Hội thi giảng viên giỏi nghiệp vụ sư phạm cấp Khoa Lý luận Chính trị - Pháp luật năm học 2020 – 2021

Nhằm tiếp tục duy trì, đẩy mạnh công tác thi đua dạy tốt, học tốt, trong 02 ngày: 29 và 30 tháng 6 năm 2021, Khoa Lý luận Chính trị - Pháp luật quyết định tổ chức Hội thi giảng viên giỏi nghiệp vụ sư phạm năm học 2020-2021 trong “bối cảnh Covid 19”.

Trong bối cảnh giãn cách xã hội để phòng, chống dịch Covid 19, trường Đại học Công nghiệp Hà Nội cũng như các trường đại học ở Hà Nội phải thực hiện dạy – học online; nhiều hoạt động khác trong trường đại học bị gián đoạn, ngưng chệ.

Mặc dù việc giảng dạy bị gián đoạn, có thời điểm sinh viên học trên lớp, có thời điểm học online. Song, Ban tổ chức hội thi đã tích cực, chủ động bố chí, sắp xếp để hội thi được thực hiện đúng kế hoạch.

Hội thi năm nay vẫn được diễn ra tuần tự từ cấp bộ môn đến cấp khoa. Hội thi cấp Khoa có 07 giảng viên, đó là những giảng viên được lựa chọn từ cấp bộ môn, trong đó: bộ môn Các nguyên lý CNMLN có 03 giảng viên, bộ môn Đường lối CMCĐCSVN và TTHCM có 02 giảng viên, bộ môn Pháp luật có 02 giảng viên.

Hội thi giảng viên giỏi nghiệp vụ sư phạm cấp Khoa Lý luận Chính trị - Pháp luật năm học 2020 – 2021TS Vũ Hồng Vân, Trưởng Khoa Lý luận Chính trị - Pháp luật, Chủ tịch hội đồng sư phạm Khoa Lý luận Chính trị - Pháp luật phát biểu chỉ đạo trong hội thi

Để tham dự hội thi, các giảng viên đã hết sức nỗ lực để chuẩn bị bài dự thi. Trong Hội thi, các giảng viên đã thực hiện thuyết minh về cách thức tiến hành soạn một bài giảng điện tử, cách tiến hành một bài giảng trên lớp; trong đó giảng viên sử dụng các phương pháp sư phạm gì (thuyết trình, thảo luận nhóm, đóng vai, phát vấn...) và tiến hành các phương pháp sư phạm đó như thế nào để đạt được mục tiêu đào tạo (của phần kiến thức học phần) theo chuẩn CDIO. Trong hội thi, nhiều giảng viên đã thể hiện sự chuẩn bị công phu, kiến thức chuyên môn sâu, nghiệp vụ sư phạm vững vàng và kỹ năng soạn giáo án điện tử thành thạo. Kết quả, hội thi đã thành công tốt đẹp, các bài thuyết minh đều có chất lượng tốt, được hội đồng sư phạm của Khoa đánh giá cao.

Hội thi giảng viên giỏi nghiệp vụ sư phạm cấp Khoa Lý luận Chính trị - Pháp luật năm học 2020 – 2021TS Trần Thị Bích Huệ, giảng viên bộ môn Các nguyên lý CNMLN thuyết minh bài giảng trong hội thi

Hội thi giảng viên giỏi nghiệp vụ sư phạm cấp Khoa Lý luận Chính trị - Pháp luật năm học 2020 – 2021

ThS Vương Minh Hoài, giảng viên bộ môn Các nguyên lý CNMLN thuyết minh bài giảng trong hội thi

Hội thi giảng viên giỏi nghiệp vụ sư phạm cấp Khoa Lý luận Chính trị - Pháp luật năm học 2020 – 2021ThS Phan Thanh Hoài, giảng viên bộ môn Đường lối cách mạng của ĐCSVN và TTHCM thuyết minh bài giảng trong hội thi

Hội thi giảng viên giỏi nghiệp vụ sư phạm cấp Khoa Lý luận Chính trị - Pháp luật năm học 2020 – 2021ThS Nguyễn Văn Khánh, giảng viên bộ môn Đường lối cách mạng của ĐCSVN và TTHCM thuyết minh bài giảng trong hội thi

Hội thi giảng viên giỏi nghiệp vụ sư phạm cấp Khoa Lý luận Chính trị - Pháp luật năm học 2020 – 2021ThS Lê Thị Hà, giảng viên bộ môn Pháp luật thuyết minh bài giảng trong hội thi

Có thể nói, hội thi là một diễn đàn rất hữu ích để các giảng viên trong Khoa trao đổi học thuật, phương pháp và kỹ thuật giảng dạy. Hội thi đã thúc đẩy việc nâng cao chất lượng giảng dạy các học phần lý luận chính trị, pháp luật, góp phần nâng cao chất lượng đào tạo trong Nhà trường.

  • Thứ Ba, 14:59 29/06/2021

Các bài đã đăng

Tin tiêu điểm

Vòng loại Cuộc thi "Tìm hiểu Luật sở hữu trí tuệ" năm 2020

Vòng loại Cuộc thi "Tìm hiểu Luật sở hữu trí tuệ" năm 2020

Thứ Năm, 10:43 16/07/2020
Hội nghị Công chức, viên chức, tổng kết năm học 2016 - 2017 và triển khai nhiệm vụ năm học 2017 - 2018

Hội nghị Công chức, viên chức, tổng kết năm học 2016 - 2017 và triển khai nhiệm vụ năm học 2017 - 2018

Chủ Nhật, 10:06 08/10/2017
Hội đồng Khoa học Khoa Lý luận Chính trị - Pháp luật xét duyệt đề tài nghiên cứu khoa học năm 2018

Hội đồng Khoa học Khoa Lý luận Chính trị - Pháp luật xét duyệt đề tài nghiên cứu khoa học năm 2018

Thứ Sáu, 09:40 06/10/2017
Nghiệm thu đề tài khoa học cấp cơ sở: "Một số giải pháp nâng cao chất lượng học tập môn học Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin cho sinh viên Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội"

Nghiệm thu đề tài khoa học cấp cơ sở: "Một số giải pháp nâng cao chất lượng học tập môn học Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin cho sinh viên Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội"

Thứ Sáu, 10:00 22/09/2017

Tập huấn nâng cao trình độ lý luận chính trị cho cán bộ giảng viên Khoa Lý luận Chính trị - Pháp luật năm 2017

Chủ Nhật, 11:11 17/09/2017

Các bài đã đăng

Kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng đảng viên và Chi bộ Khoa Lý luận Chính trị - Pháp luật năm 2021

Thứ Tư, 10:31 08/12/2021
Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội đạt giải nhì Cuộc thi “Tuổi trẻ học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” năm 2021 cấp toàn quốc

Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội đạt giải nhì Cuộc thi “Tuổi trẻ học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” năm 2021 cấp toàn quốc

Thứ Hai, 15:57 29/11/2021
Phát động Cuộc thi “Tuổi trẻ học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” năm 2021 cấp toàn quốc

Phát động Cuộc thi “Tuổi trẻ học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” năm 2021 cấp toàn quốc

Chủ Nhật, 08:58 10/10/2021

Hội nghị viên chức, người lao động Khoa Lý luận Chính trị - Pháp luật, tổng kết năm học 2020-2021 và triển khai nhiệm vụ năm học 2021-2022

Chủ Nhật, 15:07 03/10/2021
TS Phạm Thị Thu Hương được giao nhiệm vụ Phó trưởng Khoa Lý luận Chính trị - Pháp luật từ ngày 01/10/2021

TS Phạm Thị Thu Hương được giao nhiệm vụ Phó trưởng Khoa Lý luận Chính trị - Pháp luật từ ngày 01/10/2021

Thứ Sáu, 08:23 01/10/2021
Hội giảng và tổng kết đợt thực tập của sinh viên Học viện Báo chí và Tuyên truyền tại Khoa Lý luận Chính trị - Pháp luật

Hội giảng và tổng kết đợt thực tập của sinh viên Học viện Báo chí và Tuyên truyền tại Khoa Lý luận Chính trị - Pháp luật

Thứ Hai, 10:59 03/05/2021

Hội thi giảng viên giỏi nghiệp vụ sư phạm cấp bộ môn Khoa Lý luận Chính trị - Pháp luật năm học 2020 - 2021

Thứ Ba, 15:07 30/03/2021

Thảo luận chuyên đề chuyên sâu: Đạo công giáo và ảnh hưởng của nó đến xã hội Việt Nam; Vấn đề con người và phát triển con người trong học thuyết Mác-Lênin

Thứ Hai, 10:35 22/03/2021
Khoa lý luận Chính trị - Pháp luật và Trung tâm khảo khí thống nhất về việc đánh giá học phần

Khoa lý luận Chính trị - Pháp luật và Trung tâm khảo khí thống nhất về việc đánh giá học phần

Thứ Tư, 09:31 17/03/2021
Chào mừng Đoàn sinh viên Học viện Báo chí và Tuyên truyền về thực tập tại Khoa Lý luận Chính trị - Pháp luật

Chào mừng Đoàn sinh viên Học viện Báo chí và Tuyên truyền về thực tập tại Khoa Lý luận Chính trị - Pháp luật

Thứ Bảy, 10:50 06/03/2021

Video giới thiệu