"Tác động của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư đến người lao động Việt Nam - Hiện trạng và giải pháp" - Bài báo khoa học-

Bài báo khoa học của TS Phùng Danh Cường, giảng viên Khoa Lý luận Chính trị - Pháp luật, Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội đăng trên Tạp chí Triết học, Viện hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam, Số 3 (358) - 03/2021.

Cuộc Cách mạng Công nghiệp lần thứ 4 (Cách mạng 4.0) đã làm cho các yếu tố trong lực lượng sản xuất có nhiều biến đổi, người lao động với tư cách là nhân tố “hàng đầu” của lực lượng sản xuất cũng biến đổi mạnh mẽ về vị thế, cơ cấu, trình độ và tính chất. Lao động ở Việt Nam cũng không nằm ngoài vòng xoáy đó. Cuộc cách mạng 4.0 sẽ làm cho người lao động Việt Nam chuyển dịch nhanh chóng từ lao động sử dụng nhiều sức lực sang sử dụng trí tuệ - chất xám; việc vận hành máy móc hiện đại đòi hỏi người lao động có trình độ ngày càng cao; cơ cấu, tỉ lệ lao động trong những ngành nghề truyền thống thay đổi, lao động dịch chuyển sang những ngành mới; tình trạng thất nghiệp và vấn đề sinh kế của người lao động,... trở thành vấn đề thời sự. Dựa trên lý luận chủ nghĩa Mác- Lênin về nhân tố người lao động, bài báo phân tích tác động của cuộc Cách mạng 4.0 đến người lao động Việt Nam, từ đó đưa ra một số giải pháp nhằm phát triển lực lượng lao động Việt Nam trong bối cảnh Cách mạng 4.0.

Tải nội dung bài báo /media/29/uffile-upload-no-title29622.pdf

`Tác động của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư đến người lao động Việt Nam - Hiện trạng và giải pháp` - Bài báo khoa học-

Các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước cắt băng khai mạc Triển lãm quốc tế về Công nghiệp 4.0 - Industry 4.0 Summit 2018

  • Thứ Ba, 15:54 15/06/2021

Tin tiêu điểm

Vòng loại Cuộc thi "Tìm hiểu Luật sở hữu trí tuệ" năm 2020

Vòng loại Cuộc thi "Tìm hiểu Luật sở hữu trí tuệ" năm 2020

Thứ Năm, 10:43 16/07/2020
Hội nghị Công chức, viên chức, tổng kết năm học 2016 - 2017 và triển khai nhiệm vụ năm học 2017 - 2018

Hội nghị Công chức, viên chức, tổng kết năm học 2016 - 2017 và triển khai nhiệm vụ năm học 2017 - 2018

Chủ Nhật, 10:06 08/10/2017
Hội đồng Khoa học Khoa Lý luận Chính trị - Pháp luật xét duyệt đề tài nghiên cứu khoa học năm 2018

Hội đồng Khoa học Khoa Lý luận Chính trị - Pháp luật xét duyệt đề tài nghiên cứu khoa học năm 2018

Thứ Sáu, 09:40 06/10/2017
Nghiệm thu đề tài khoa học cấp cơ sở: "Một số giải pháp nâng cao chất lượng học tập môn học Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin cho sinh viên Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội"

Nghiệm thu đề tài khoa học cấp cơ sở: "Một số giải pháp nâng cao chất lượng học tập môn học Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin cho sinh viên Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội"

Thứ Sáu, 10:00 22/09/2017

Tập huấn nâng cao trình độ lý luận chính trị cho cán bộ giảng viên Khoa Lý luận Chính trị - Pháp luật năm 2017

Chủ Nhật, 11:11 17/09/2017

Các bài đã đăng

"Một số giải pháp giữ gìn quan hệ Việt - Trung trong giai đoạn hiện nay theo Tư tưởng Hồ Chí Minh" - Bài báo khoa học -

"Một số giải pháp giữ gìn quan hệ Việt - Trung trong giai đoạn hiện nay theo Tư tưởng Hồ Chí Minh" - Bài báo khoa học -

Thứ Sáu, 16:28 10/09/2021
"Bảo đảm sinh kế của nhóm yếu thế - tiếp cận dưới góc nhìn của khung sinh kế" - Bài báo khoa học -

"Bảo đảm sinh kế của nhóm yếu thế - tiếp cận dưới góc nhìn của khung sinh kế" - Bài báo khoa học -

Thứ Ba, 15:59 17/08/2021
"Một số giá trị đạo đức truyền thống biến đổi trong quá trình hội nhập" - Bài báo khoa học -

"Một số giá trị đạo đức truyền thống biến đổi trong quá trình hội nhập" - Bài báo khoa học -

Thứ Ba, 16:16 20/07/2021
"Một số giá trị đạo đức truyền thống biến đổi trong quá trình hội nhập" - Bài báo khoa học -

"Một số giá trị đạo đức truyền thống biến đổi trong quá trình hội nhập" - Bài báo khoa học -

Chủ Nhật, 16:29 20/06/2021
"Xuất khẩu nông sản ghi nhận nhiều tín hiệu tích cực từ EVFTA" - Tạp chí kho học-

"Xuất khẩu nông sản ghi nhận nhiều tín hiệu tích cực từ EVFTA" - Tạp chí kho học-

Thứ Năm, 15:30 10/06/2021
Hội thảo Khoa học lần thứ 7, Khoa Lý luận Chính trị - Pháp luật năm học 2020-2021

Hội thảo Khoa học lần thứ 7, Khoa Lý luận Chính trị - Pháp luật năm học 2020-2021

Chủ Nhật, 14:58 28/03/2021
Phát triển bền vững vùng dưới góc nhìn của khung kinh tế (Sustainable development from the perspective of livelihood framework) - Sách tham khảo-

Phát triển bền vững vùng dưới góc nhìn của khung kinh tế (Sustainable development from the perspective of livelihood framework) - Sách tham khảo-

Thứ Sáu, 10:01 12/02/2021

Cơ sở lý luận của pháp luật về xử lý tài chính khi tái cấu trúc ngân hàng thương mại tại Việt Nam - Bài báo khoa học -

Thứ Hai, 10:48 01/02/2021
Giới thiệu Giáo trình Giáo dục chính trị

Giới thiệu Giáo trình Giáo dục chính trị

Thứ Bảy, 11:12 16/01/2021

Video giới thiệu