Nghiệm thu cấp trường đề án "Xây dựng học liệu phục vụ giảng dạy các học phần lý luận chính trị theo mô hình CIDO tại Trường đại học Công nghiệp Hà Nội".

Sáng ngày 25 tháng 12 năm 2020, Hội đồng Khoa học cấp Trường do TS Nguyễn Anh Tuấn – Phó Hiệu trưởng làm chủ tịch đã thực hiện nghiệm thu thành công đề án ngiên cứu khoa học của Khoa Lý luận Chính trị - Pháp luật do TS Phạm Thị Thu Hương làm chủ nhiệm.

Đề án nghiên cứu từ tháng 01 năm 2019, được xem như một trong những nhệm vụ mới và quan trọng của bộ môn Đường lối cách mạng của ĐCSVN và Tư tưởng Hồ Chí Minh nói riêng, đối với Khoa Lý luận Chính trị - Pháp luật nói chung. Trong bối cảnh mới, Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội đẩy mạnh thực hiện đào tạo theo chuẩn CDIO và tiến tới đào tạo kết hợp (on line và of line) nhằm nâng cao chất lượng đào tạo trong bối cảnh cách mạng 4.0. Nhóm nghiên cứu với 05 thành viên là đội ngũ giảng viên, quản lý có trình độ chuyên môn và trách nhiệm cao. Trong quá trình thực hiện đề án có những khó khăn nhất định, song với quyết tâm và sự say mê nghiên cứu khoa học, nhóm nghiên cứu đã đem về kết quả là 1 bộ slide bài giảng điện tử, các clip phục vụ giảng dạy cho 02 học phần Tư tưởng Hồ Chí Minh và Lịch sử Đảng Cộng sảng Việt Nam, 01 bài báo khoa học và 01 bản in về nội dung đề án.

Hội đồng cấp Khoa đã thực hiện nghiệm thu và có nhiều ý kiến đóng góp, khuyến nghị. Tất cả các đóng góp, khuyến nghị đã được nhóm nghiên cứu tiếp thu và thực hiện nghiêm túc việc chỉnh sửa, bổ sung để hoàn thiện đề án.

Nghiệm thu cấp trường đề án `Xây dựng học liệu phục vụ giảng dạy các học phần lý luận chính trị theo mô hình CIDO tại Trường đại học Công nghiệp Hà Nội`.TS Phạm Thị Thu Hương - Chủ nhiệm đề án trình bày tóm tắt đề án trước hội đồng đánh giá, nghiệm thu

Nghiệm thu cấp trường đề án `Xây dựng học liệu phục vụ giảng dạy các học phần lý luận chính trị theo mô hình CIDO tại Trường đại học Công nghiệp Hà Nội`.TS Nguyễn Thị Hồng Hạnh - Học viện Báo Chí & Tuyên truyền - Ủy viên phản biện 1 đánh giá, nhận xét đề án

Nghiệm thu cấp trường đề án `Xây dựng học liệu phục vụ giảng dạy các học phần lý luận chính trị theo mô hình CIDO tại Trường đại học Công nghiệp Hà Nội`.TS Trần Thị Bích Huệ - Giảng viên Khoa Lý luận Chính trị - Pháp luật - Ủy viên phản biện 2 đánh giá, nhận xét đề án

Nghiệm thu cấp trường đề án `Xây dựng học liệu phục vụ giảng dạy các học phần lý luận chính trị theo mô hình CIDO tại Trường đại học Công nghiệp Hà Nội`.TS Vũ Thị Hồng Vân - Trưởng Khoa Lý luận Chính trị - Pháp luật - Ủy viên hội đồng nhận xét, đánh giá đề án

Trong buổi nghiệm thu cấp Trường, các nhà khoa học đều đánh giá cao nỗ lực của nhóm nghiên cứu, của Ban lãnh đạo Khoa Lý luận Chính trị - Pháp luật đã rất chú trọng đến đổi mới hình thức, phương pháp giảng dạy. Kết quả nghiên cứu của đề án tạo tiền đề quan trọng trong việc đẩy mạnh ứng dụng trong việc biên soạn các học liệu cho các học phần khác trong Khoa để ngày càng nâng cao chất lượng giảng dạy các môn lý luận chính trị, pháp luật. TS Nguyễn Anh Tuấn đã nhấn mạnh: “Trước đây việc học tập các môn lý luận chính trị gây ra áp lực và tâm lý ngại học trong sinh viên. Sau nhiều nỗ lực trong đẩy mạnh đổi mới phương pháp, hình thức dạy học thì hiện nay đã có tín hiệu rất tốt từ phía người học, các em đã không “sợ học”, hơn thế nhiều em đã “yêu thích học” chính trị. Vì thế, đề án có tính thực tiễn cần ứng dụng sâu rộng trong phong trào nghiên cứu, giảng dạy trong Khoa”.

Nghiệm thu cấp trường đề án `Xây dựng học liệu phục vụ giảng dạy các học phần lý luận chính trị theo mô hình CIDO tại Trường đại học Công nghiệp Hà Nội`.TS Nguyễn Anh Tuấn - Phó Hiệu trưởng - Chủ tịch hội đồng nghiệm thu kết luận về kết quả nghiệm thu đề án

Kết quả, nghiệm thu, tất cả 05 thành viên trong hội đồng khoa học đã chấm đề án đạt loại khá, với điểm đạt chỉ thiếu 0,1 sẽ đạt xuất sắc.

  • Thứ Sáu, 12:10 25/12/2020

Các bài đã đăng

Tin tiêu điểm

Vòng loại Cuộc thi "Tìm hiểu Luật sở hữu trí tuệ" năm 2020

Vòng loại Cuộc thi "Tìm hiểu Luật sở hữu trí tuệ" năm 2020

Thứ Năm, 10:43 16/07/2020
Hội nghị Công chức, viên chức, tổng kết năm học 2016 - 2017 và triển khai nhiệm vụ năm học 2017 - 2018

Hội nghị Công chức, viên chức, tổng kết năm học 2016 - 2017 và triển khai nhiệm vụ năm học 2017 - 2018

Chủ Nhật, 10:06 08/10/2017
Hội đồng Khoa học Khoa Lý luận Chính trị - Pháp luật xét duyệt đề tài nghiên cứu khoa học năm 2018

Hội đồng Khoa học Khoa Lý luận Chính trị - Pháp luật xét duyệt đề tài nghiên cứu khoa học năm 2018

Thứ Sáu, 09:40 06/10/2017
Nghiệm thu đề tài khoa học cấp cơ sở: "Một số giải pháp nâng cao chất lượng học tập môn học Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin cho sinh viên Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội"

Nghiệm thu đề tài khoa học cấp cơ sở: "Một số giải pháp nâng cao chất lượng học tập môn học Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin cho sinh viên Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội"

Thứ Sáu, 10:00 22/09/2017

Tập huấn nâng cao trình độ lý luận chính trị cho cán bộ giảng viên Khoa Lý luận Chính trị - Pháp luật năm 2017

Chủ Nhật, 11:11 17/09/2017

Các bài đã đăng

Hội thảo Khoa học lần thứ 7, Khoa Lý luận Chính trị - Pháp luật năm học 2020-2021

Hội thảo Khoa học lần thứ 7, Khoa Lý luận Chính trị - Pháp luật năm học 2020-2021

Chủ Nhật, 14:58 28/03/2021
Phát triển bền vững vùng dưới góc nhìn của khung kinh tế (Sustainable development from the perspective of livelihood framework) - Sách tham khảo-

Phát triển bền vững vùng dưới góc nhìn của khung kinh tế (Sustainable development from the perspective of livelihood framework) - Sách tham khảo-

Thứ Sáu, 10:01 12/02/2021

Cơ sở lý luận của pháp luật về xử lý tài chính khi tái cấu trúc ngân hàng thương mại tại Việt Nam - Bài báo khoa học -

Thứ Hai, 10:48 01/02/2021
Giới thiệu Giáo trình Giáo dục chính trị

Giới thiệu Giáo trình Giáo dục chính trị

Thứ Bảy, 11:12 16/01/2021
Thảo luận chuyên đề chuyên sâu kiến thức pháp luật: Vi phạm pháp luật và Luật thừa kế

Thảo luận chuyên đề chuyên sâu kiến thức pháp luật: Vi phạm pháp luật và Luật thừa kế

Thứ Tư, 10:22 06/01/2021
Khoa Lý luận Chính trị - Pháp luật tổ chức đánh giá và nghiệm thu cấp đơn vị đề án khoa học cấp trường: "Xây dựng học liệu phục vụ giảng dạy các học phần lý luận chính trị theo mô hình CIDO tại Trường đại học Công nghiệp Hà Nội".

Khoa Lý luận Chính trị - Pháp luật tổ chức đánh giá và nghiệm thu cấp đơn vị đề án khoa học cấp trường: "Xây dựng học liệu phục vụ giảng dạy các học phần lý luận chính trị theo mô hình CIDO tại Trường đại học Công nghiệp Hà Nội".

Chủ Nhật, 15:36 29/11/2020
Khoa Lý luận Chính trị - Pháp luật tổ chức đánh giá cấp đơn vị đề tài nghiên cứu khoa học cấp trường: “Xây dựng lối sống văn hóa cho sinh viên Đại học Công nghiệp Hà Nội theo Tư tưởng Hồ Chí Minh”

Khoa Lý luận Chính trị - Pháp luật tổ chức đánh giá cấp đơn vị đề tài nghiên cứu khoa học cấp trường: “Xây dựng lối sống văn hóa cho sinh viên Đại học Công nghiệp Hà Nội theo Tư tưởng Hồ Chí Minh”

Thứ Bảy, 00:00 28/11/2020
Nghiệm thu thành công bài giảng điện tử học phần Tư tưởng Hồ Chí Minh, Triết học Mác - Lênin

Nghiệm thu thành công bài giảng điện tử học phần Tư tưởng Hồ Chí Minh, Triết học Mác - Lênin

Thứ Năm, 16:51 29/10/2020
Triết lý giáo dục qua thực tiễn ở Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội

Triết lý giáo dục qua thực tiễn ở Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội

Thứ Ba, 09:23 22/09/2020
Một số giải pháp nâng cao ý thức pháp luật của sinh viên Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội

Một số giải pháp nâng cao ý thức pháp luật của sinh viên Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội

Thứ Hai, 09:18 24/08/2020

Video giới thiệu