Nghiệm thu cấp cơ sở Giáo trình Giáo dục chính trị

Thực hiện thông tư số: 24/2018/TT-BLĐTBXH ngày 06 tháng 12 năm 2918 của Bộ Lao động thương binh và xã hội về việc thự hiện chương trình môn học Giáo dục chính trị cho hệ cao đẳng và thực thực hiện nhiệm vụ chuyên môn tại Khoa Lý luận Chính trị - Pháp luật ở Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội, sau một thời gian nghiên cứu, tổ chức soạn thảo, ngày 13 tháng 10 năm 2019, Khoa Lý luận Chính trị - Pháp luật đã tổ chức nghiệm thu Giáo trình Giáo dục chính trị cấp cơ sở. Tham dự buổi nghiệm thu có đầy đủ 5 thành viên hội đồng, thành viên tổ soạn thảo giáo trình và các thầy cô giáo trong Khoa.

Giáo trình Giáo dục chính trị là tài liệu chính nhằm phục vụ cho việc dạy học môn Giáo dục chính trị của tất cả các ngành học hệ cao đẳng trong hệ thống giáo dục nước ta. Môn Giáo dục chính trị gồm những nội dung cơ bản của các khoa học Triết học Mác - Lênin, Chủ nghĩa xã hội khoa học, Kinh tế chính trị Mác - Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh và Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam. Thông qua học tập môn học này sẽ giúp hình thành thế giới quan, nhân sinh quan khoa học và cách mạng cho sinh viên Việt Nam; góp phần đào tạo người lao động phát triển toàn diện đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Nghiệm thu cấp cơ sở Giáo trình Giáo dục chính trịTS Vũ Thị Hồng Vân - Chủ tịch hội đồng phát biểu nhận xét về giáo trình

Trong buổi nghiệm thu, sau khi nghe TS Trần Thị Bích Huệ - Chủ biên báo cáo tóm tắt về quá trình thực hiện biên soạn và nội dung giáo trình, hội đồng khoa học đã tiến hành đánh giá giáo trình. Nhìn chung, các nhà khoa học trong hội đồng đều đánh giá cao sự cố gắng của nhóm biên soạn. TS Vũ Thị Hồng Vân nhận xét: “Giáo trình có nội dung tổng hợp, bao gồm kiến thức của nghiều chuyên ngành hẹp. Vì vậy, đòi hỏi nhóm biên soạn phải nỗ lực tìm hiểu, nghiên cứu sâu, rộng và kết quả đạt được là rất đáng trân trọng. Việc biên soạn giáo trình vừa đảm bảo chương trình khung, vừa phù hợp với thực tiễn giảng dạy ở Nhà trường sẽ tạo tiền đề quan trọng cho việc dạy và học môn học thuận lợi, hiệu quả”. Trong buổi nghiệm thu, các nhà khoa học đã đóng góp nhiều ý kiến thiết thực và trọng tâm giúp nhóm tác giả tiếp tục hoàn thiện giáo trình. Kết quả, cả 5 thành viên hội đồng đều bỏ phiếu nhất trí giáo trình đủ điều kiện tiến hành bảo vệ cấp Nhà trường; đồng thời đề nghị nhóm nghiên cứu chỉnh sửa, hoàn thiện giáo trình để sớm có giáo trình chính thức phục vụ dạy học môn Giáo dục chính trị cho hệ cao đẳng tại Nhà trường.

Nghiệm thu cấp cơ sở Giáo trình Giáo dục chính trịTS Trần Thị Bích Huệ - Chủ biên giáo trình trình bày trước hội đồng nghiệm thu giáo trình

Nghiệm thu cấp cơ sở Giáo trình Giáo dục chính trịThS Nguyễn Huy Kiên - Thành viên hội đồng, đại diện Phòng Khoa học Công nghệ phát biểu nhận xét giáo trình

  • Chủ Nhật, 14:51 13/10/2019

Tin tiêu điểm

Hội nghị Công chức, viên chức, tổng kết năm học 2016 - 2017 và triển khai nhiệm vụ năm học 2017 - 2018

Hội nghị Công chức, viên chức, tổng kết năm học 2016 - 2017 và triển khai nhiệm vụ năm học 2017 - 2018

Chủ Nhật, 10:06 08/10/2017
Hội đồng Khoa học Khoa Lý luận Chính trị - Pháp luật xét duyệt đề tài nghiên cứu khoa học năm 2018

Hội đồng Khoa học Khoa Lý luận Chính trị - Pháp luật xét duyệt đề tài nghiên cứu khoa học năm 2018

Thứ Sáu, 09:40 06/10/2017
Nghiệm thu đề tài khoa học cấp cơ sở: "Một số giải pháp nâng cao chất lượng học tập môn học Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin cho sinh viên Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội"

Nghiệm thu đề tài khoa học cấp cơ sở: "Một số giải pháp nâng cao chất lượng học tập môn học Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin cho sinh viên Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội"

Thứ Sáu, 10:00 22/09/2017

Tập huấn nâng cao trình độ lý luận chính trị cho cán bộ giảng viên Khoa Lý luận Chính trị - Pháp luật năm 2017

Chủ Nhật, 11:11 17/09/2017
Thống nhất giáo án điện tử (Trình chiếu PowerPoint) môn Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin

Thống nhất giáo án điện tử (Trình chiếu PowerPoint) môn Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin

Chủ Nhật, 14:03 10/09/2017

Các bài đã đăng

Hội thảo “Vai trò của giáo dục Lý luận chính trị, Pháp luật trong đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao đáp ứng yêu cầu của thực tiễn”.

Chủ Nhật, 00:00 09/06/2019

Ảnh hưởng của Nho giáo đến giá trị văn hóa truyền thống Việt Nam hiện nay

Thứ Sáu, 09:48 10/05/2019
Thảo luận chuyên đề: Mối quan hệ giữa vật chất và ý thức và sự vận dụng trong việc lý giải những vấn đề thực tiễn

Thảo luận chuyên đề: Mối quan hệ giữa vật chất và ý thức và sự vận dụng trong việc lý giải những vấn đề thực tiễn

Thứ Tư, 14:21 27/03/2019

Nâng cao hiệu quả công tác xây dựng gia đình văn hóa ở vùng Đồng bằng Sông Hồng

Thứ Tư, 10:44 06/03/2019

India-Vietnam and the Quest for a Quadrilateral Partnership

Thứ Tư, 13:53 20/02/2019

Video giới thiệu