Toạ đàm về đổi mới giảng dạy các môn Lý luận chính trị, pháp luật theo chuẩn CDIO

Ngày 19 tháng 8 năm 2018, Khoa Lý luận Chính trị - Pháp luật đã tổ chức Toạ đàm về đổi mới giảng dạy các môn Lý luận chính trị, pháp luật theo chuẩn CDIO. Đến dự buổi Toạ đàm có đầy đủ 40 cán bộ giảng viên trong Khoa.

Xem thêm

Tính tương đối của tự do

Bài báo do nhóm tác giả PGS,TS. Nguyễn Ngọc Hà (Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam) và TS. Trần Thị Bích Huệ (Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội) được đăng tải trên Tạp chí Khoa học xã hội Việt Nam, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam, số 3 - 2018.

Xem thêm

Thảo luận chuyên đề: Học thuyết giá trị thặng dư và ý nghĩa của nó trong bối cảnh hiện nay

Nhằm nâng cao nhận thức về một trong những phát kiến vĩ đại của C.Mác, ngày 25/5/2018, tại Văn phòng Khoa Lý luận Chính trị - Pháp luật đã diễn ra buổi thảo luận chuyên đề: Học thuyết giá trị thặng dư và ý nghĩa của nó trong bối cảnh hiện nay. Tham gia buổi thảo luận có đông đảo các nhà khoa học và các giảng viên trong Khoa.

Xem thêm

Giáo trình, tài liệu tham khảo của Khoa Lý luận Chính trị - Pháp luật đã được xuất bản

Biên soạn giáo trình và tài liệu tham khảo phục vụ giảng dạy, học tập là một nhiệm vụ quan trọng trong công tác đào tạo đại học. Trong thời gian qua, tập thể CBGV Khoa Lý luận Chính trị - Pháp luật rất tích cực trong việc tìm tòi, nghiên cứu để biên soạn ra các giáo trình, tài liệu tham khảo bổ ích, phù hợp với chương trình và chuyên ngành đào tạo tại Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội. Hiện Khoa đã biên soạn được 04 giáo trình, nhiều tài liệu tham khảo.

Xem thêm

Toạ đàm, trao đổi kỹ năng soạn giáo án điện tử sử dụng kỹ thuật slide master

Ngày 22 tháng 4 năm 2018, tại Phòng hội thảo tầng 2 nhà A2 - Khoa Lý luận Chính trị - Pháp luật đã diễn ra buổi toạ đàm, trao đổi kinh nghiệm, kỹ năng sử dụng slide master trong soạn PowerPoint.

Xem thêm

Hội thảo khoa học lần thứ nhất, Khoa Lý luận Chính trị - Pháp luật năm học 2017 - 2018

Sáng ngày 18 tháng 3 năm 2018, tại Phòng hội thảo tầng 2 nhà Nhà A2, Khoa Lý luận Chính trị - Pháp luật đã tổ chức Hội thảo khoa học cấp Khoa lần thứ nhất năm học 2017 – 2018. Buổi hội thảo có sự tham gia đông đủ của Ban lãnh đạo và toàn thể 40 CBGV trong Khoa.

Xem thêm

Tin tiêu điểm

Hội nghị Công chức, viên chức, tổng kết năm học 2016 - 2017 và triển khai nhiệm vụ năm học 2017 - 2018

Hội nghị Công chức, viên chức, tổng kết năm học 2016 - 2017 và triển khai nhiệm vụ năm học 2017 - 2018

Chủ Nhật, 10:06 08/10/2017
Hội đồng Khoa học Khoa Lý luận Chính trị - Pháp luật xét duyệt đề tài nghiên cứu khoa học năm 2018

Hội đồng Khoa học Khoa Lý luận Chính trị - Pháp luật xét duyệt đề tài nghiên cứu khoa học năm 2018

Thứ Sáu, 09:40 06/10/2017
Nghiệm thu đề tài khoa học cấp cơ sở: "Một số giải pháp nâng cao chất lượng học tập môn học Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin cho sinh viên Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội"

Nghiệm thu đề tài khoa học cấp cơ sở: "Một số giải pháp nâng cao chất lượng học tập môn học Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin cho sinh viên Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội"

Thứ Sáu, 10:00 22/09/2017

Tập huấn nâng cao trình độ lý luận chính trị cho cán bộ giảng viên Khoa Lý luận Chính trị - Pháp luật năm 2017

Chủ Nhật, 11:11 17/09/2017
Thống nhất giáo án điện tử (Trình chiếu PowerPoint) môn Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin

Thống nhất giáo án điện tử (Trình chiếu PowerPoint) môn Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin

Chủ Nhật, 14:03 10/09/2017
Nghiệm thu chương trình môn Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin theo chuẩn CDIO

Nghiệm thu chương trình môn Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin theo chuẩn CDIO

Thứ Năm, 11:33 24/08/2017
Đại hội Chi bộ Khoa Lý luận Chính trị - Pháp luật nhiệm kì 2017 - 2020

Đại hội Chi bộ Khoa Lý luận Chính trị - Pháp luật nhiệm kì 2017 - 2020

Thứ Sáu, 08:47 11/08/2017
Tập huấn nâng cao trình độ chuyên môn cho cán bộ giảng viên Khoa Lý luận Chính trị - Pháp luật năm học 2017 - 2018

Tập huấn nâng cao trình độ chuyên môn cho cán bộ giảng viên Khoa Lý luận Chính trị - Pháp luật năm học 2017 - 2018

Chủ Nhật, 14:11 30/07/2017
Khoa Lý luận Chính trị - Pháp luật đạt giải nhất tập thể Hội thi giáo viên dạy giỏi cấp Trường năm học 2016 -2017

Khoa Lý luận Chính trị - Pháp luật đạt giải nhất tập thể Hội thi giáo viên dạy giỏi cấp Trường năm học 2016 -2017

Thứ Sáu, 10:45 02/06/2017
Cuộc thi "Ánh sáng soi đường" - Sân chơi trí tuệ cho toàn thể sinh viên Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội

Cuộc thi "Ánh sáng soi đường" - Sân chơi trí tuệ cho toàn thể sinh viên Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội

Thứ Tư, 10:14 26/04/2017

Video giới thiệu