Lịch sử hình thành, phát triển tư tưởng Ngũ thường của Nho gia

Bài báo do ThS. Trần Thị Thúy Chinh - Giảng viên Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội, được đăng tải trên Tạp chí Thông tin Khoa học Lý luận Chính trị, Học Viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, số 10 - 2018.

Tóm tắt: Bài viết tập trung phân tích về lịch sử hình thành, phát triển tư tưởng ngũ thường của Nho gia, chủ yếu trong hai giai đoạn Nho gia Tiên Tần và Hán Nho. Thể hiện thông qua tư tưởng của Khổng Tử với phạm trù hạt nhân là “nhân” , Mạnh Tử với “Thuyết tính thiện”đã luận chứng có hệ thống và hoàn bị hơn đối với phạm trù đạo đức “nhân, nghĩa, lễ, trí”, Tuân Tử đề cao vai trò của “lễ” và Đổng Trọng thư thêm “tín” để hoàn thiện tư tưởng “ngũ thường” – “nhân, nghĩa, lễ, trí, tín”.

Từ khóa: ngũ thường, nhân, nghĩa, lễ, trí.

tải về tại đây

  • Thứ Năm, 09:27 01/11/2018

Tags:

Tin tiêu điểm

Hội nghị Công chức, viên chức, tổng kết năm học 2016 - 2017 và triển khai nhiệm vụ năm học 2017 - 2018

Hội nghị Công chức, viên chức, tổng kết năm học 2016 - 2017 và triển khai nhiệm vụ năm học 2017 - 2018

Chủ Nhật, 10:06 08/10/2017
Hội đồng Khoa học Khoa Lý luận Chính trị - Pháp luật xét duyệt đề tài nghiên cứu khoa học năm 2018

Hội đồng Khoa học Khoa Lý luận Chính trị - Pháp luật xét duyệt đề tài nghiên cứu khoa học năm 2018

Thứ Sáu, 09:40 06/10/2017
Nghiệm thu đề tài khoa học cấp cơ sở: "Một số giải pháp nâng cao chất lượng học tập môn học Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin cho sinh viên Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội"

Nghiệm thu đề tài khoa học cấp cơ sở: "Một số giải pháp nâng cao chất lượng học tập môn học Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin cho sinh viên Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội"

Thứ Sáu, 10:00 22/09/2017

Tập huấn nâng cao trình độ lý luận chính trị cho cán bộ giảng viên Khoa Lý luận Chính trị - Pháp luật năm 2017

Chủ Nhật, 11:11 17/09/2017
Thống nhất giáo án điện tử (Trình chiếu PowerPoint) môn Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin

Thống nhất giáo án điện tử (Trình chiếu PowerPoint) môn Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin

Chủ Nhật, 14:03 10/09/2017

Các bài đã đăng

Nghiệm thu cấp cơ sở Giáo trình Giáo dục chính trị

Chủ Nhật, 14:51 13/10/2019

Hội thảo “Vai trò của giáo dục Lý luận chính trị, Pháp luật trong đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao đáp ứng yêu cầu của thực tiễn”.

Chủ Nhật, 00:00 09/06/2019

Ảnh hưởng của Nho giáo đến giá trị văn hóa truyền thống Việt Nam hiện nay

Thứ Sáu, 09:48 10/05/2019
Thảo luận chuyên đề: Mối quan hệ giữa vật chất và ý thức và sự vận dụng trong việc lý giải những vấn đề thực tiễn

Thảo luận chuyên đề: Mối quan hệ giữa vật chất và ý thức và sự vận dụng trong việc lý giải những vấn đề thực tiễn

Thứ Tư, 14:21 27/03/2019

Nâng cao hiệu quả công tác xây dựng gia đình văn hóa ở vùng Đồng bằng Sông Hồng

Thứ Tư, 10:44 06/03/2019

Xây dựng chính phủ kiến tạo ở Việt Nam hiện nay

Thứ Bảy, 09:44 25/08/2018
Toạ đàm về đổi mới giảng dạy các môn Lý luận chính trị, pháp luật theo chuẩn CDIO

Toạ đàm về đổi mới giảng dạy các môn Lý luận chính trị, pháp luật theo chuẩn CDIO

Chủ Nhật, 09:35 19/08/2018

Đưa thiết chế Thanh tra Quốc hội vào Việt Nam trong giai đoạn hiện nay

Thứ Sáu, 09:36 20/07/2018

Tính tương đối của tự do

Thứ Hai, 15:26 02/07/2018
Nghiệm thu Giáo trình Luật Du lịch

Nghiệm thu Giáo trình Luật Du lịch

Thứ Năm, 11:09 07/06/2018

Video giới thiệu