Hội thảo Khoa học lần thứ 7, Khoa Lý luận Chính trị - Pháp luật năm học 2020-2021

Thực hiện kế hoạch chuyên môn và kế hoạch nghiên cứu khoa học năm học 2020-2021, sáng ngày 28 tháng 3 năm 2021, tại phòng hội thảo tầng 2 nhà A2, Khoa Lý luận Chính trị - Pháp luật đã tổ chức Hội thảo Khao học cấp Khoa lần thứ 7. Đến tham dự hội thảo có đông đủ Hội đồng khoa học và các giảng viên trong Khoa; các sinh viên Học vện Báo chí &Tuyên truyền về thực tập cũng đến tham dự hội nghị.

Hội thảo khoa học lần thứ 7 - Khoa Lý luận Chính trị - Pháp luật là một hoạt động khoa học thường niên được Ban lãnh đạo Khoa và các giảng viên hết sức quan tâm. Với tinh thần khuyến khích nghiên cứu khoa học, chủ đề thảo luận lần này được mở rộng, các giảng viên tự chọn viết về các chủ đề thuộc lĩnh vực lý luận chính trị, pháp luật. Vì vậy, các giảng viên ở các chuyên môn khác nhau trong khoa đều có thể viết bài hội thảo. Sau quá trình xét duyệt, thẩm định, đã có 8 bài viết của các giảng viên được lựa chọn tham gia hội thảo.

Hội thảo Khoa học lần thứ 7, Khoa Lý luận Chính trị - Pháp luật năm học 2020-2021

TS Phùng Danh Cường - Phó Trưởng Khoa Lý luận Chính trị - Pháp luật phát biểu, điều hành hội thảo

Mở đầu hội thảo, chủ trì hội thảo, TS Phùng Danh Cường - Phó trưởng Khoa Lý luận Chính trị - Pháp luật đã khái quát tình hình nghiên cứu khoa học của Khoa và nêu lên các nhiệm vụ nghiên cứu khoa học của giảng viên cần thực hiện trong năm học 2020-2021, trong đó nhấn mạnh việc cần phải đẩy mạnh hơn nữa hoạt động nghiên cứu khoa học, như: Thảo luận chuyên đề chuyên sâu, tham gia đề tài khoa học, viết các bài báo chuyên ngành, nhất là việc tập chung đi sâu vào nghiên cứu các giáo trình lý luận chính trị mới; đồng thời, lưu ý các giảng viên cần hoàn thành tốt nhiệm vụ nghiên cứu khoa học trong năm học.

Trong buổi hội thảo, các tác giả đã trình bày một cách khái quát về tình hình nghiên cứu và kết quả đạt được. Sau mỗi bài báo cáo, các thành viên tham dự đã thảo luận rất sôi nổi về cách thực hiện viết bài hội thảo, tạp chí; về nội dung bài và các hướng nghiên cứu tiếp theo. Có thể nói, chất lượng của các bài hội thảo lần này được hội đồng khoa học và giảng viên tham dự đánh giá cao, nội dung phong phú và có tính thực tiễn cao, gắn với chuyên môn và nghiệp vụ giảng dạy; một số bài viết được định hướng có thể đăng trên các tạp chí chuyên ngành uy tín hoặc phát triển thành đề tài nghiên cứu khoa học.

Hội thảo Khoa học lần thứ 7, Khoa Lý luận Chính trị - Pháp luật năm học 2020-2021

TS Nguyễn Thị Nga thực hiện báo cáo bài hội thảo

Hội thảo Khoa học lần thứ 7, Khoa Lý luận Chính trị - Pháp luật năm học 2020-2021

TS Nguyễn Thị Lan thực hiện báo cáo bài hội thảo

Hội thảo Khoa học lần thứ 7, Khoa Lý luận Chính trị - Pháp luật năm học 2020-2021

ThS Vương Minh Hoài phát biểu tại hội thảo

Hội thảo Khoa học lần thứ 7, Khoa Lý luận Chính trị - Pháp luật năm học 2020-2021

ThS Phạm Thị Đam phát biểu tại hội thảo

Hội thảo Khoa học lần thứ 7, Khoa Lý luận Chính trị - Pháp luật năm học 2020-2021ThS Nguyễn Thị Phương Dung phát biểu tại hội thảo

Thành công của hội thảo tiếp tục thúc đẩy phong trào nghiên cứu khoa học của các giảng viên trong Khoa; đồng thời góp phần nâng cao chất lượng giảng dạy các học phần lý luận chính trị, pháp luật tại Đại học Công nghiệp Hà Nội.

  • Chủ Nhật, 14:58 28/03/2021

Các bài đã đăng

Tin tiêu điểm

Vòng loại Cuộc thi "Tìm hiểu Luật sở hữu trí tuệ" năm 2020

Vòng loại Cuộc thi "Tìm hiểu Luật sở hữu trí tuệ" năm 2020

Thứ Năm, 10:43 16/07/2020
Hội nghị Công chức, viên chức, tổng kết năm học 2016 - 2017 và triển khai nhiệm vụ năm học 2017 - 2018

Hội nghị Công chức, viên chức, tổng kết năm học 2016 - 2017 và triển khai nhiệm vụ năm học 2017 - 2018

Chủ Nhật, 10:06 08/10/2017
Hội đồng Khoa học Khoa Lý luận Chính trị - Pháp luật xét duyệt đề tài nghiên cứu khoa học năm 2018

Hội đồng Khoa học Khoa Lý luận Chính trị - Pháp luật xét duyệt đề tài nghiên cứu khoa học năm 2018

Thứ Sáu, 09:40 06/10/2017
Nghiệm thu đề tài khoa học cấp cơ sở: "Một số giải pháp nâng cao chất lượng học tập môn học Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin cho sinh viên Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội"

Nghiệm thu đề tài khoa học cấp cơ sở: "Một số giải pháp nâng cao chất lượng học tập môn học Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin cho sinh viên Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội"

Thứ Sáu, 10:00 22/09/2017

Tập huấn nâng cao trình độ lý luận chính trị cho cán bộ giảng viên Khoa Lý luận Chính trị - Pháp luật năm 2017

Chủ Nhật, 11:11 17/09/2017

Các bài đã đăng

"Một số giải pháp giữ gìn quan hệ Việt - Trung trong giai đoạn hiện nay theo Tư tưởng Hồ Chí Minh" - Bài báo khoa học -

"Một số giải pháp giữ gìn quan hệ Việt - Trung trong giai đoạn hiện nay theo Tư tưởng Hồ Chí Minh" - Bài báo khoa học -

Thứ Sáu, 16:28 10/09/2021
"Bảo đảm sinh kế của nhóm yếu thế - tiếp cận dưới góc nhìn của khung sinh kế" - Bài báo khoa học -

"Bảo đảm sinh kế của nhóm yếu thế - tiếp cận dưới góc nhìn của khung sinh kế" - Bài báo khoa học -

Thứ Ba, 15:59 17/08/2021
"Một số giá trị đạo đức truyền thống biến đổi trong quá trình hội nhập" - Bài báo khoa học -

"Một số giá trị đạo đức truyền thống biến đổi trong quá trình hội nhập" - Bài báo khoa học -

Thứ Ba, 16:16 20/07/2021
"Một số giá trị đạo đức truyền thống biến đổi trong quá trình hội nhập" - Bài báo khoa học -

"Một số giá trị đạo đức truyền thống biến đổi trong quá trình hội nhập" - Bài báo khoa học -

Chủ Nhật, 16:29 20/06/2021
"Tác động của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư đến người lao động Việt Nam - Hiện trạng và giải pháp" - Bài báo khoa học-

"Tác động của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư đến người lao động Việt Nam - Hiện trạng và giải pháp" - Bài báo khoa học-

Thứ Ba, 15:54 15/06/2021
Phát triển bền vững vùng dưới góc nhìn của khung kinh tế (Sustainable development from the perspective of livelihood framework) - Sách tham khảo-

Phát triển bền vững vùng dưới góc nhìn của khung kinh tế (Sustainable development from the perspective of livelihood framework) - Sách tham khảo-

Thứ Sáu, 10:01 12/02/2021

Cơ sở lý luận của pháp luật về xử lý tài chính khi tái cấu trúc ngân hàng thương mại tại Việt Nam - Bài báo khoa học -

Thứ Hai, 10:48 01/02/2021
Giới thiệu Giáo trình Giáo dục chính trị

Giới thiệu Giáo trình Giáo dục chính trị

Thứ Bảy, 11:12 16/01/2021
Thảo luận chuyên đề chuyên sâu kiến thức pháp luật: Vi phạm pháp luật và Luật thừa kế

Thảo luận chuyên đề chuyên sâu kiến thức pháp luật: Vi phạm pháp luật và Luật thừa kế

Thứ Tư, 10:22 06/01/2021
Nhóm nghiên cứu Khoa Lý luận Chính trị - Pháp luật bảo vệ thành công đề tài nghiên cứu khoa học cấp trường: “Xây dựng lối sống văn hóa cho sinh viên Đại học Công nghiệp Hà Nội theo Tư tưởng Hồ Chí Minh”

Nhóm nghiên cứu Khoa Lý luận Chính trị - Pháp luật bảo vệ thành công đề tài nghiên cứu khoa học cấp trường: “Xây dựng lối sống văn hóa cho sinh viên Đại học Công nghiệp Hà Nội theo Tư tưởng Hồ Chí Minh”

Thứ Sáu, 15:48 25/12/2020

Video giới thiệu