"Một số giải pháp giữ gìn quan hệ Việt - Trung trong giai đoạn hiện nay theo Tư tưởng Hồ Chí Minh" - Bài báo khoa học -

Bài báo khoa học của ThS Hoàng Thị Hương Thu, giảng viên Khoa Lý luận Chính trị - Pháp luật, Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội đăng trên Tạp chí Lý luận Chính trị & Truyền thông, Số 2 năm 2020.

Lịch sử quan hệ giữa Việt Nam và Trung Quốc đã chứng kiến sự nỗ lực của hai Đảng, hai Nhà nước cùng nhân dân để phát triển, làm sâu sắc thêm quan hệ láng giềng, hữu nghị giữa hai bên. Song, vì những nguyên nhân khách quan và chủ quan, quan hệ hai nước vẫn tồn tại nhiều vấn đề phức tạp, chưa được giải quyết tốt. Với kinh nghiệm và tài ngoại giao kiệt suất của mình, Hồ Chí Minh để lại nhiều bài học kinh nghiệm quý báu, trở thành nền tảng cho việc giữ gìn quan hệ Việt - Trung trong giai đoạn hiện nay.

`Một số giải pháp giữ gìn quan hệ Việt - Trung trong giai đoạn hiện nay theo Tư tưởng Hồ Chí Minh` - Bài báo khoa học -

Trung Quốc xây dựng trái phép trên vùng biển thuộc chủ quyền Việt Nam

`Một số giải pháp giữ gìn quan hệ Việt - Trung trong giai đoạn hiện nay theo Tư tưởng Hồ Chí Minh` - Bài báo khoa học -

Chủ tịch Trung Quốc Mao Trạch Đông đón Chủ tịch Hồ Chí Minh tại sân bay ở Bắc Kinh ngày 25/6/1955.

Bài viết tập trung làm rõ ba vấn đề cơ bản: 1. Quan hệ Việt - Trung trong thời đại Hồ Chí Minh, 2. Một số vấn đề tồn tại trong quan hệ Việt - Trung hiện nay, 3. Một số giải pháp giữ gìn quan hệ Việt - Trung hiện nay theo Tư tưởng Hồ Chí Minh.

Tải nội dung bài viết tại đây/media/29/uffile-upload-no-title29626.pdf

  • Thứ Sáu, 16:28 10/09/2021

Tin tiêu điểm

Vòng loại Cuộc thi "Tìm hiểu Luật sở hữu trí tuệ" năm 2020

Vòng loại Cuộc thi "Tìm hiểu Luật sở hữu trí tuệ" năm 2020

Thứ Năm, 10:43 16/07/2020
Hội nghị Công chức, viên chức, tổng kết năm học 2016 - 2017 và triển khai nhiệm vụ năm học 2017 - 2018

Hội nghị Công chức, viên chức, tổng kết năm học 2016 - 2017 và triển khai nhiệm vụ năm học 2017 - 2018

Chủ Nhật, 10:06 08/10/2017
Hội đồng Khoa học Khoa Lý luận Chính trị - Pháp luật xét duyệt đề tài nghiên cứu khoa học năm 2018

Hội đồng Khoa học Khoa Lý luận Chính trị - Pháp luật xét duyệt đề tài nghiên cứu khoa học năm 2018

Thứ Sáu, 09:40 06/10/2017
Nghiệm thu đề tài khoa học cấp cơ sở: "Một số giải pháp nâng cao chất lượng học tập môn học Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin cho sinh viên Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội"

Nghiệm thu đề tài khoa học cấp cơ sở: "Một số giải pháp nâng cao chất lượng học tập môn học Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin cho sinh viên Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội"

Thứ Sáu, 10:00 22/09/2017

Tập huấn nâng cao trình độ lý luận chính trị cho cán bộ giảng viên Khoa Lý luận Chính trị - Pháp luật năm 2017

Chủ Nhật, 11:11 17/09/2017

Các bài đã đăng

"Bảo đảm sinh kế của nhóm yếu thế - tiếp cận dưới góc nhìn của khung sinh kế" - Bài báo khoa học -

"Bảo đảm sinh kế của nhóm yếu thế - tiếp cận dưới góc nhìn của khung sinh kế" - Bài báo khoa học -

Thứ Ba, 15:59 17/08/2021
"Một số giá trị đạo đức truyền thống biến đổi trong quá trình hội nhập" - Bài báo khoa học -

"Một số giá trị đạo đức truyền thống biến đổi trong quá trình hội nhập" - Bài báo khoa học -

Thứ Ba, 16:16 20/07/2021
"Một số giá trị đạo đức truyền thống biến đổi trong quá trình hội nhập" - Bài báo khoa học -

"Một số giá trị đạo đức truyền thống biến đổi trong quá trình hội nhập" - Bài báo khoa học -

Chủ Nhật, 16:29 20/06/2021
"Tác động của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư đến người lao động Việt Nam - Hiện trạng và giải pháp" - Bài báo khoa học-

"Tác động của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư đến người lao động Việt Nam - Hiện trạng và giải pháp" - Bài báo khoa học-

Thứ Ba, 15:54 15/06/2021
"Xuất khẩu nông sản ghi nhận nhiều tín hiệu tích cực từ EVFTA" - Tạp chí kho học-

"Xuất khẩu nông sản ghi nhận nhiều tín hiệu tích cực từ EVFTA" - Tạp chí kho học-

Thứ Năm, 15:30 10/06/2021

Video giới thiệu