Thảo luận chuyên đề: Mối quan hệ giữa vật chất và ý thức và sự vận dụng trong việc lý giải những vấn đề thực tiễn

Nhằm tiếp tục bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn và phương pháp sư phạm cho các giảng viên. Sáng ngày 26//3/2019, tại Văn phòng Khoa Lý luận Chính trị - Pháp luật đã diễn ra buổi thảo luận chuyên đề Bộ môn Các nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin. Tham gia buổi thảo luận có hai giảng viên thực hiện báo cáo là TS Trần Thị Tùng Lâm và TS Trần Thị Bích Huệ cùng đông đảo các nhà khoa học và các giảng viên trong Khoa.

Trên cơ sở TS Trần Thị Bích Huệ và Trần Thị Tùng Lâm trình bày một cách hệ thống, phân tích lý luận về mối quan hệ giữa vật chất và ý thức, vận sự vận dụng vào thực tiễn. Buổi thảo luận diễn ra hết sức sôi nổi với nhiều ý kiến. Các quan điểm đưa ra thể hiện tinh thần khoa học và trình độ chuyên môn của các giảng viên, các nhà khoa học. Các nhà khoa học và giảng viên đã khẳng định trong bối cảnh hiện nay vấn đề mối quan hệ giữa vật chất và ý thức vẫn là vấn đề nền tảng của mọi lý luận triết học. Việc ngiên cứu sâu vấn đề này sẽ góp phần lý giải được các lập trường, quan điểm và các nội dung khác trong triết học. Thông qua đó, củng cố lập trường thế giới quan và phương pháp luận duy vật biện chứng của triết học Mác.

Một số hình ảnh trong buổi thảo luận:

Thảo luận chuyên đề: Mối quan hệ giữa vật chất và ý thức và sự vận dụng trong việc lý giải những vấn đề thực tiễnHình ảnh TS Trần Thị Bích Huệ báo cáo chuyên đề tại buổi thảo luận

Thảo luận chuyên đề: Mối quan hệ giữa vật chất và ý thức và sự vận dụng trong việc lý giải những vấn đề thực tiễnHình ảnh TS Trần Thị Tùng Lâm báo cáo chuyên đề tại buổi thảo luận

Thảo luận chuyên đề: Mối quan hệ giữa vật chất và ý thức và sự vận dụng trong việc lý giải những vấn đề thực tiễnToàn cảnh buổi thảo luận chuyên đề

  • Thứ Tư, 14:21 27/03/2019

Tags:

Tin tiêu điểm

Hội nghị Công chức, viên chức, tổng kết năm học 2016 - 2017 và triển khai nhiệm vụ năm học 2017 - 2018

Hội nghị Công chức, viên chức, tổng kết năm học 2016 - 2017 và triển khai nhiệm vụ năm học 2017 - 2018

Chủ Nhật, 10:06 08/10/2017
Hội đồng Khoa học Khoa Lý luận Chính trị - Pháp luật xét duyệt đề tài nghiên cứu khoa học năm 2018

Hội đồng Khoa học Khoa Lý luận Chính trị - Pháp luật xét duyệt đề tài nghiên cứu khoa học năm 2018

Thứ Sáu, 09:40 06/10/2017
Nghiệm thu đề tài khoa học cấp cơ sở: "Một số giải pháp nâng cao chất lượng học tập môn học Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin cho sinh viên Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội"

Nghiệm thu đề tài khoa học cấp cơ sở: "Một số giải pháp nâng cao chất lượng học tập môn học Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin cho sinh viên Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội"

Thứ Sáu, 10:00 22/09/2017

Tập huấn nâng cao trình độ lý luận chính trị cho cán bộ giảng viên Khoa Lý luận Chính trị - Pháp luật năm 2017

Chủ Nhật, 11:11 17/09/2017
Thống nhất giáo án điện tử (Trình chiếu PowerPoint) môn Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin

Thống nhất giáo án điện tử (Trình chiếu PowerPoint) môn Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin

Chủ Nhật, 14:03 10/09/2017

Các bài đã đăng

Nghiệm thu cấp cơ sở Giáo trình Giáo dục chính trị

Chủ Nhật, 14:51 13/10/2019

Hội thảo “Vai trò của giáo dục Lý luận chính trị, Pháp luật trong đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao đáp ứng yêu cầu của thực tiễn”.

Chủ Nhật, 00:00 09/06/2019

Ảnh hưởng của Nho giáo đến giá trị văn hóa truyền thống Việt Nam hiện nay

Thứ Sáu, 09:48 10/05/2019

Nâng cao hiệu quả công tác xây dựng gia đình văn hóa ở vùng Đồng bằng Sông Hồng

Thứ Tư, 10:44 06/03/2019

India-Vietnam and the Quest for a Quadrilateral Partnership

Thứ Tư, 13:53 20/02/2019

Tính đặc thù của kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam

Thứ Bảy, 15:45 26/01/2019
Xét duyệt nội dung các bài hội thảo khoa học cấp Khoa lần thứ nhất năm học 2018 - 2019

Xét duyệt nội dung các bài hội thảo khoa học cấp Khoa lần thứ nhất năm học 2018 - 2019

Chủ Nhật, 15:37 20/01/2019

Một số mô hình sinh kế cho vùng lõi đô thị ở Hà Nội

Thứ Ba, 09:33 01/01/2019

Video giới thiệu