Nâng cao hiệu quả công tác xây dựng gia đình văn hóa ở vùng Đồng bằng Sông Hồng

(Bài viết của ThS Trần Thị Thúy Chinh đăng trên Tạp chí Văn hóa nghệ thuật - Số 417 - tháng 3/2019)

Xây dựng gia đình văn hóa (GĐVH) là một chủ trương lớn của Đảng, lần đầu tiên được đưa ra trong Nghị quyết Trung ương 5 khóa VIII. Tại Nghị quyết này, vấn đề xây dựng GĐVH đã được đề cập một cách cấp thiết: “Giữ gìn và phát huy những đạo lý tốt đẹp của gia đình Việt Nam. Trên cơ sở phân tích thực trạng xây dựng gia đình văn hóa ở vùng Đồng bằng Sông Hồng, bài báo đã luận giải một số giải pháp nhằm thúc đẩy việc xây dựng gia đình văn hóa của Vùng.

Tác giả đọc nội dung chi tiết tại đây:tải về tại đây; tải về tại đây; tải về tại đây

  • Thứ Tư, 10:44 06/03/2019

Tags:

Tin tiêu điểm

Hội nghị Công chức, viên chức, tổng kết năm học 2016 - 2017 và triển khai nhiệm vụ năm học 2017 - 2018

Hội nghị Công chức, viên chức, tổng kết năm học 2016 - 2017 và triển khai nhiệm vụ năm học 2017 - 2018

Chủ Nhật, 10:06 08/10/2017
Hội đồng Khoa học Khoa Lý luận Chính trị - Pháp luật xét duyệt đề tài nghiên cứu khoa học năm 2018

Hội đồng Khoa học Khoa Lý luận Chính trị - Pháp luật xét duyệt đề tài nghiên cứu khoa học năm 2018

Thứ Sáu, 09:40 06/10/2017
Nghiệm thu đề tài khoa học cấp cơ sở: "Một số giải pháp nâng cao chất lượng học tập môn học Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin cho sinh viên Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội"

Nghiệm thu đề tài khoa học cấp cơ sở: "Một số giải pháp nâng cao chất lượng học tập môn học Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin cho sinh viên Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội"

Thứ Sáu, 10:00 22/09/2017

Tập huấn nâng cao trình độ lý luận chính trị cho cán bộ giảng viên Khoa Lý luận Chính trị - Pháp luật năm 2017

Chủ Nhật, 11:11 17/09/2017
Thống nhất giáo án điện tử (Trình chiếu PowerPoint) môn Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin

Thống nhất giáo án điện tử (Trình chiếu PowerPoint) môn Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin

Chủ Nhật, 14:03 10/09/2017

Các bài đã đăng

Nghiệm thu cấp cơ sở Giáo trình Giáo dục chính trị

Chủ Nhật, 14:51 13/10/2019

Hội thảo “Vai trò của giáo dục Lý luận chính trị, Pháp luật trong đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao đáp ứng yêu cầu của thực tiễn”.

Chủ Nhật, 00:00 09/06/2019

Ảnh hưởng của Nho giáo đến giá trị văn hóa truyền thống Việt Nam hiện nay

Thứ Sáu, 09:48 10/05/2019
Thảo luận chuyên đề: Mối quan hệ giữa vật chất và ý thức và sự vận dụng trong việc lý giải những vấn đề thực tiễn

Thảo luận chuyên đề: Mối quan hệ giữa vật chất và ý thức và sự vận dụng trong việc lý giải những vấn đề thực tiễn

Thứ Tư, 14:21 27/03/2019

India-Vietnam and the Quest for a Quadrilateral Partnership

Thứ Tư, 13:53 20/02/2019

Tính đặc thù của kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam

Thứ Bảy, 15:45 26/01/2019
Xét duyệt nội dung các bài hội thảo khoa học cấp Khoa lần thứ nhất năm học 2018 - 2019

Xét duyệt nội dung các bài hội thảo khoa học cấp Khoa lần thứ nhất năm học 2018 - 2019

Chủ Nhật, 15:37 20/01/2019

Một số mô hình sinh kế cho vùng lõi đô thị ở Hà Nội

Thứ Ba, 09:33 01/01/2019

Lịch sử hình thành, phát triển tư tưởng Ngũ thường của Nho gia

Thứ Năm, 09:27 01/11/2018

Video giới thiệu