India-Vietnam and the Quest for a Quadrilateral Partnership

(Ấn Độ - Việt Nam hướng đến quan hệ đối tác bốn bên)

Bài viết của TS Nguyễn Thị Nga đăng trên Tạp chí Trung Đông và Bắc Phi (Xuất bản tại Mỹ) - Số 4 (11) - 2018

Abstract: In the context of the geo-strategic and economic importance of the Indian Ocean and the Pacific, a new geopoliticalconstruct of ‘Indo-Pacific’ has emerged and this terminology has proliferated the academic literature and dossiers of defensestrategists and policy makers world over. This Paper outlines the quest for a quadrilateral partnership in the Indo-Pacificregion as a tool for the understanding geopolitics of the twenty-first century. Amidst the complementarities andcontradictions—emerging out of the Big Powers, the Paper offers a multilateral approach to the emerging rivalry in the IndoPacific. Finally, it argues that the growing competition and clash of interest of the global and regional powers would increasethe geo-strategic significance of this region in the years to come.

To cite this article [Nga, N. T. (2018). India-Vietnam and the Quest for a Quadrilateral Partnership. The Journal of Middle East and NorthAfrica Sciences, 4(11), 24-29]. (P-ISSN 2412- 9763) - (e-ISSN 2412-8937). www.jomenas.org. 5Keywords: India, Vietnam, Relations, Four Parties.

Tóm tắt: Với tầm quan trọng về địa chiến lược và kinh tế của khu vực Ấn Độ Dương và Thái Bình Dương, khái niệm địa chính trị mới “Ấn Độ - Thái Bình Dương” đang nổi lên thu hút nhiều nghiên cứu và bài viết của các nhà hoạch định chính sách và chiến lược gia quân sự trên toàn thế giới. Bài viết này đề ra mục tiêu hướng tới quan hệ đối tác bốn bên trong khu vực Ấn Độ - Thái Bình Dương như một công cụ để hiểu về địa chính trị trong thế kỷ XXI. Bài viết cũng đưa ra cách tiếp cận đa phương đối với cuộc cạnh tranh đang xuất hiện trong khu vực Ấn Độ - Thái Bình Dương trong bối cảnh những bù trừ và mâu thuẫn đang nổi lên giữa các siêu cường. Sau cùng, có thể nói rằng sự cạnh tranh và xung đột lợi ích đang gia tăng giữa các cường quốc toàn cầu và trong khu vực sẽ làm gia tăng ý nghĩa địa chính trị của khu vực này trong những năm tới.

tải về tại đây; tải về tại đây

  • Thứ Tư, 13:53 20/02/2019

Tags:

Tin tiêu điểm

Hội nghị Công chức, viên chức, tổng kết năm học 2016 - 2017 và triển khai nhiệm vụ năm học 2017 - 2018

Hội nghị Công chức, viên chức, tổng kết năm học 2016 - 2017 và triển khai nhiệm vụ năm học 2017 - 2018

Chủ Nhật, 10:06 08/10/2017
Hội đồng Khoa học Khoa Lý luận Chính trị - Pháp luật xét duyệt đề tài nghiên cứu khoa học năm 2018

Hội đồng Khoa học Khoa Lý luận Chính trị - Pháp luật xét duyệt đề tài nghiên cứu khoa học năm 2018

Thứ Sáu, 09:40 06/10/2017
Nghiệm thu đề tài khoa học cấp cơ sở: "Một số giải pháp nâng cao chất lượng học tập môn học Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin cho sinh viên Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội"

Nghiệm thu đề tài khoa học cấp cơ sở: "Một số giải pháp nâng cao chất lượng học tập môn học Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin cho sinh viên Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội"

Thứ Sáu, 10:00 22/09/2017

Tập huấn nâng cao trình độ lý luận chính trị cho cán bộ giảng viên Khoa Lý luận Chính trị - Pháp luật năm 2017

Chủ Nhật, 11:11 17/09/2017
Thống nhất giáo án điện tử (Trình chiếu PowerPoint) môn Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin

Thống nhất giáo án điện tử (Trình chiếu PowerPoint) môn Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin

Chủ Nhật, 14:03 10/09/2017

Các bài đã đăng

Nghiệm thu cấp cơ sở Giáo trình Giáo dục chính trị

Chủ Nhật, 14:51 13/10/2019

Hội thảo “Vai trò của giáo dục Lý luận chính trị, Pháp luật trong đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao đáp ứng yêu cầu của thực tiễn”.

Chủ Nhật, 00:00 09/06/2019

Ảnh hưởng của Nho giáo đến giá trị văn hóa truyền thống Việt Nam hiện nay

Thứ Sáu, 09:48 10/05/2019
Thảo luận chuyên đề: Mối quan hệ giữa vật chất và ý thức và sự vận dụng trong việc lý giải những vấn đề thực tiễn

Thảo luận chuyên đề: Mối quan hệ giữa vật chất và ý thức và sự vận dụng trong việc lý giải những vấn đề thực tiễn

Thứ Tư, 14:21 27/03/2019

Nâng cao hiệu quả công tác xây dựng gia đình văn hóa ở vùng Đồng bằng Sông Hồng

Thứ Tư, 10:44 06/03/2019

Tính đặc thù của kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam

Thứ Bảy, 15:45 26/01/2019
Xét duyệt nội dung các bài hội thảo khoa học cấp Khoa lần thứ nhất năm học 2018 - 2019

Xét duyệt nội dung các bài hội thảo khoa học cấp Khoa lần thứ nhất năm học 2018 - 2019

Chủ Nhật, 15:37 20/01/2019

Một số mô hình sinh kế cho vùng lõi đô thị ở Hà Nội

Thứ Ba, 09:33 01/01/2019

Lịch sử hình thành, phát triển tư tưởng Ngũ thường của Nho gia

Thứ Năm, 09:27 01/11/2018

Xây dựng chính phủ kiến tạo ở Việt Nam hiện nay

Thứ Bảy, 09:44 25/08/2018

Video giới thiệu