Thảo luận chuyên đề chuyên sâu kiến thức pháp luật: Vi phạm pháp luật và Luật thừa kế

Thực hiện kế hoạch công tác năm học 2020-2021 và nhiệm vụ nghiên cứu khoa học của Khoa Lý luận Chính trị - Pháp luật, chiều ngày 05 tháng 01 năm 2021, tại phòng hội thảo tầng 2 nhà A2 Khoa Lý luận Chính trị - Pháp luật, Bộ môn Pháp luật đã thực hiện thảo luận chuyên đề chuyên sâu về hai nội dung kiến thức pháp luật cơ bản và có tính thời sự: Vi phạm pháp luật và Luật thừa kế do ThS Nguyễn Thị Hương và ThS Nguyễn Thị Phương Dung thực hiện báo cáo.

Trong chuyên đề "vi phạm pháp luật" do ThS Nguyễn Thị Hương báo cáo đã đi sâu phân tích, luận giải và đưa ra những luận cứ, luận chứng trong pháp luật hiện hành và thực tế ở nước ta hiện nay; đồng thời báo cáo cũng nêu lên nhiều vi phạm pháp luật trong thanh niên, sinh viên; gắn việc vận dụng các luật vào giải quyết các tình huống thực tế.

Thảo luận chuyên đề chuyên sâu kiến thức pháp luật: Vi phạm pháp luật và Luật thừa kếThS Nguyễn Thị Hương báo cáo chuyên đề "vi phạm pháp luật" trong buổi thảo luận

Báo cáo của ThS Nguyễn Thị Phương Dung về chủ đề "Luật thừa kế" luôn là vấn đề hết sức thời sự. Do đó, chuyên đề được các giảng viên tranh biện rất sôi nổi. Nhiều tình huống tranh chấp tài sản thừa kế rất phong phú, đa dạng và đôi khi ngoài phạm vi điều chỉnh của pháp luật hiện hành được các giảng viên phân tích, đưa ra phương án giải quyết trên nền tảng pháp luật Việt Nam phù hợp với thực tiễn.

Thảo luận chuyên đề chuyên sâu kiến thức pháp luật: Vi phạm pháp luật và Luật thừa kếToàn cảnh buổi thảo luận chuyên đề

Thành công của thảo luận chuyên đề chuyên sâu của Bộ môn Pháp luật tác động tích cực vào việc nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ và khả năng nghiên cứu khoa học cho các giảng viên giảng dạy pháp luật, góp phần nâng cao chất lượng giảng dạy các học phần pháp luật trong Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội.

  • Thứ Tư, 10:22 06/01/2021

Các bài đã đăng

Tin tiêu điểm

Vòng loại Cuộc thi "Tìm hiểu Luật sở hữu trí tuệ" năm 2020

Vòng loại Cuộc thi "Tìm hiểu Luật sở hữu trí tuệ" năm 2020

Thứ Năm, 10:43 16/07/2020
Hội nghị Công chức, viên chức, tổng kết năm học 2016 - 2017 và triển khai nhiệm vụ năm học 2017 - 2018

Hội nghị Công chức, viên chức, tổng kết năm học 2016 - 2017 và triển khai nhiệm vụ năm học 2017 - 2018

Chủ Nhật, 10:06 08/10/2017
Hội đồng Khoa học Khoa Lý luận Chính trị - Pháp luật xét duyệt đề tài nghiên cứu khoa học năm 2018

Hội đồng Khoa học Khoa Lý luận Chính trị - Pháp luật xét duyệt đề tài nghiên cứu khoa học năm 2018

Thứ Sáu, 09:40 06/10/2017
Nghiệm thu đề tài khoa học cấp cơ sở: "Một số giải pháp nâng cao chất lượng học tập môn học Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin cho sinh viên Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội"

Nghiệm thu đề tài khoa học cấp cơ sở: "Một số giải pháp nâng cao chất lượng học tập môn học Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin cho sinh viên Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội"

Thứ Sáu, 10:00 22/09/2017

Tập huấn nâng cao trình độ lý luận chính trị cho cán bộ giảng viên Khoa Lý luận Chính trị - Pháp luật năm 2017

Chủ Nhật, 11:11 17/09/2017

Các bài đã đăng

Hội thảo Khoa học lần thứ 7, Khoa Lý luận Chính trị - Pháp luật năm học 2020-2021

Hội thảo Khoa học lần thứ 7, Khoa Lý luận Chính trị - Pháp luật năm học 2020-2021

Chủ Nhật, 14:58 28/03/2021
Phát triển bền vững vùng dưới góc nhìn của khung kinh tế (Sustainable development from the perspective of livelihood framework) - Sách tham khảo-

Phát triển bền vững vùng dưới góc nhìn của khung kinh tế (Sustainable development from the perspective of livelihood framework) - Sách tham khảo-

Thứ Sáu, 10:01 12/02/2021

Cơ sở lý luận của pháp luật về xử lý tài chính khi tái cấu trúc ngân hàng thương mại tại Việt Nam - Bài báo khoa học -

Thứ Hai, 10:48 01/02/2021
Giới thiệu Giáo trình Giáo dục chính trị

Giới thiệu Giáo trình Giáo dục chính trị

Thứ Bảy, 11:12 16/01/2021
Nhóm nghiên cứu Khoa Lý luận Chính trị - Pháp luật bảo vệ thành công đề tài nghiên cứu khoa học cấp trường: “Xây dựng lối sống văn hóa cho sinh viên Đại học Công nghiệp Hà Nội theo Tư tưởng Hồ Chí Minh”

Nhóm nghiên cứu Khoa Lý luận Chính trị - Pháp luật bảo vệ thành công đề tài nghiên cứu khoa học cấp trường: “Xây dựng lối sống văn hóa cho sinh viên Đại học Công nghiệp Hà Nội theo Tư tưởng Hồ Chí Minh”

Thứ Sáu, 15:48 25/12/2020
Nghiệm thu cấp trường đề án "Xây dựng học liệu phục vụ giảng dạy các học phần lý luận chính trị theo mô hình CIDO tại Trường đại học Công nghiệp Hà Nội".

Nghiệm thu cấp trường đề án "Xây dựng học liệu phục vụ giảng dạy các học phần lý luận chính trị theo mô hình CIDO tại Trường đại học Công nghiệp Hà Nội".

Thứ Sáu, 12:10 25/12/2020
Khoa Lý luận Chính trị - Pháp luật tổ chức đánh giá và nghiệm thu cấp đơn vị đề án khoa học cấp trường: "Xây dựng học liệu phục vụ giảng dạy các học phần lý luận chính trị theo mô hình CIDO tại Trường đại học Công nghiệp Hà Nội".

Khoa Lý luận Chính trị - Pháp luật tổ chức đánh giá và nghiệm thu cấp đơn vị đề án khoa học cấp trường: "Xây dựng học liệu phục vụ giảng dạy các học phần lý luận chính trị theo mô hình CIDO tại Trường đại học Công nghiệp Hà Nội".

Chủ Nhật, 15:36 29/11/2020
Khoa Lý luận Chính trị - Pháp luật tổ chức đánh giá cấp đơn vị đề tài nghiên cứu khoa học cấp trường: “Xây dựng lối sống văn hóa cho sinh viên Đại học Công nghiệp Hà Nội theo Tư tưởng Hồ Chí Minh”

Khoa Lý luận Chính trị - Pháp luật tổ chức đánh giá cấp đơn vị đề tài nghiên cứu khoa học cấp trường: “Xây dựng lối sống văn hóa cho sinh viên Đại học Công nghiệp Hà Nội theo Tư tưởng Hồ Chí Minh”

Thứ Bảy, 00:00 28/11/2020
Nghiệm thu thành công bài giảng điện tử học phần Tư tưởng Hồ Chí Minh, Triết học Mác - Lênin

Nghiệm thu thành công bài giảng điện tử học phần Tư tưởng Hồ Chí Minh, Triết học Mác - Lênin

Thứ Năm, 16:51 29/10/2020

Video giới thiệu