"Một số giá trị đạo đức truyền thống biến đổi trong quá trình hội nhập" - Bài báo khoa học -

Bài báo khoa học của TS Trần Thị Tùng Lâm, giảng viên Khoa Lý luận Chính trị - Pháp luật, Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội đăng trên Tạp chí Giáo dục và Xã hội , Số tháng 5/2021.

Tóm tắt
Trong những năm gần đây có sự thay đổi mạnh mẽ về quan niệm hệ giá trị, đặc biệt là các giá trị đạo đức. Điều đó gây quan ngại cho hầu hết những người quan tâm ít nhiều đến đời sống xã hội. Do vậy cần phải có cái nhìn khách quan để lý giải nó, thấy được sự biến động, tính tất yếu của quá trình vận động, biến đổi của ý thức xã hội trong điều kiện mới. Bài viết chỉ bàn giới hạn ở một số giá trị đạo đức, quan niệm đạo đức như phẩm chất trung, đạo hiếu, quan hệ thầy -trò và phụ huynh, quan hệ giữa người bệnh và người chữa bệnh…đang là những điểm nóng trong dư luận xã hội.
Từ khóa:Giá trị; giá trị đạo đức, biến đổi, quá trình hội nhập

Abstract

In recent years, there has been a strong change in the concept of the value system, especially the moral values. That is of concern to most people who are more or less interested in social life. Therefore, it is necessary to have an objective view to explain it, see the fluctuation, the inevitability of the movement process, the change of social consciousness in new conditions. The article is only limited to some ethical values, ethical conceptions such as intermediate qualities, filial piety, teacher-student relationship and parent relationship, the relationship between the patient and the healer ... are hot spots in public opinion.

Key word: Value ; Morality; Change

Tải nội dung bài viết /media/29/uffile-upload-no-title29624.pdf

  • Chủ Nhật, 16:29 20/06/2021

Tin tiêu điểm

Vòng loại Cuộc thi "Tìm hiểu Luật sở hữu trí tuệ" năm 2020

Vòng loại Cuộc thi "Tìm hiểu Luật sở hữu trí tuệ" năm 2020

Thứ Năm, 10:43 16/07/2020
Hội nghị Công chức, viên chức, tổng kết năm học 2016 - 2017 và triển khai nhiệm vụ năm học 2017 - 2018

Hội nghị Công chức, viên chức, tổng kết năm học 2016 - 2017 và triển khai nhiệm vụ năm học 2017 - 2018

Chủ Nhật, 10:06 08/10/2017
Hội đồng Khoa học Khoa Lý luận Chính trị - Pháp luật xét duyệt đề tài nghiên cứu khoa học năm 2018

Hội đồng Khoa học Khoa Lý luận Chính trị - Pháp luật xét duyệt đề tài nghiên cứu khoa học năm 2018

Thứ Sáu, 09:40 06/10/2017
Nghiệm thu đề tài khoa học cấp cơ sở: "Một số giải pháp nâng cao chất lượng học tập môn học Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin cho sinh viên Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội"

Nghiệm thu đề tài khoa học cấp cơ sở: "Một số giải pháp nâng cao chất lượng học tập môn học Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin cho sinh viên Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội"

Thứ Sáu, 10:00 22/09/2017

Tập huấn nâng cao trình độ lý luận chính trị cho cán bộ giảng viên Khoa Lý luận Chính trị - Pháp luật năm 2017

Chủ Nhật, 11:11 17/09/2017

Các bài đã đăng

"Một số giải pháp giữ gìn quan hệ Việt - Trung trong giai đoạn hiện nay theo Tư tưởng Hồ Chí Minh" - Bài báo khoa học -

"Một số giải pháp giữ gìn quan hệ Việt - Trung trong giai đoạn hiện nay theo Tư tưởng Hồ Chí Minh" - Bài báo khoa học -

Thứ Sáu, 16:28 10/09/2021
"Bảo đảm sinh kế của nhóm yếu thế - tiếp cận dưới góc nhìn của khung sinh kế" - Bài báo khoa học -

"Bảo đảm sinh kế của nhóm yếu thế - tiếp cận dưới góc nhìn của khung sinh kế" - Bài báo khoa học -

Thứ Ba, 15:59 17/08/2021
"Một số giá trị đạo đức truyền thống biến đổi trong quá trình hội nhập" - Bài báo khoa học -

"Một số giá trị đạo đức truyền thống biến đổi trong quá trình hội nhập" - Bài báo khoa học -

Thứ Ba, 16:16 20/07/2021
"Tác động của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư đến người lao động Việt Nam - Hiện trạng và giải pháp" - Bài báo khoa học-

"Tác động của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư đến người lao động Việt Nam - Hiện trạng và giải pháp" - Bài báo khoa học-

Thứ Ba, 15:54 15/06/2021
"Xuất khẩu nông sản ghi nhận nhiều tín hiệu tích cực từ EVFTA" - Tạp chí kho học-

"Xuất khẩu nông sản ghi nhận nhiều tín hiệu tích cực từ EVFTA" - Tạp chí kho học-

Thứ Năm, 15:30 10/06/2021
Hội thảo Khoa học lần thứ 7, Khoa Lý luận Chính trị - Pháp luật năm học 2020-2021

Hội thảo Khoa học lần thứ 7, Khoa Lý luận Chính trị - Pháp luật năm học 2020-2021

Chủ Nhật, 14:58 28/03/2021
Phát triển bền vững vùng dưới góc nhìn của khung kinh tế (Sustainable development from the perspective of livelihood framework) - Sách tham khảo-

Phát triển bền vững vùng dưới góc nhìn của khung kinh tế (Sustainable development from the perspective of livelihood framework) - Sách tham khảo-

Thứ Sáu, 10:01 12/02/2021

Cơ sở lý luận của pháp luật về xử lý tài chính khi tái cấu trúc ngân hàng thương mại tại Việt Nam - Bài báo khoa học -

Thứ Hai, 10:48 01/02/2021

Video giới thiệu