Tính đặc thù của kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam

(Bài báo do TS. Phùng Danh Cường, Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội và TS. Hoàng Thị Kim Oanh - Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh đăng trên Tạp chí Lý luận chính trị & Truyền thông, số 6 – 2018)

Tóm tắt: Kinh tế thị trường (KTTT) là mô hình kinh tế hiện được nhiều quốc gia lựa chọn để thúc đẩy kinh tế phát triển. Việt Nam cũng không là ngoại lệ. Mặc dù vẫn mang những đặc trưng của KTTT nói chung, nhưng KTTT ở Việt Nam có tính đặc thù riêng, là kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. Sự khác biệt được thể hiện ở những đặc trưng ưu việt và mục đích tốt đẹp của nó. Mặc dù chưa có tiền lệ, nhưng nền KTTT định hướng xã hội chủ nghĩa mà Việt Nam xây dựng sẽ là một lựa chọn phù hợp với bối cảnh thời đại quá độ từ chủ nghĩa tư bản lên chủ nghĩa xã hội.

tải về tại đây

  • Thứ Bảy, 15:45 26/01/2019

Tags:

Tin tiêu điểm

Hội nghị Công chức, viên chức, tổng kết năm học 2016 - 2017 và triển khai nhiệm vụ năm học 2017 - 2018

Hội nghị Công chức, viên chức, tổng kết năm học 2016 - 2017 và triển khai nhiệm vụ năm học 2017 - 2018

Chủ Nhật, 10:06 08/10/2017
Hội đồng Khoa học Khoa Lý luận Chính trị - Pháp luật xét duyệt đề tài nghiên cứu khoa học năm 2018

Hội đồng Khoa học Khoa Lý luận Chính trị - Pháp luật xét duyệt đề tài nghiên cứu khoa học năm 2018

Thứ Sáu, 09:40 06/10/2017
Nghiệm thu đề tài khoa học cấp cơ sở: "Một số giải pháp nâng cao chất lượng học tập môn học Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin cho sinh viên Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội"

Nghiệm thu đề tài khoa học cấp cơ sở: "Một số giải pháp nâng cao chất lượng học tập môn học Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin cho sinh viên Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội"

Thứ Sáu, 10:00 22/09/2017

Tập huấn nâng cao trình độ lý luận chính trị cho cán bộ giảng viên Khoa Lý luận Chính trị - Pháp luật năm 2017

Chủ Nhật, 11:11 17/09/2017
Thống nhất giáo án điện tử (Trình chiếu PowerPoint) môn Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin

Thống nhất giáo án điện tử (Trình chiếu PowerPoint) môn Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin

Chủ Nhật, 14:03 10/09/2017

Các bài đã đăng

Nghiệm thu cấp cơ sở Giáo trình Giáo dục chính trị

Chủ Nhật, 14:51 13/10/2019

Hội thảo “Vai trò của giáo dục Lý luận chính trị, Pháp luật trong đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao đáp ứng yêu cầu của thực tiễn”.

Chủ Nhật, 00:00 09/06/2019

Ảnh hưởng của Nho giáo đến giá trị văn hóa truyền thống Việt Nam hiện nay

Thứ Sáu, 09:48 10/05/2019
Thảo luận chuyên đề: Mối quan hệ giữa vật chất và ý thức và sự vận dụng trong việc lý giải những vấn đề thực tiễn

Thảo luận chuyên đề: Mối quan hệ giữa vật chất và ý thức và sự vận dụng trong việc lý giải những vấn đề thực tiễn

Thứ Tư, 14:21 27/03/2019

Nâng cao hiệu quả công tác xây dựng gia đình văn hóa ở vùng Đồng bằng Sông Hồng

Thứ Tư, 10:44 06/03/2019
Xét duyệt nội dung các bài hội thảo khoa học cấp Khoa lần thứ nhất năm học 2018 - 2019

Xét duyệt nội dung các bài hội thảo khoa học cấp Khoa lần thứ nhất năm học 2018 - 2019

Chủ Nhật, 15:37 20/01/2019

Một số mô hình sinh kế cho vùng lõi đô thị ở Hà Nội

Thứ Ba, 09:33 01/01/2019

Lịch sử hình thành, phát triển tư tưởng Ngũ thường của Nho gia

Thứ Năm, 09:27 01/11/2018

Xây dựng chính phủ kiến tạo ở Việt Nam hiện nay

Thứ Bảy, 09:44 25/08/2018
Toạ đàm về đổi mới giảng dạy các môn Lý luận chính trị, pháp luật theo chuẩn CDIO

Toạ đàm về đổi mới giảng dạy các môn Lý luận chính trị, pháp luật theo chuẩn CDIO

Chủ Nhật, 09:35 19/08/2018

Video giới thiệu