Nghiệm thu cấp cơ sở Giáo trình Giáo dục chính trị

Thực hiện thông tư số: 24/2018/TT-BLĐTBXH ngày 06 tháng 12 năm 2918 của Bộ Lao động thương binh và xã hội về việc thự hiện chương trình môn học Giáo dục chính trị cho hệ cao đẳng và thực thực hiện nhiệm vụ chuyên môn tại Khoa Lý luận Chính trị - Pháp luật ở Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội, sau một thời gian nghiên cứu, tổ chức soạn thảo, ngày 13 tháng 10 năm 2019, Khoa Lý luận Chính trị - Pháp luật đã tổ chức nghiệm thu Giáo trình Giáo dục chính trị cấp cơ sở. Tham dự buổi nghiệm thu có đầy đủ 5 thành viên hội đồng, thành viên tổ soạn thảo giáo trình và các thầy cô giáo trong Khoa.

Xem thêm

Hội thảo “Vai trò của giáo dục Lý luận chính trị, Pháp luật trong đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao đáp ứng yêu cầu của thực tiễn”.

Thực hiện kế hoạch khoa học Khoa Lý luận Chính trị - Pháp luật năm học 2018-2019, sáng ngày 09/6/2019, tại Phòng hội thảo tầng 2 nhà A2, Khoa Lý luận Chính trị - Pháp luật tổ chức Hội thảo khoa học lần thứ 4 với chủ đề: “Vai trò của giáo dục Lý luận chính trị, Pháp luật trong đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao đáp ứng yêu cầu của thực tiễn”. Tham dự chương trình có Ban lãnh đạo và toàn thể các nhà khoa học, các giảng viên trong Khoa.

Xem thêm

Ảnh hưởng của Nho giáo đến giá trị văn hóa truyền thống Việt Nam hiện nay

(Bài viết của ThS Nguyễn Thị Ngọc, ThS Đặng Thị Hường đăng trên Tạp chí Giáo dục và Xã hội- Số 97 - T4/2019) Nho giáo là một trong những trường phái triết học chính của Trung Quốc từ thời cổ đại, tư tưởng triết học Nho giáo của Khổng Mạnh chiếm địa vị đặc biệt quan trọng trong lịch sử tư tưởng, nó ảnh hưởng sâu sắc đến mọi mặt của đời sống xã hội Trung Quốc suốt hơn hai ngàn năm lịch sử. Do vị trí địa lý và điều kiện lịch sử, Nho giáo đã thâm nhập và bén rễ sâu vào các tầng lớp nhân dân Việt Nam từ hàng ngàn năm nay. Nó ảnh đến hầu như tất cả các lĩnh vực tâm lý, văn hóa, xã hội. Học thuyết Nho giáo được nhà nước phong kiến Việt Nam chủ động tiếp nhận để khai thác những yếu tố được coi là thế mạnh, thích hợp cho việc tổ chức và quản lý đất nước.

Xem thêm

Thảo luận chuyên đề: Mối quan hệ giữa vật chất và ý thức và sự vận dụng trong việc lý giải những vấn đề thực tiễn

Nhằm tiếp tục bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn và phương pháp sư phạm cho các giảng viên. Sáng ngày 26//3/2019, tại Văn phòng Khoa Lý luận Chính trị - Pháp luật đã diễn ra buổi thảo luận chuyên đề Bộ môn Các nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin. Tham gia buổi thảo luận có hai giảng viên thực hiện báo cáo là TS Trần Thị Tùng Lâm và TS Trần Thị Bích Huệ cùng đông đảo các nhà khoa học và các giảng viên trong Khoa.

Xem thêm

Nâng cao hiệu quả công tác xây dựng gia đình văn hóa ở vùng Đồng bằng Sông Hồng

Xây dựng gia đình văn hóa (GĐVH) là một chủ trương lớn của Đảng, lần đầu tiên được đưa ra trong Nghị quyết Trung ương 5 khóa VIII. Tại Nghị quyết này, vấn đề xây dựng GĐVH đã được đề cập một cách cấp thiết: “Giữ gìn và phát huy những đạo lý tốt đẹp của gia đình Việt Nam. Trên cơ sở phân tích thực trạng xây dựng gia đình văn hóa ở vùng Đồng bằng Sông Hồng, bài báo đã luận giải một số giải pháp nhằm thúc đẩy việc xây dựng gia đình văn hóa của Vùng.

Xem thêm

India-Vietnam and the Quest for a Quadrilateral Partnership

Bài viết của TS Nguyễn Thị Nga đăng trên Tạp chí Trung Đông và Bắc Phi (Xuất bản tại Mỹ) - Số 4 (11) - 2018

Xem thêm

Tính đặc thù của kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam

Tóm tắt: Kinh tế thị trường (KTTT) là mô hình kinh tế hiện được nhiều quốc gia lựa chọn để thúc đẩy kinh tế phát triển. Việt Nam cũng không là ngoại lệ. Mặc dù vẫn mang những đặc trưng của KTTT nói chung, nhưng KTTT ở Việt Nam có tính đặc thù riêng, là kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. Sự khác biệt được thể hiện ở những đặc trưng ưu việt và mục đích tốt đẹp của nó. Mặc dù chưa có tiền lệ, nhưng nền KTTT định hướng xã hội chủ nghĩa mà Việt Nam xây dựng sẽ là một lựa chọn phù hợp với bối cảnh thời đại quá độ từ chủ nghĩa tư bản lên chủ nghĩa xã hội.

Xem thêm

Một số mô hình sinh kế cho vùng lõi đô thị ở Hà Nội

Hà Nội là một đô thị lớn với trên 7 triệu người cư trú thường xuyên và trên 3 triệu người cư trú không thường xuyên. Trong ba thập kỷ qua, Hà Nội là nơi đô thị hóa diễn ra nhanh nhất, chuyển biến toàn diện và mạnh mẽ đời sống vật chất và tinh thần của dân cư khu vực này.Đó cũng là nguyên nhân dẫn đến những biến đổi sâu sắc, đa dạng về sinh kế của các nhóm tầng lớp và dân cư, đặc biệt là khu vực lõi đô thị của Hà Nội. Trong quá trình đó đã xuất hiện nhiều mô hình sinh kế nhưng cũng có những khu vực và nhóm dân cư đang diễn ra những dạng thức “khủng hoảng sinh kế” ở nhiều mức độ khác nhau. Bài viết đề xuất một số mô hình sinh kế để đáp ứng yêu cầu phát triển vùng lõi đô thị Hà Nội trong tương lai.

Xem thêm

Lịch sử hình thành, phát triển tư tưởng Ngũ thường của Nho gia

Bài báo do ThS. Trần Thị Thúy Chinh - Giảng viên Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội, được đăng tải trên Tạp chí Thông tin Khoa học Lý luận Chính trị, Học Viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, số 10 - 2018.

Xem thêm

Tin tiêu điểm

Hội nghị Công chức, viên chức, tổng kết năm học 2016 - 2017 và triển khai nhiệm vụ năm học 2017 - 2018

Hội nghị Công chức, viên chức, tổng kết năm học 2016 - 2017 và triển khai nhiệm vụ năm học 2017 - 2018

Chủ Nhật, 10:06 08/10/2017
Hội đồng Khoa học Khoa Lý luận Chính trị - Pháp luật xét duyệt đề tài nghiên cứu khoa học năm 2018

Hội đồng Khoa học Khoa Lý luận Chính trị - Pháp luật xét duyệt đề tài nghiên cứu khoa học năm 2018

Thứ Sáu, 09:40 06/10/2017
Nghiệm thu đề tài khoa học cấp cơ sở: "Một số giải pháp nâng cao chất lượng học tập môn học Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin cho sinh viên Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội"

Nghiệm thu đề tài khoa học cấp cơ sở: "Một số giải pháp nâng cao chất lượng học tập môn học Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin cho sinh viên Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội"

Thứ Sáu, 10:00 22/09/2017

Tập huấn nâng cao trình độ lý luận chính trị cho cán bộ giảng viên Khoa Lý luận Chính trị - Pháp luật năm 2017

Chủ Nhật, 11:11 17/09/2017
Thống nhất giáo án điện tử (Trình chiếu PowerPoint) môn Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin

Thống nhất giáo án điện tử (Trình chiếu PowerPoint) môn Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin

Chủ Nhật, 14:03 10/09/2017
Nghiệm thu chương trình môn Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin theo chuẩn CDIO

Nghiệm thu chương trình môn Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin theo chuẩn CDIO

Thứ Năm, 11:33 24/08/2017
Đại hội Chi bộ Khoa Lý luận Chính trị - Pháp luật nhiệm kì 2017 - 2020

Đại hội Chi bộ Khoa Lý luận Chính trị - Pháp luật nhiệm kì 2017 - 2020

Thứ Sáu, 08:47 11/08/2017
Tập huấn nâng cao trình độ chuyên môn cho cán bộ giảng viên Khoa Lý luận Chính trị - Pháp luật năm học 2017 - 2018

Tập huấn nâng cao trình độ chuyên môn cho cán bộ giảng viên Khoa Lý luận Chính trị - Pháp luật năm học 2017 - 2018

Chủ Nhật, 14:11 30/07/2017
Khoa Lý luận Chính trị - Pháp luật đạt giải nhất tập thể Hội thi giáo viên dạy giỏi cấp Trường năm học 2016 -2017

Khoa Lý luận Chính trị - Pháp luật đạt giải nhất tập thể Hội thi giáo viên dạy giỏi cấp Trường năm học 2016 -2017

Thứ Sáu, 10:45 02/06/2017
Cuộc thi "Ánh sáng soi đường" - Sân chơi trí tuệ cho toàn thể sinh viên Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội

Cuộc thi "Ánh sáng soi đường" - Sân chơi trí tuệ cho toàn thể sinh viên Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội

Thứ Tư, 10:14 26/04/2017

Video giới thiệu