Thảo luận chuyên đề chuyên sâu: Đạo công giáo và ảnh hưởng của nó đến xã hội Việt Nam; Vấn đề con người và phát triển con người trong học thuyết Mác-Lênin

Thực hiện kế hoạch hoạt động chuyên môn và hoạt động khoa học năm học 2020-2021, chiều ngày 22 tháng 3 năm 2021, tại phòng hội thảo Khoa Lý luận Chính trị - Pháp luật tầng 2 nhà A2, Bộ môn Các nguyên lý chủ nghĩa Mác - Lênin đã tổ chức thảo luận chuyên đề chuyên sâu với hai báo cáo của ThS Bùi Thị Kim Xuân với chủ đề Đạo công giáo và ảnh hưởng của nó đến xã hội Việt Nam và TS Trần Thị Tùng Lâm: Vấn đề con người, phát triển con người trong học thuyết Mác-Lênin và sự vận dụng vào Việt Nam trong giai đoạn hiện nay.

Với chủ đề Đạo Công giáo, hội nghị đã nghe ThS Bùi Thị Kim Xuân trình bày rất chi tiết, cụ thể về quá trình hình thành, phát triển của Đạo Công giáo qua 3 thời kì (Hình thành, thử thách và phát triển); những nội dung cơ bản của Đạo Công giáo được xem là phần cốt lõi - Dưới góc nhìn triết học, báo cáo đã cho thấy được những quan điểm về bản thể, nhận thức, tư tưởng biện chứng, trong đó nhấn mạnh tư tưởng về con người, đạo đức và giải phóng con người. Quá trình du nhập của Đạo Công giáo vào Việt Nam cũng được tác giả trình bày chi tiết cho thấy sự đóng góp to lớn của Đạo này đối với đời sống xã hội, nhất là đời sống tinh thần của người Việt; đồng thời cũng cho thấy những tác động tiêu cực, những hạn chế và việc lợi dụng Đạo này của một số giáo dân, cha xứ làm ảnh hưởng đến chính trị, xã hội, nhân dân ta.

Thảo luận chuyên đề chuyên sâu: Đạo công giáo và ảnh hưởng của nó đến xã hội Việt Nam; Vấn đề con người và phát triển con người trong học thuyết Mác-LêninThS Bùi Thị Kim Xuân báo cáo chuyên đề trong hội nghị

Với chủ đề vấn đề con người, phát triển con người, hội nghị được nghe TS Trần Thị Tùng Lâm báo cáo chi tiết, cụ thể quan điểm của học thuyết Mác - Lênin về vấn đề con người, nguồn gốc, bản chất con người, con người với tư cách vừa là sản phẩm vừa là chủ thể của lịch sử, con người vừa là động lực vừa là mục tiên của sự phát triển, vấn đề giải phòng con người, các giải pháp về phát triển con người Việt Nam cũng được tác giả đi sâu luận giải.

Thảo luận chuyên đề chuyên sâu: Đạo công giáo và ảnh hưởng của nó đến xã hội Việt Nam; Vấn đề con người và phát triển con người trong học thuyết Mác-LêninTS Trần Thị Tùng Lâm báo cáo chuyên đề trong hội nghị

Các chủ đề thảo luận được các giảng viên thảo luận rất sôi nổi, nhất là đi sâu vào thực tiễn của các vấn đề đó ở Việt Nam. Thành công của hội nghị đó là các giảng viên có điều kiện mở rộng và tìm hiểu sâu hơn về chuyên môn, nghiệp vụ, phương pháp nghiên cứu khoa học, góp phần vào việc nâng cao giảng dạy các học phần lý luận chính trị cho sinh viên, học viên Nhà trường.

  • Thứ Hai, 10:35 22/03/2021

Các bài đã đăng

Tin tiêu điểm

Vòng loại Cuộc thi "Tìm hiểu Luật sở hữu trí tuệ" năm 2020

Vòng loại Cuộc thi "Tìm hiểu Luật sở hữu trí tuệ" năm 2020

Thứ Năm, 10:43 16/07/2020
Hội nghị Công chức, viên chức, tổng kết năm học 2016 - 2017 và triển khai nhiệm vụ năm học 2017 - 2018

Hội nghị Công chức, viên chức, tổng kết năm học 2016 - 2017 và triển khai nhiệm vụ năm học 2017 - 2018

Chủ Nhật, 10:06 08/10/2017
Hội đồng Khoa học Khoa Lý luận Chính trị - Pháp luật xét duyệt đề tài nghiên cứu khoa học năm 2018

Hội đồng Khoa học Khoa Lý luận Chính trị - Pháp luật xét duyệt đề tài nghiên cứu khoa học năm 2018

Thứ Sáu, 09:40 06/10/2017
Nghiệm thu đề tài khoa học cấp cơ sở: "Một số giải pháp nâng cao chất lượng học tập môn học Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin cho sinh viên Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội"

Nghiệm thu đề tài khoa học cấp cơ sở: "Một số giải pháp nâng cao chất lượng học tập môn học Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin cho sinh viên Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội"

Thứ Sáu, 10:00 22/09/2017

Tập huấn nâng cao trình độ lý luận chính trị cho cán bộ giảng viên Khoa Lý luận Chính trị - Pháp luật năm 2017

Chủ Nhật, 11:11 17/09/2017

Các bài đã đăng

Phát động Cuộc thi “Tuổi trẻ học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” năm 2021 cấp toàn quốc

Phát động Cuộc thi “Tuổi trẻ học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” năm 2021 cấp toàn quốc

Chủ Nhật, 08:58 10/10/2021

Hội nghị viên chức, người lao động Khoa Lý luận Chính trị - Pháp luật, tổng kết năm học 2020-2021 và triển khai nhiệm vụ năm học 2021-2022

Chủ Nhật, 15:07 03/10/2021
TS Phạm Thị Thu Hương được giao nhiệm vụ Phó trưởng Khoa Lý luận Chính trị - Pháp luật từ ngày 01/10/2021

TS Phạm Thị Thu Hương được giao nhiệm vụ Phó trưởng Khoa Lý luận Chính trị - Pháp luật từ ngày 01/10/2021

Thứ Sáu, 08:23 01/10/2021
Họp phân loại, bình xét thi đua viên chức, công đoàn năm học 2020-2021

Họp phân loại, bình xét thi đua viên chức, công đoàn năm học 2020-2021

Thứ Tư, 11:55 18/08/2021
Nghiệm thu Học liệu điện tử áp dụng trong giảng dạy kết hợp học phần Kinh tế chính trị Mác - Lênin và Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam

Nghiệm thu Học liệu điện tử áp dụng trong giảng dạy kết hợp học phần Kinh tế chính trị Mác - Lênin và Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam

Thứ Ba, 14:34 17/08/2021
Khoa lý luận Chính trị - Pháp luật và Trung tâm khảo khí thống nhất về việc đánh giá học phần

Khoa lý luận Chính trị - Pháp luật và Trung tâm khảo khí thống nhất về việc đánh giá học phần

Thứ Tư, 09:31 17/03/2021
Chào mừng Đoàn sinh viên Học viện Báo chí và Tuyên truyền về thực tập tại Khoa Lý luận Chính trị - Pháp luật

Chào mừng Đoàn sinh viên Học viện Báo chí và Tuyên truyền về thực tập tại Khoa Lý luận Chính trị - Pháp luật

Thứ Bảy, 10:50 06/03/2021
Khoa Lý luận Chính trị - Pháp luật tổ chức sơ kết công tác dạy học theo hình thức kết hợp học phần Tư tưởng Hồ Chí Minh

Khoa Lý luận Chính trị - Pháp luật tổ chức sơ kết công tác dạy học theo hình thức kết hợp học phần Tư tưởng Hồ Chí Minh

Thứ Sáu, 16:33 18/12/2020
Kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng đảng viên và Chi bộ Khoa Lý luận Chính trị - Pháp luật năm 2020

Kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng đảng viên và Chi bộ Khoa Lý luận Chính trị - Pháp luật năm 2020

Chủ Nhật, 16:09 13/12/2020
Nghiệm thu cấp Khoa Lý luận Chính trị - Pháp luật chương trình dạy học kết hợp học phần Kinh tế chính trị Mác - Lênin

Nghiệm thu cấp Khoa Lý luận Chính trị - Pháp luật chương trình dạy học kết hợp học phần Kinh tế chính trị Mác - Lênin

Thứ Năm, 14:44 26/11/2020

Video giới thiệu