Xét duyệt nội dung các bài hội thảo khoa học cấp Khoa lần thứ nhất năm học 2018 - 2019

Công tác nghiên cứu khoa học là một trong những hoạt động then chốt của giảng viên đại học. Thực hiện chủ trương của Nhà trường về nhiệm vụ nghiên cứu khoa học cho cán bộ giảng viên, 13h30 ngày 18 tháng 01 năm 2019, Hội đồng Khoa học của Khoa Lý luận Chính trị - Pháp luật đã tiến hành xét duyệt nội dung các đề tài khoa học tham gia Hội thảo khoa học cấp Khoa lần thứ nhất năm học 2018-2019.

Trong lần xét duyệt này, có hàng chục bài viết. Nội dung các bài viết cũng rất đa dạng, chủ yếu về các vấn đề: Phát triển giáo dục đại học, kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, về phương pháp giảng dạy tích cực...

Mở đầu buổi xét duyệt, TS Vũ Thị Hồng Vân - Chủ tịch Hội đồng Khoa học đã khái quát về nhiệm vụ, tình hình nghiên cứu khoa học trong Trường và trong Khoa. Đồng thời, đánh giá về các kết quả của các lần hội thảo trước đây cũng như tiến trình thực hiện hội thảo lần này. Tiếp đến, các tác giả bài hội thảo đã trình bày trước Hội đồng về nội dung và kết quả thực hiện bài hội thảo của mình. Sau đó, các thành viên Hội đồng Khoa học phản biện, góp ý và xét duyệt. Đánh giá về các bài hội thảo lần này, các nhà khoa học cho rằng: So với các lần hội thảo trước, số lượng bài hội thảo không nhiều, song chất lượng các bài được nâng lên, các bài tập trung vào những vấn đề bức thiết trong công cuộc xây dựng, phát triển đất nước và vận dụng để nâng cao chất lượng giảng dạy các môn lý luận chính trị, pháp luật của giảng viên trong Khoa. Đó là sự phát triển về chất trong công tác nghiên cứu khoa học của các giảng viên trong Khoa. Kết quả có 7 bài viết sẽ được tham gia Hội thảo chính thức, dự kiến diễn ra vào đầu xuân 2019 (Đầu tháng 02 năm 2019).

Xét duyệt nội dung các bài hội thảo khoa học cấp Khoa Lý luận Chính trị - Pháp luật lần 1 năm học 2018 - 2019

TS Đặng Văn Luận trình bày nội dung bài hội thảo trước hội đồng Khoa học

  • Chủ Nhật, 15:37 20/01/2019

Tags:

Tin tiêu điểm

Hội nghị Công chức, viên chức, tổng kết năm học 2016 - 2017 và triển khai nhiệm vụ năm học 2017 - 2018

Hội nghị Công chức, viên chức, tổng kết năm học 2016 - 2017 và triển khai nhiệm vụ năm học 2017 - 2018

Chủ Nhật, 10:06 08/10/2017
Hội đồng Khoa học Khoa Lý luận Chính trị - Pháp luật xét duyệt đề tài nghiên cứu khoa học năm 2018

Hội đồng Khoa học Khoa Lý luận Chính trị - Pháp luật xét duyệt đề tài nghiên cứu khoa học năm 2018

Thứ Sáu, 09:40 06/10/2017
Nghiệm thu đề tài khoa học cấp cơ sở: "Một số giải pháp nâng cao chất lượng học tập môn học Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin cho sinh viên Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội"

Nghiệm thu đề tài khoa học cấp cơ sở: "Một số giải pháp nâng cao chất lượng học tập môn học Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin cho sinh viên Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội"

Thứ Sáu, 10:00 22/09/2017

Tập huấn nâng cao trình độ lý luận chính trị cho cán bộ giảng viên Khoa Lý luận Chính trị - Pháp luật năm 2017

Chủ Nhật, 11:11 17/09/2017
Thống nhất giáo án điện tử (Trình chiếu PowerPoint) môn Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin

Thống nhất giáo án điện tử (Trình chiếu PowerPoint) môn Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin

Chủ Nhật, 14:03 10/09/2017

Các bài đã đăng

Nghiệm thu cấp cơ sở Giáo trình Giáo dục chính trị

Chủ Nhật, 14:51 13/10/2019

Hội thảo “Vai trò của giáo dục Lý luận chính trị, Pháp luật trong đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao đáp ứng yêu cầu của thực tiễn”.

Chủ Nhật, 00:00 09/06/2019

Ảnh hưởng của Nho giáo đến giá trị văn hóa truyền thống Việt Nam hiện nay

Thứ Sáu, 09:48 10/05/2019
Thảo luận chuyên đề: Mối quan hệ giữa vật chất và ý thức và sự vận dụng trong việc lý giải những vấn đề thực tiễn

Thảo luận chuyên đề: Mối quan hệ giữa vật chất và ý thức và sự vận dụng trong việc lý giải những vấn đề thực tiễn

Thứ Tư, 14:21 27/03/2019

Nâng cao hiệu quả công tác xây dựng gia đình văn hóa ở vùng Đồng bằng Sông Hồng

Thứ Tư, 10:44 06/03/2019

Một số mô hình sinh kế cho vùng lõi đô thị ở Hà Nội

Thứ Ba, 09:33 01/01/2019

Lịch sử hình thành, phát triển tư tưởng Ngũ thường của Nho gia

Thứ Năm, 09:27 01/11/2018

Xây dựng chính phủ kiến tạo ở Việt Nam hiện nay

Thứ Bảy, 09:44 25/08/2018
Toạ đàm về đổi mới giảng dạy các môn Lý luận chính trị, pháp luật theo chuẩn CDIO

Toạ đàm về đổi mới giảng dạy các môn Lý luận chính trị, pháp luật theo chuẩn CDIO

Chủ Nhật, 09:35 19/08/2018

Đưa thiết chế Thanh tra Quốc hội vào Việt Nam trong giai đoạn hiện nay

Thứ Sáu, 09:36 20/07/2018

Video giới thiệu