Nghiệm thu Học liệu điện tử áp dụng trong giảng dạy kết hợp học phần Kinh tế chính trị Mác - Lênin và Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam

Nhằm tiếp tục đổi mới phương pháp, hình thức dạy học các học phần lý luận chính trị, pháp luật, 8h00 ngày 17 tháng 8 năm 2021, Hội đồng số 9 do TS Phạm Thị Mai Hương làm chủ tịch đã thực hiện nghiệm thu học liệu điện tử áp dụng trong giảng dạy kết hợp của hai học phần Kinh tế chính trị Mác - Lênin và Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam.

Thực hiện chủ trương của Nhà trường trong việc đẩy mạnh áp dụng công nghệ thông tin trong giảng dạy và đổi mới hình thức, phương pháp dạy học đáp ứng xu thế của nền giáo dục hiện đại, Khoa Lý luận Chính trị - Pháp luật đã tiến hành biên soạn các bộ học liệu điện tử để phục vụ công tác dạy học các học phần lý luận chính trị theo hình thức dạy học kết hợp (kết hợp giữa giảng dạy trực tiếp 70% và dạy online 30%).

Sau những thành công bước đầu đối với học phần Triết học Mác - Lênin và Tư tưởng Hồ Chí Minh, các tổ nhóm công tác được phân công đã thực hiện biên soạn các bộ học liệu điện tử. Trong đó, học liệu điện tử học phần Kinh tế chính trị Mác - Lênin đã được thực nghiệm giảng dạy ở học kì 2 năm học 2020-2021. Trong buổi nghiệm thu, đại diện nhóm biên soạn - ThS Nguyễn Thị Thọ đã trình bày kết quả biên soạn học liệu, đồng thời sơ kết việc thực nghiệm dạy học học phần Kinh tế chính trị Mác - Lênin trong học kì vừa qua: Nhìn chung, việc giảng dạy theo hình thức kết hợp là phù hợp, các bài giảng online được đánh giá cao về hình ảnh, tư liệu và cách truyền thụ; giúp sinh viên chủ động thời gian học online, sinh viên hứng thú học hơn, kết quả học tập cũng cao hơn so với dạy trực tiếp toàn phần... Bên cạnh đó, cũng chỉ ra được một số hạn chế nhất định và kinh nghiệm được rút ra, như: Cần thiết kế bài giảng điện tử sinh động hơn, hình ảnh các slide sắc nét và đồng nhất hơn, việc kiểm soát sinh viên học online cũng cần được tăng cường, các bộ câu hỏi thi và kiểm tra cần thiết kế phù hợp hơn. Mặc dù có hạn chế nhất định, song kết quả chung thì việc áp dụng hình thức dạy học kết hợp là đúng đắn và phù hợp, góp phần quan trọng giúp nâng cao chất lượng dạy và học các học phần lý luận chính trị.

Nghiệm thu Học liệu điện tử áp dụng trong giảng dạy kết hợp của hai học phần Kinh tế chính trị Mác - Lênin và Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam

ThS Nguyễn Thị Thọ trong buổi ghi hình bài giảng Kinh tế chính trị Mác - Lênin

Nghiệm thu Học liệu điện tử áp dụng trong giảng dạy kết hợp của hai học phần Kinh tế chính trị Mác - Lênin và Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam

ThS Vương Minh Hoài trong buổi ghi hình bài giảng Kinh tế chính trị Mác - Lênin

Đối với học phần Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam, TS Trịnh Thị Hạnh đã thay mặt nhóm biên soạn báo cáo kết quả biên soạn trước hội đồng. Mặc dù chưa thực hiện thực nghiệm dạy học đối với bộ học liệu này. Song, do đã được học hỏi kinh nghiệm biên soạn của các học phần trước đó của Khoa Lý luận Chính trị - Pháp luật nên việc biên soạn học liệu cho học phần này diễn ra thuận lợi và hoàn thành đúng tiến độ.

Kết quả đánh giá nghiệm thu, Hội đồng đã đánh giá cao kết quả đạt được của hai nhóm biên soạn, cụ thể: Các học liệu biên soạn công phu, slide đẹp, kết cấu chương trình phù hợp, các clip bài giảng hay, giọng giảng viên truyền cảm, bài giảng gắn với thực tiễn giúp sinh viên dễ học, dễ hiểu. Bên cạnh những ưu điểm, bộ tài liệu vẫn cần chỉnh sửa một số vấn đề, như: Độ tương phản trong một số sline cần tốt hơn, chữ một số slide ít hơn và to rõ hơn, cần chỉnh sửa một số câu hỏi thi và kiểm tra, một số đoạn trong các clip bài giảng cũng cần được chỉnh sửa cho đẹp và hay hơn.

Nghiệm thu Học liệu điện tử áp dụng trong giảng dạy kết hợp của hai học phần Kinh tế chính trị Mác - Lênin và Lịch sử Đảng Cộng sản Việt NamTS Trịnh Thị Hạnh, ThS Hoàng Thị Ngân và ThS Nguyễn Văn Khánh trong buổi ghi hình giảng dạy học phần Lịch sử Đảng Cộng Sản Việt Nam

Kết luận của Hộp đồng nghiệm thu: Hội đồng đánh giá cao nỗ lực của hai nhóm biên soạn, cả hai bộ học liệu Kinh tế chính trị Mác-lênin và Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam đều đạt được các tiêu chí đánh giá và sau khi chỉnh sửa sẽ được áp dụng giảng dạy trong học kì 1 năm học 2021-2022.

Việc đưa vào giảng dạy các bộ tài liệu điện tử cho hai học phần sẽ góp phần quan trọng để tiếp tục nâng cao chất lượng dạy và học các học phần lý luận chính trị nói riêng, chất lượng đào tạo của Trường Đại học Công nghiệp Hà Nộ nói chung.

  • Thứ Ba, 14:34 17/08/2021

Các bài đã đăng

Tin tiêu điểm

Vòng loại Cuộc thi "Tìm hiểu Luật sở hữu trí tuệ" năm 2020

Vòng loại Cuộc thi "Tìm hiểu Luật sở hữu trí tuệ" năm 2020

Thứ Năm, 10:43 16/07/2020
Hội nghị Công chức, viên chức, tổng kết năm học 2016 - 2017 và triển khai nhiệm vụ năm học 2017 - 2018

Hội nghị Công chức, viên chức, tổng kết năm học 2016 - 2017 và triển khai nhiệm vụ năm học 2017 - 2018

Chủ Nhật, 10:06 08/10/2017
Hội đồng Khoa học Khoa Lý luận Chính trị - Pháp luật xét duyệt đề tài nghiên cứu khoa học năm 2018

Hội đồng Khoa học Khoa Lý luận Chính trị - Pháp luật xét duyệt đề tài nghiên cứu khoa học năm 2018

Thứ Sáu, 09:40 06/10/2017
Nghiệm thu đề tài khoa học cấp cơ sở: "Một số giải pháp nâng cao chất lượng học tập môn học Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin cho sinh viên Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội"

Nghiệm thu đề tài khoa học cấp cơ sở: "Một số giải pháp nâng cao chất lượng học tập môn học Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin cho sinh viên Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội"

Thứ Sáu, 10:00 22/09/2017

Tập huấn nâng cao trình độ lý luận chính trị cho cán bộ giảng viên Khoa Lý luận Chính trị - Pháp luật năm 2017

Chủ Nhật, 11:11 17/09/2017

Các bài đã đăng

Kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng đảng viên và Chi bộ Khoa Lý luận Chính trị - Pháp luật năm 2021

Thứ Tư, 10:31 08/12/2021
Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội đạt giải nhì Cuộc thi “Tuổi trẻ học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” năm 2021 cấp toàn quốc

Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội đạt giải nhì Cuộc thi “Tuổi trẻ học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” năm 2021 cấp toàn quốc

Thứ Hai, 15:57 29/11/2021
Phát động Cuộc thi “Tuổi trẻ học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” năm 2021 cấp toàn quốc

Phát động Cuộc thi “Tuổi trẻ học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” năm 2021 cấp toàn quốc

Chủ Nhật, 08:58 10/10/2021

Hội nghị viên chức, người lao động Khoa Lý luận Chính trị - Pháp luật, tổng kết năm học 2020-2021 và triển khai nhiệm vụ năm học 2021-2022

Chủ Nhật, 15:07 03/10/2021
TS Phạm Thị Thu Hương được giao nhiệm vụ Phó trưởng Khoa Lý luận Chính trị - Pháp luật từ ngày 01/10/2021

TS Phạm Thị Thu Hương được giao nhiệm vụ Phó trưởng Khoa Lý luận Chính trị - Pháp luật từ ngày 01/10/2021

Thứ Sáu, 08:23 01/10/2021

Hội thi giảng viên giỏi nghiệp vụ sư phạm cấp Khoa Lý luận Chính trị - Pháp luật năm học 2020 – 2021

Thứ Ba, 14:59 29/06/2021
Hội giảng và tổng kết đợt thực tập của sinh viên Học viện Báo chí và Tuyên truyền tại Khoa Lý luận Chính trị - Pháp luật

Hội giảng và tổng kết đợt thực tập của sinh viên Học viện Báo chí và Tuyên truyền tại Khoa Lý luận Chính trị - Pháp luật

Thứ Hai, 10:59 03/05/2021

Hội thi giảng viên giỏi nghiệp vụ sư phạm cấp bộ môn Khoa Lý luận Chính trị - Pháp luật năm học 2020 - 2021

Thứ Ba, 15:07 30/03/2021

Thảo luận chuyên đề chuyên sâu: Đạo công giáo và ảnh hưởng của nó đến xã hội Việt Nam; Vấn đề con người và phát triển con người trong học thuyết Mác-Lênin

Thứ Hai, 10:35 22/03/2021
Khoa lý luận Chính trị - Pháp luật và Trung tâm khảo khí thống nhất về việc đánh giá học phần

Khoa lý luận Chính trị - Pháp luật và Trung tâm khảo khí thống nhất về việc đánh giá học phần

Thứ Tư, 09:31 17/03/2021

Video giới thiệu