Khoa lý luận Chính trị - Pháp luật và Trung tâm khảo khí thống nhất về việc đánh giá học phần

Thực hiện kế hoạch công tác biên soạn hồ sơ đánh giá học phần của Nhà trường, chiều ngày 17 tháng 3 năm 2021 tại phòng hội thảo tầng 9 nhà A10 diễn ra buổi làm việc giữa Khoa Lý luận Chính trị - Pháp luật và Trung tâm khảo khí để thống nhất về việc đánh giá 3 học phần Triết học Mác-Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh và Pháp luật đại cương. Tham dự cuộc họp có Ban lãnh đạo, các thành viên trong nhóm biên soạn và thẩm định của hai đơn vị.

Đánh giá học phần là một trong những khâu quan trọng của công tác đào tạo. Sau đánh giá học phần sẽ thu được kết quả học tập của sinh viên, kết quả đó sẽ phản ánh một cách đúng đắn về: tính phù hợp hay chưa phù hợp của chương trình đào tạo, của phương pháp giảng dạy và lực học của sinh viên. Chính vì vậy, Trung tâm khảo khí - với tư cách là đơn vị chức năng thực hiện quản lý hoạt động đánh giá học phần đã ban hành quy trình đánh giá, tập huấn cho các khoa, trung tâm đào tạo trong Trường về quy trình đánh giá và biên soạn hồ sơ đánh giá. Khoa Lý luận Chính trị - Pháp luật đã thực hiện biên soạn hồ sơ đánh giá cho 03 học phần: Triết học Mác-Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh và Pháp luật đại cương và thí điểm áp dụng đánh giá cho kì 2 năm học 2020-2021.

Sau quá trình biên soạn, thẩm định cấp đơn vị, có sự tham mưu, hướng dẫn của Trung tâm khảo khí, cuộc họp lần này là lần thống nhất để thực hiện nghiệm thu hồ sơ đánh giá với ba học phần nêu trên của Khoa Lý luận Chính trị-Pháp luật. Trong buổi làm việc, cá ý kiến của các tổ biên soạn, thẩm định đã nêu lên nhiều ưu điểm và những thiếu sót, hạn chế của hồ sơ; đồng thời hai bên đã chốt phương án hiệu chỉnh, nghiệm thu để hồ sơ đánh giá hoàn thành đúng tiến độ nhằm phục vụ công tác đánh giá.

Buổi làm việc thành công tốt đẹp, tạo tiền đề cho việc đánh giá các học phần do khoa Lý luận Chính trị - Pháp luật thực hiện đạt hiệu quả, góp phần nâng cao chất lượng dạy học lý luận chính trị, pháp luật trong Nhà trường.

MỘT SỐ HÌNH ẢNH TRONG CUỘC HỌP

Khoa lý luận Chính trị - Pháp luật và Trung tâm khảo khí thống nhất về việc đánh giá học phần

TS Chu Khắc Trung - Phó Giám đốc Trung tâm Khảo khí phát biểu ý kiến trong cuộc họp

Khoa lý luận Chính trị - Pháp luật và Trung tâm khảo khí thống nhất về việc đánh giá học phầnToàn cảnh các nhóm biên soạn và thẩm định trong cuộc họp​​​​​​

  • Thứ Tư, 09:31 17/03/2021

Tin tiêu điểm

Vòng loại Cuộc thi "Tìm hiểu Luật sở hữu trí tuệ" năm 2020

Vòng loại Cuộc thi "Tìm hiểu Luật sở hữu trí tuệ" năm 2020

Thứ Năm, 10:43 16/07/2020
Hội nghị Công chức, viên chức, tổng kết năm học 2016 - 2017 và triển khai nhiệm vụ năm học 2017 - 2018

Hội nghị Công chức, viên chức, tổng kết năm học 2016 - 2017 và triển khai nhiệm vụ năm học 2017 - 2018

Chủ Nhật, 10:06 08/10/2017
Hội đồng Khoa học Khoa Lý luận Chính trị - Pháp luật xét duyệt đề tài nghiên cứu khoa học năm 2018

Hội đồng Khoa học Khoa Lý luận Chính trị - Pháp luật xét duyệt đề tài nghiên cứu khoa học năm 2018

Thứ Sáu, 09:40 06/10/2017
Nghiệm thu đề tài khoa học cấp cơ sở: "Một số giải pháp nâng cao chất lượng học tập môn học Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin cho sinh viên Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội"

Nghiệm thu đề tài khoa học cấp cơ sở: "Một số giải pháp nâng cao chất lượng học tập môn học Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin cho sinh viên Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội"

Thứ Sáu, 10:00 22/09/2017

Tập huấn nâng cao trình độ lý luận chính trị cho cán bộ giảng viên Khoa Lý luận Chính trị - Pháp luật năm 2017

Chủ Nhật, 11:11 17/09/2017

Các bài đã đăng

Hội thi giảng viên giỏi nghiệp vụ sư phạm cấp bộ môn Khoa Lý luận Chính trị - Pháp luật năm học 2020 - 2021

Thứ Ba, 15:07 30/03/2021

Thảo luận chuyên đề chuyên sâu: Đạo công giáo và ảnh hưởng của nó đến xã hội Việt Nam; Vấn đề con người và phát triển con người trong học thuyết Mác-Lênin

Thứ Hai, 10:35 22/03/2021
Chào mừng Đoàn sinh viên Học viện Báo chí và Tuyên truyền về thực tập tại Khoa Lý luận Chính trị - Pháp luật

Chào mừng Đoàn sinh viên Học viện Báo chí và Tuyên truyền về thực tập tại Khoa Lý luận Chính trị - Pháp luật

Thứ Bảy, 10:50 06/03/2021
Khoa Lý luận Chính trị - Pháp luật tổ chức sơ kết công tác dạy học theo hình thức kết hợp học phần Tư tưởng Hồ Chí Minh

Khoa Lý luận Chính trị - Pháp luật tổ chức sơ kết công tác dạy học theo hình thức kết hợp học phần Tư tưởng Hồ Chí Minh

Thứ Sáu, 16:33 18/12/2020
Kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng đảng viên và Chi bộ Khoa Lý luận Chính trị - Pháp luật năm 2020

Kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng đảng viên và Chi bộ Khoa Lý luận Chính trị - Pháp luật năm 2020

Chủ Nhật, 16:09 13/12/2020
Nghiệm thu cấp Khoa Lý luận Chính trị - Pháp luật chương trình dạy học kết hợp học phần Kinh tế chính trị Mác - Lênin

Nghiệm thu cấp Khoa Lý luận Chính trị - Pháp luật chương trình dạy học kết hợp học phần Kinh tế chính trị Mác - Lênin

Thứ Năm, 14:44 26/11/2020
Hội nghị viên chức, người lao động, tổng kết năm học 2019-2020 và triển khai nhiệm vụ năm học 2020-2021

Hội nghị viên chức, người lao động, tổng kết năm học 2019-2020 và triển khai nhiệm vụ năm học 2020-2021

Thứ Bảy, 10:23 03/10/2020

Video giới thiệu