Nghiệm thu đề tài khoa học cấp cơ sở: "Nâng cao hiệu quả tự hoạt động học môn Tư tưởng Hồ Chí Minh cho sinh viên Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội"

Trong xu thế phát triển và hội nhập hiện nay đòi hỏi Việt Nam cần phải đổi mới căn bản, toàn diện, luôn coi trọng công tác giáo dục và đào tạo. Phải trang bị cho người học năng lực tự chủ, phương pháp và thói quen tự học, nhằm phát huy tối đa tiềm năng của con người. Những năm gần đây, các trường đại học đã và đang thực hiện chuyển đổi từ đào tạo theo hình thức niên chế sang đào tạo theo hệ thống tín chỉ. Bản chất đào tạo tín chỉ là phát huy tối đa tính chủ động và sáng tạo trong quá trình tự nghiên cứu và học tập.

Để nâng cao quá trình tự học của sinh viên, thì đối tượng tác động làm thay đổi phương pháp lại không phải chỉ là sinh viên tự học mà vai trò của giảng viên hướng dẫn cho sinh viên tự học cũng rất quan trọng. Hướng dẫn phương pháp tự học và vấn đề tự học cho sinh viên thực chất là "dạy cho người học cách tự học". Từ thực tiễn, kinh nghiệm giảng dạy môn Tư tưởng Hồ Chí Minh, cho thấy nội dung hoạt động tự học cho sinh viên cần thiết phải bao gồm: Tự học ngoài giờ trên lớp; Tự học trong giờ chính khoá.

Hiện nay, trong quá trình dạy - học và tự học môn Tư tưởng Hồ Chí Minh ở các trường khối ngành công nghệ, kỹ thuật vẫn còn tồn tại nhiều bất cập, vậy nên cần phải có biện pháp tự học hiệu quả. Để quá trình tự học môn tư tưởng Hồ Chí Minh tại Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội đạt hiệu quả, đề tài củ nhóm nghiên cứu do ThS Vương Xuân Hiệp - Giảng viên Khoa Lý luận Chính trị - Pháp luật làm chủ nhiệm đã đề xuất 2 nhóm biện pháp: Nhóm các biện pháp chung là: Đổi mới một cách toàn diện về nội dung và phương pháp giảng dạy; tổ chức sinh viên thâm nhập thực tế di tích lịch sử, các bảo tàng hay cuộc thi tìm hiểu về Tư tưởng Hồ chí Minh; trang bị và rèn luyện một số kỹ năng tự học và tự kiểm tra, đánh giá nhằm nâng cao hiệu quả tự học cho sinh viên. Nhóm các biện pháp cụ thể là: Biện pháp tự học ở trên lớp; biện pháp tự học ở nhà.

Từ quá trình nhận thức và vận dụng thực nghiệm một số biện pháp nâng cao hiệu quả tự học môn tư tưởng Hồ Chí Minh cho sinh viên Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội đã cho thấy đề tài của chúng tôi có tính thực tiễn cao. Đề tài góp phần nâng cao chất lượng giảng dạy môn tư tưởng Hồ Chí Minh ở Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội nói riêng và cho việc học tập, giảng dạy, nghiên cứu tư tưởng Hồ Chí minh nói chung.

  • Thứ Sáu, 11:13 05/06/2015

Tags:

Các bài đã đăng

Tin tiêu điểm

Hội nghị Công chức, viên chức, tổng kết năm học 2016 - 2017 và triển khai nhiệm vụ năm học 2017 - 2018

Hội nghị Công chức, viên chức, tổng kết năm học 2016 - 2017 và triển khai nhiệm vụ năm học 2017 - 2018

Chủ Nhật, 10:06 08/10/2017
Hội đồng Khoa học Khoa Lý luận Chính trị - Pháp luật xét duyệt đề tài nghiên cứu khoa học năm 2018

Hội đồng Khoa học Khoa Lý luận Chính trị - Pháp luật xét duyệt đề tài nghiên cứu khoa học năm 2018

Thứ Sáu, 09:40 06/10/2017
Nghiệm thu đề tài khoa học cấp cơ sở: "Một số giải pháp nâng cao chất lượng học tập môn học Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin cho sinh viên Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội"

Nghiệm thu đề tài khoa học cấp cơ sở: "Một số giải pháp nâng cao chất lượng học tập môn học Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin cho sinh viên Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội"

Thứ Sáu, 10:00 22/09/2017

Tập huấn nâng cao trình độ lý luận chính trị cho cán bộ giảng viên Khoa Lý luận Chính trị - Pháp luật năm 2017

Chủ Nhật, 11:11 17/09/2017
Thống nhất giáo án điện tử (Trình chiếu PowerPoint) môn Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin

Thống nhất giáo án điện tử (Trình chiếu PowerPoint) môn Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin

Chủ Nhật, 14:03 10/09/2017

Các bài đã đăng

Nghiệm thu cấp cơ sở Giáo trình Giáo dục chính trị

Chủ Nhật, 14:51 13/10/2019

Hội thảo “Vai trò của giáo dục Lý luận chính trị, Pháp luật trong đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao đáp ứng yêu cầu của thực tiễn”.

Chủ Nhật, 00:00 09/06/2019

Ảnh hưởng của Nho giáo đến giá trị văn hóa truyền thống Việt Nam hiện nay

Thứ Sáu, 09:48 10/05/2019
Thảo luận chuyên đề: Mối quan hệ giữa vật chất và ý thức và sự vận dụng trong việc lý giải những vấn đề thực tiễn

Thảo luận chuyên đề: Mối quan hệ giữa vật chất và ý thức và sự vận dụng trong việc lý giải những vấn đề thực tiễn

Thứ Tư, 14:21 27/03/2019

Nâng cao hiệu quả công tác xây dựng gia đình văn hóa ở vùng Đồng bằng Sông Hồng

Thứ Tư, 10:44 06/03/2019

Nghiệm thu đề tài khoa học cấp cơ sở: "Một số giải pháp góp phần định hướng và hoàn thiện nhân cách cho sinh viên Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội"

Thứ Năm, 11:20 28/05/2015

NGhiệm thu đề tài khoa học cấp cơ sở: "Tăng cường giáo dục văn hóa học đường cho sinh viên Trường Đại học Công nghiệp hiện nay"

Thứ Sáu, 14:41 13/12/2013

Nghiệm thu đề tài khoa học cấp cơ sở: “Tư tưởng học đi đôi với hành của Hồ Chí Minh và sự vận dụng tư tưởng này ở trường Đại học Công nghiệp Hà Nội”

Thứ Tư, 10:03 04/12/2013

Thông tin khoa học Khoa Lý luận Chính trị - Pháp luật

Thứ Ba, 22:08 29/10/2013

NGHIỆM THU ĐỀ TÀI CẤP CƠ SỞ: "VẬN DỤNG NGUYÊN TẮC THỐNG NHẤT GIỮA LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN TRONG ĐỔI MỚI PHƯƠNG PHÁP GIẢNG DẠY NHỮNG NGUYÊN LÝ CHỦ NGHĨA MÁC-LÊ NIN Ở TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP HÀ NỘI"

Thứ Ba, 10:14 08/10/2013

Video giới thiệu