Các bài đã đăng

Kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng đảng viên và Chi bộ Khoa Lý luận Chính trị - Pháp luật năm 2021

Thứ Tư, 10:31 08/12/2021
Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội đạt giải nhì Cuộc thi “Tuổi trẻ học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” năm 2021 cấp toàn quốc

Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội đạt giải nhì Cuộc thi “Tuổi trẻ học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” năm 2021 cấp toàn quốc

Thứ Hai, 15:57 29/11/2021
Phát động Cuộc thi “Tuổi trẻ học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” năm 2021 cấp toàn quốc

Phát động Cuộc thi “Tuổi trẻ học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” năm 2021 cấp toàn quốc

Chủ Nhật, 08:58 10/10/2021

Hội nghị viên chức, người lao động Khoa Lý luận Chính trị - Pháp luật, tổng kết năm học 2020-2021 và triển khai nhiệm vụ năm học 2021-2022

Chủ Nhật, 15:07 03/10/2021
TS Phạm Thị Thu Hương được giao nhiệm vụ Phó trưởng Khoa Lý luận Chính trị - Pháp luật từ ngày 01/10/2021

TS Phạm Thị Thu Hương được giao nhiệm vụ Phó trưởng Khoa Lý luận Chính trị - Pháp luật từ ngày 01/10/2021

Thứ Sáu, 08:23 01/10/2021
Nghiệm thu cấp Khoa Lý luận Chính trị - Pháp luật chương trình dạy học kết hợp học phần Kinh tế chính trị Mác - Lênin

Nghiệm thu cấp Khoa Lý luận Chính trị - Pháp luật chương trình dạy học kết hợp học phần Kinh tế chính trị Mác - Lênin

Thứ Năm, 14:44 26/11/2020
Hội nghị viên chức, người lao động, tổng kết năm học 2019-2020 và triển khai nhiệm vụ năm học 2020-2021

Hội nghị viên chức, người lao động, tổng kết năm học 2019-2020 và triển khai nhiệm vụ năm học 2020-2021

Thứ Bảy, 10:23 03/10/2020

Họp phân loại, bình xét thi đua viên chức, công đoàn năm học 2019-2020

Thứ Sáu, 19:59 28/08/2020

Hội thi giảng viên giỏi nghiệp vụ sư phạm cấp Khoa năm học 2019 – 2020

Thứ Ba, 16:11 02/06/2020

Chào mừng 13 sinh viên Học viện Báo chí và Tuyên truyền đến kiến tập

Thứ Ba, 14:14 26/05/2020

Video giới thiệu